Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Tromsø

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Tromsø i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Tomasjordnesbrua (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataOtto Sverdrups gate
cyclewayDalbergvegen (JOSM)DalbergveienBergervegenSvalbardvegen
cyclewayGyllenborgundergangen (JOSM)Henrik Wergelands vegRektor Qvigstads gateHåkon Den Gamles gate
cyclewayGyllenborgundergangen (JOSM)Henrik Wergelands vegRektor Qvigstads gateHåkon Den Gamles gate
cyclewayHungerveien (JOSM)HungernvegenHuldervegenEinerhaugveien
cyclewayLomvassvegen (JOSM)LomvassveienHvalrossvegenFlyplassvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
cyclewayRaillkattlia (JOSM)StrandskilletBreivikliaAlaskasvingen
cyclewayRyaveien (JOSM)RyavegenVardeveienSalveien
cycleway (tunnel)Gyllenborgundergangen (JOSM)Henrik Wergelands vegRektor Qvigstads gateHåkon Den Gamles gate
footwayA shortcut through the forest (JOSM)
footwayKlimaveien (JOSM)KlimavegenLinkveienSalveien
footwayLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
footwayMackgården (JOSM)MidtgårdvegenManetvegenMarikåpevegen
footwaySøndre tollbodgate (JOSM)Søndre TollbodgateNordre TollbodgateRektor Horsts gate
pathBispestien (JOSM)ElisestienBamsestienPerstien
path (bridge)Nonsbuløypa (JOSM)ØyåsbakkenNorselvegenKongsbakken
pathDemninga (JOSM)MølnengaSeminargataVengsøya
pathNonsbuløypa (JOSM)ØyåsbakkenNorselvegenKongsbakken
pathNonsbuløypa (JOSM)ØyåsbakkenNorselvegenKongsbakken
pathNonsbuløypa (JOSM)ØyåsbakkenNorselvegenKongsbakken
pedestrianSøren Fløttmanns plass (JOSM)Fr Nansens plassSøren Zakariassens gateErling Bangsunds plass
pedestrianTeaterplassen (JOSM)SkriverplassenFlyplassvegenAlaskasvingen
platformStorelv snuplass (JOSM)StorelvtunetStorelvbakkenStorsteinnesvegen
primaryBjoavegen (JOSM)VegavegenBinnavegenSenjavegen
primaryBleikveien (JOSM)LinkveienSalveienSørliveien
primaryBorgeveien (JOSM)BorgensvingenBorgåsvegenBorgtunvegen
primaryBorgeveien (JOSM)BorgensvingenBorgåsvegenBorgtunvegen
primaryBorgeveien (JOSM)BorgensvingenBorgåsvegenBorgtunvegen
primaryBorgeveien (JOSM)BorgensvingenBorgåsvegenBorgtunvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primaryBreivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primary (bridge)Breivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primary (bridge)Breivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primary (bridge)Breivikeidvegen (JOSM)BreivangvegenPrestvikvegenBringebærvegen
primary (bridge)Fjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primary (bridge)Sandnessundbrua (JOSM)SandneshamnveienSolstrandvegenPrestvannvegen
primary (bridge)Sjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primary (bridge)Synnøvjordvegen (JOSM)SynnøvejordveienNordjordvegenBentsjordvegen
primaryBrogaten (JOSM)BrattvegenGabbrovegenBroxvegen
primaryByvegen (JOSM)HagebyvegenFløyvegenBruvegen
primaryByvegen (JOSM)HagebyvegenFløyvegenBruvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
primaryFjordlinna (JOSM)FjordveienOlsgårdliaNordavinden
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
primaryHaldenveien (JOSM)VardeveienDalbergveienInnlandsveien
primaryHaldenveien (JOSM)VardeveienDalbergveienInnlandsveien
primaryHaldenveien (JOSM)VardeveienDalbergveienInnlandsveien
primaryHatvikvegen (JOSM)PrestvikvegenTønsvikvegenTerjevikvegen
primaryJulsundvegen (JOSM)KvalsundvegenLangsundvegenSjølundvegen
primaryKattfjordeidet (JOSM)KaldfjordvegenErikjordveienErsfjordveien
primaryKobbevågvegen (JOSM)KobbevegenKvaløyvågvegenBekkevollvegen
primaryKobbevågvegen (JOSM)KobbevegenKvaløyvågvegenBekkevollvegen
primaryKobbevågvegen (JOSM)KobbevegenKvaløyvågvegenBekkevollvegen
primaryKvaløyveien (JOSM)KvaløyvegenKvaløyvågvegenNordøyveien
primaryNyhamn (JOSM)NymohagenNermyraNøkken
primaryRyaforbindelsen (JOSM)BalsfjordvindenSkarsfjordvegenKaldfjordvegen
primaryRyaforbindelsen (JOSM)BalsfjordvindenSkarsfjordvegenKaldfjordvegen
primaryRyaforbindelsen (JOSM)BalsfjordvindenSkarsfjordvegenKaldfjordvegen
primaryRyaforbindelsen (JOSM)BalsfjordvindenSkarsfjordvegenKaldfjordvegen
primarySandneshamnvegen (JOSM)SandneshamnveienSvarthammervegenElvestrandvegen
primarySandneshamnvegen (JOSM)SandneshamnveienSvarthammervegenElvestrandvegen
primarySandneshamnvegen (JOSM)SandneshamnveienSvarthammervegenElvestrandvegen
primarySandneshamnvegen (JOSM)SandneshamnveienSvarthammervegenElvestrandvegen
primarySandneshamnvegen (JOSM)SandneshamnveienSvarthammervegenElvestrandvegen
primarySentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøtunveienSjølundvegenSoltunvegen
primaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
primaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
primaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
primaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
primarySynnøvjordvegen (JOSM)SynnøvejordveienNordjordvegenBentsjordvegen
primarySynnøvjordvegen (JOSM)SynnøvejordveienNordjordvegenBentsjordvegen
primarySynnøvjordvegen (JOSM)SynnøvejordveienNordjordvegenBentsjordvegen
primarySynnøvjordvegen (JOSM)SynnøvejordveienNordjordvegenBentsjordvegen
primary (tunnel)Langnestunellen (JOSM)LangnesvegenLanghaugtunetLangsundvegen
primary (tunnel)Langnestunellen (JOSM)LangnesvegenLanghaugtunetLangsundvegen
primary (tunnel)Langnestunellen (JOSM)LangnesvegenLanghaugtunetLangsundvegen
primary (tunnel)Langnestunellen (JOSM)LangnesvegenLanghaugtunetLangsundvegen
primary (tunnel)Langnestunellen (JOSM)LangnesvegenLanghaugtunetLangsundvegen
primary (tunnel)Oterviktunnelen (JOSM)TerjevikvegenStorsteinnesvegenMortensnesvegen
primary (tunnel)Ryatunnelen (JOSM)TriangelenSaturnvegenStrandvegen
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primary (tunnel)Sentrumstangenten (JOSM)StyrmannsvegenRektor Steens gateSandneshamnveien
primaryVandugbakken (JOSM)BakkehaugvegenHuginbakkenGranbakken
primaryVandugbakken (JOSM)BakkehaugvegenHuginbakkenGranbakken
primaryVandugbakken (JOSM)BakkehaugvegenHuginbakkenGranbakken
primaryÅlefjærveien (JOSM)FjordveienFjærevegenErsfjordveien
residentialAgatveien (JOSM)AgatvegenHagavegenVegavegen
residentialAlbatrosveien (JOSM)MatrosvegenDalbergveienSvalbardvegen
residentialAlexander Kiellands gate (JOSM)Fredrik Langes gateCora Sandels gateSøren Zakariassens gate
residentialAlveveien (JOSM)AlvevegenSalveienVardeveien
residentialAlveveien (JOSM)AlvevegenSalveienVardeveien
residentialAmetystveien (JOSM)AmetystvegenStakkeveienBamsestien
residentialAnton Iversens vei (JOSM)Anton Iversens vegAnton Jakobsens vegAnton Borchs veg
residentialAnton Iversens vei (JOSM)Anton Iversens vegAnton Jakobsens vegAnton Borchs veg
residentialArne Garborgs Vei (JOSM)Inga Sparboes vegNedre MaryborgvegGarver Eidissens veg
residentialAustlia (JOSM)BukteliaHaugstuaMuségata
residentialBallblomveien (JOSM)BallblomvegenLomvassveienBlomlivegen
residentialBarkerudveien (JOSM)ErikjordveienDalbergveienVardeveien
residentialBerglivegen (JOSM)BergervegenBergheimvegenVesterlivegen
residentialBergvollvegen (JOSM)BergvollveienBekkevollvegenBeryllvegen
residentialBergvollvegen (JOSM)BergvollveienBekkevollvegenBeryllvegen
residentialBergvollvegen (JOSM)BergvollveienBekkevollvegenBeryllvegen
residentialBinnevegen (JOSM)BinnavegenEinevegenInnelvvegen
residentialBinnevegen (JOSM)BinnavegenEinevegenInnelvvegen
residentialBjørgvingata (JOSM)BjørnøygataBorgensvingenPrestenggata
residentialBjørgvingata (JOSM)BjørnøygataBorgensvingenPrestenggata
residentialBlåselvegen (JOSM)BlåmannsvegenNorselvegenBlåbærvegen
residentialBokfinkveien (JOSM)LinkveienBrinkvegenBergvollveien
residentialBrattlivegen (JOSM)BrattvegenVesterlivegenGranittvegen
residentialBrevikeidvegen (JOSM)BreivangvegenTerjevikvegenBregnevegen
residentialBrevikeidvegen (JOSM)BreivangvegenTerjevikvegenBregnevegen
residential (bridge)Fossbakkvegen (JOSM)BakkehaugvegenVeslefrikkvegenKongsbakken
residential (bridge)Øverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
residentialBuktelivegen (JOSM)VesterlivegenBlomlivegenTellusvegen
residentialBøveien (JOSM)LinkveienSalveienSørliveien
residentialBåstadryggen (JOSM)RingstadvegenSandøyvegenAustadvegen
residentialBåstadryggen (JOSM)RingstadvegenSandøyvegenAustadvegen
residentialBåtsmansvegen (JOSM)BåtsmannsvegenBlåmannsvegenLennsmannsvegen
residentialBåtsmansveien (JOSM)BåtsmannsvegenBlåmannsvegenLennsmannsvegen
residentialBåtsmansveien (JOSM)BåtsmannsvegenBlåmannsvegenLennsmannsvegen
residentialChristian VIIs gate (JOSM)Christian VII’s gateHaakon VII’s gateErik Vangbergs gate
residentialChristian VIIs gate (JOSM)Christian VII’s gateHaakon VII’s gateErik Vangbergs gate
residentialChristian VIIs gate (JOSM)Christian VII’s gateHaakon VII’s gateErik Vangbergs gate
residentialChristian VIIs gate (JOSM)Christian VII’s gateHaakon VII’s gateErik Vangbergs gate
residentialConrad Holmboes gate (JOSM)Conrad Holmboes vegAdolf Thomsens gateHåkon Den Gamles gate
residentialDalbergvegen (JOSM)DalbergveienBergervegenSvalbardvegen
residentialDaniel Olaisens Vei (JOSM)Mikael Olsens veiOle Gabrielsens vegLeif Andresens veg
residentialDaniel Olaisens Vei (JOSM)Mikael Olsens veiOle Gabrielsens vegLeif Andresens veg
residentialDiamantvegen (JOSM)ManetvegenAntennevegenMaskinistvegen
residentialDiamantvegen (JOSM)ManetvegenAntennevegenMaskinistvegen
residentialDiamantvegen (JOSM)ManetvegenAntennevegenMaskinistvegen
residentialDiamantvegen (JOSM)ManetvegenAntennevegenMaskinistvegen
residentialDiamantveien (JOSM)ManetvegenVardeveienInnlandsveien
residentialDoktor Lies gate (JOSM)Dr Lies gateRektor Steens gateJonas Lies gate
residentialDramsveien (JOSM)DramsvegenVardeveienDalbergveien
residentialDr. Galtungs vei (JOSM)Lars Thørings vegMadam Hertels veiMikael Olsens vei
residentialDueveien (JOSM)DuevegenVardeveienDukvegen
residentialEidkjosveien (JOSM)EidkjosvegenEidsvollveienErikjordveien
residentialEidkjosveien (JOSM)EidkjosvegenEidsvollveienErikjordveien
residentialEinerhaugvegen (JOSM)EinerhaugveienThorshaugvegenBakkehaugvegen
residentialElgtråkket (JOSM)TrollbakkenKvamstykketBeringstredet
residentialElvetanglinna (JOSM)InnelvvegenElvhusveienBergvollveien
residentialElvhusvegen (JOSM)ElvhusveienTellusvegenVenusvegen
residentialElvhusvegen (JOSM)ElvhusveienTellusvegenVenusvegen
residentialElvhusvegen (JOSM)ElvhusveienTellusvegenVenusvegen
residentialErikjordvegen (JOSM)ErikjordveienNordjordvegenKaldfjordvegen
residentialFestningsveien (JOSM)SteinnesvegenStorsteinnesvegenRingstadvegen
residentialFjellveien (JOSM)FjellvegenEidsvollveienSkjellvegen
residentialFossbakkvegen (JOSM)BakkehaugvegenVeslefrikkvegenKongsbakken
residentialFossbakkvegen (JOSM)BakkehaugvegenVeslefrikkvegenKongsbakken
residentialFridtjof Nansens Gate (JOSM)Hjalmar Johansens gateJohan Jensens gateAdolf Thomsens gate
residentialFrithjofs vei (JOSM)Friggs vegErikjordveienHornsundveien
residentialFr. Nansens plass (JOSM)Fr Nansens plassRoald Amundsens plassAlfred Hansens veg
residentialFr. Nansens plass (JOSM)Fr Nansens plassRoald Amundsens plassAlfred Hansens veg
residentialFuruvegen (JOSM)BruvegenÆrfuglvegenFugløyvegen
residentialGrensegata (JOSM)SkansegataGrensevegenGrønnegata
residentialGrevlingveien (JOSM)GrevlingvegenEinerhaugveienBreivangvegen
residentialGrønnlivegen (JOSM)GrønlivegenGrønlandsvegenGrevlingvegen
residentialGullsmedjordet (JOSM)TomasjordvegenSynnøvejordveienErikjordveien
residentialGullsmedjordet (JOSM)TomasjordvegenSynnøvejordveienErikjordveien
residentialHalvdans veg (JOSM)Hans Nilsens vegAlfred Hansens vegHansine Hansens veg
residentialHamnegata (JOSM)HavnegataHamnevegenHamnavegen
residentialHamneneset (JOSM)HamnevegenHamnavegenManetvegen
residentialHamneneset (JOSM)HamnevegenHamnavegenManetvegen
residentialHausmanns vei (JOSM)Hans Nilsens vegSandneshamnveienHornsundveien
residentialHavhestvegen (JOSM)HestehovvegenIshavsvegenAmetystvegen
residentialHeimdalenga (JOSM)HeimdalvegenAlfheimvegenHeilovegen
residentialHeimdalenga (JOSM)HeimdalvegenAlfheimvegenHeilovegen
residentialHeimdalenga (JOSM)HeimdalvegenAlfheimvegenHeilovegen
residentialHeireveien (JOSM)MoreneveienVardeveienHeimvegen
residentialHelmer Hanssens gate (JOSM)Helmer Hansens gatePeder Hansens gateHjalmar Johansens gate
residentialHenrik Ibsens gate (JOSM)Henrik Ibsens vegHelmer Hansens gateErik Vangbergs gate
residentialHenrik Ibsens gate (JOSM)Henrik Ibsens vegHelmer Hansens gateErik Vangbergs gate
residentialHoppern (JOSM)HopenvegenHoltvegenOpalvegen
residentialHornsundvegen (JOSM)HornsundveienGrøtsundvegenLangsundvegen
residentialHornsundvegen (JOSM)HornsundveienGrøtsundvegenLangsundvegen
residentialHosleveien (JOSM)SlipelvveienElvhusveienSalveien
residentialHummervegen (JOSM)GlimmervegenSommervegenHuldervegen
residentialHummervegen (JOSM)GlimmervegenSommervegenHuldervegen
residentialHundbergvegen (JOSM)HungernvegenBergervegenBergheimvegen
residentialHundbergvegen (JOSM)HungernvegenBergervegenBergheimvegen
residentialHvindenvegen (JOSM)EngenvegenHochlinvegenHungernvegen
residentialHåjavegen (JOSM)SenjavegenHagavegenVegavegen
residentialHåkon den gamles gate (JOSM)Håkon Den Gamles gateBiskop Berggravs gateRoald Amundsens gate
residentialHaakon VIIs gate (JOSM)Haakon VII’s gateChristian VII’s gateJohn Giævers gate
residentialIdrettsveien (JOSM)IdrettsvegenEidsvollveienSkattørveien
residentialIleveien (JOSM)IlevegenVardeveienLinkveien
residentialInnlandveien (JOSM)InnlandsveienFinnlandsvegenMinnelundveien
residentialIver Wallnums veg (JOSM)Iver Walnums vegIvar Aasens vegSimen Workinns veg
residentialJadeveien (JOSM)JadevegenVardeveienFjordveien
residentialJarade (JOSM)JadevegenVardenSjøgata
residentialJohn Savios gate (JOSM)John Giævers gateJohan Jensens gateJohnsgårds gate
residentialJohn Savios gate (JOSM)John Giævers gateJohan Jensens gateJohnsgårds gate
residentialJohnsgaards gate (JOSM)Johnsgårds gateJohn Giævers gateJohan Jensens gate
residentialJohnsgaards gate (JOSM)Johnsgårds gateJohn Giævers gateJohan Jensens gate
residentialJotneveien (JOSM)MoreneveienFjordveienEinevegen
residentialJotneveien (JOSM)MoreneveienFjordveienEinevegen
residentialJupitervegen (JOSM)VintervegenFinnsetervegenTerjevikvegen
residentialKamskjellvegen (JOSM)SkjellvegenSkjelnanvegenKantarellvegen
residentialkantarellvegen (JOSM)KantarellvegenKarveslettvegenKalvedalsvegen
residentialkantarellvegen (JOSM)KantarellvegenKarveslettvegenKalvedalsvegen
residentialKrognesvegen (JOSM)KrognessvegenSkognesvegenRotnesvegen
residentialKrognesvegen (JOSM)KrognessvegenSkognesvegenRotnesvegen
residentialKråkebollevegen (JOSM)BekkevollvegenBlåklokkevegenLærerskolevegen
residentialKråkebollevegen (JOSM)BekkevollvegenBlåklokkevegenLærerskolevegen
residentialKvannlivegen (JOSM)KvaløyvegenGrønlivegenKvalsundvegen
residentialKvannlivegen (JOSM)KvaløyvegenGrønlivegenKvalsundvegen
residentialKvannlivegen (JOSM)KvaløyvegenGrønlivegenKvalsundvegen
residentialKvannlivegen (JOSM)KvaløyvegenGrønlivegenKvalsundvegen
residentialKvannlivegen (JOSM)KvaløyvegenGrønlivegenKvalsundvegen
residentialKveldstuvegen (JOSM)KveldstuavegenKveldsolvegenKveldrovegen
residentialKveldstuvegen (JOSM)KveldstuavegenKveldsolvegenKveldrovegen
residentialKveldstuvegen (JOSM)KveldstuavegenKveldsolvegenKveldrovegen
residentialKverndalslinna (JOSM)KalvedalsvegenKantarellvegenKarveslettvegen
residentialLangeidvegen (JOSM)LangsundvegenLangnesvegenÅslandvegen
residentialLensmann Hvedings veg (JOSM)Lensmann Hvedings veiVognmann Olsens vegHansine Hansens veg
residentialLensmann Hvedings veg (JOSM)Lensmann Hvedings veiVognmann Olsens vegHansine Hansens veg
residentialLensmannsvegen (JOSM)LennsmannsvegenBåtsmannsvegenBlåmannsvegen
residentialLensmannsvegen (JOSM)LennsmannsvegenBåtsmannsvegenBlåmannsvegen
residentialLiavegen (JOSM)LivegenKlimavegenLiljevegen
residentialLillebyveien (JOSM)HillesøyvegenEidsvollveienSlipelvveien
residentialLinkvegen (JOSM)LinkveienMinkvegenBrinkvegen
residentialLinkvegen (JOSM)LinkveienMinkvegenBrinkvegen
residentialLosveien (JOSM)LosvegenLomvassveienElvhusveien
residentialL. Seppalas veg (JOSM)Lars Hagerups vegOle Dalsbøs vegKarl Halls veg
residentialL. Seppalas veg (JOSM)Lars Hagerups vegOle Dalsbøs vegKarl Halls veg
residentialLuleåveien (JOSM)LuleåvegenLinkveienElvhusveien
residentialLuleåveien (JOSM)LuleåvegenLinkveienElvhusveien
residentialLøkkeveien (JOSM)StakkeveienLinkveienSlipelvveien
residentialMadam Hertels veg (JOSM)Madam Hertels veiM Urdals vegLars Eriksens veg
residentialMarikåpeveien (JOSM)MarikåpevegenMoreneveienVardeveien
residentialMaristua (JOSM)MaristuenMarielundParkgata
residentialMaristua (JOSM)MaristuenMarielundParkgata
residentialMaristua (JOSM)MaristuenMarielundParkgata
residentialMaristua (JOSM)MaristuenMarielundParkgata
residentialMaristua (JOSM)MaristuenMarielundParkgata
residentialMichael Olsens veg (JOSM)Mikael Olsens veiVognmann Olsens vegHans Nilsens veg
residentialMichael Olsens veg (JOSM)Mikael Olsens veiVognmann Olsens vegHans Nilsens veg
residentialMidtveien (JOSM)MidtgårdvegenLinkveienMoreneveien
residentialMorenevegen (JOSM)MoreneveienMorgenvegenBregnevegen
residentialMorenevegen (JOSM)MoreneveienMorgenvegenBregnevegen
residentialMorenevegen (JOSM)MoreneveienMorgenvegenBregnevegen
residentialMorenevegen (JOSM)MoreneveienMorgenvegenBregnevegen
residentialMorlidvegen (JOSM)MorildvegenMorgenvegenMidtgårdvegen
residentialM. Urdals veg (JOSM)M Urdals vegOle Dalsbøs vegKalvedalsvegen
residentialMyklabergveien (JOSM)DalbergveienBergvollveienBergheimvegen
residentialNadderudlia (JOSM)OldersneiaSeminargataMølneringen
residentialNannasvei (JOSM)InnlandsveienLinkveienSalveien
residentialNattmålsvegen (JOSM)DurmålsvegenMidnattsolvegenSlåttnesvegen
residentialNedre Båstad vei (JOSM)Nedre StorvollenNedre SolligårdenNedre Maryborgveg
residentialNiseveien (JOSM)NisevegenStakkeveienMoreneveien
residentialNjårds vei (JOSM)Njords vegFjordveienNordøyveien
residentialNoatunveien (JOSM)SjøtunveienTunvegenNordøyveien
residentialNoatunveien (JOSM)SjøtunveienTunvegenNordøyveien
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordbotnvegen (JOSM)NordjordvegenNordslettvegenNordpolvegen
residentialNordlia (JOSM)OlsgårdliaNordvegenNotringen
residentialNordre Kongsvei (JOSM)Nordre TollbodgateMikael Olsens veiSynnøvejordveien
residentialNordrevoll (JOSM)NordpolvegenNordjordvegenNordavinden
residentialNorrønnavegen (JOSM)NorrønavegenForravegenNordjordvegen
residentialNøkkelandveien (JOSM)InnlandsveienMinnelundveienStakkeveien
residentialO. L. Aunes gate (JOSM)O L Aunes gateJonas Lies gateCora Sandels gate
residentialOle Vigs gate (JOSM)Jonas Lies gateO L Aunes gateOle Dalsbøs veg
residentialOlsgårdveien (JOSM)OlsgårdvegenÅsgårdvegenOlsgårdlia
residentialOpalveien (JOSM)OpalvegenSalveienAlvevegen
residentialOvenstadveien (JOSM)VasstrandveienRingstadvegenHornsundveien
residentialPeder Hanssens gate (JOSM)Peder Hansens gateHelmer Hansens gateKarl Pettersens gate
residentialPeder Hanssens gate (JOSM)Peder Hansens gateHelmer Hansens gateKarl Pettersens gate
residentialPeder Hanssens gate (JOSM)Peder Hansens gateHelmer Hansens gateKarl Pettersens gate
residentialPeder Hanssens gate (JOSM)Peder Hansens gateHelmer Hansens gateKarl Pettersens gate
residentialPer Sivles vei (JOSM)Peter Tessems vegMikael Olsens veiAnna Eides veg
residentialPetter Tessems veg (JOSM)Peter Tessems vegSkipper Arnesens vegGarver Eidissens veg
residentialP.G. Rodums veg (JOSM)P G Rodums vegInga Sparboes vegB A Løvolds veg
residentialP.G. Rodums veg (JOSM)P G Rodums vegInga Sparboes vegB A Løvolds veg
residentialP.G. Rodums veg (JOSM)P G Rodums vegInga Sparboes vegB A Løvolds veg
residentialP.G. Rodums veg (JOSM)P G Rodums vegInga Sparboes vegB A Løvolds veg
residentialPlankesvingen (JOSM)AlaskasvingenAskeladdsvingenPlanktonvegen
residentialProst Schieldrups gate (JOSM)Prost Schielderups gateOtto Sverdrups gateBorgermester Eidems gate
residentialPutten (JOSM)UtsiktenPerstienStubben
residentialRevebjelleveien (JOSM)BergvollveienMoreneveienSynnøvejordveien
residentialRisøyveien (JOSM)RisøyvegenNordøyveienSørliveien
residentialRopnesvegen (JOSM)RotnesvegenKrognessvegenSkognesvegen
residentialRopnesvegen (JOSM)RotnesvegenKrognessvegenSkognesvegen
residentialRydningen (JOSM)RingvegenRudivegenRyllikvegen
residentialSagbruksveien (JOSM)NaustbuktveienSommarfjøsveienSykehusveien
residentialSandneshamnvegen (JOSM)SandneshamnveienSvarthammervegenElvestrandvegen
residentialSandskjellvegen (JOSM)SkjellvegenSkjelnanvegenLidskjalvvegen
residentialSeljelundvegen (JOSM)SjølundvegenLangsundvegenSkagesundvegen
residentialSelvigskogen (JOSM)SkoglivegenRingselvegenSkognesvegen
residentialSelvigskrenten (JOSM)RingselvegenSolstrandvegenSommerlystvegen
residentialSirusvegen (JOSM)SiriusvegenVenusvegenUranusvegen
residentialSlipelvegen (JOSM)SlipelvveienRingselvegenVinkelvegen
residentialSlipelvvegen (JOSM)SlipelvveienInnelvvegenSjurelvvegen
residentialSlipelvvegen (JOSM)SlipelvveienInnelvvegenSjurelvvegen
residentialSmaragdveien (JOSM)SmaragdvegenVasstrandveienMiddagsskarveien
residentialSmaragdveien (JOSM)SmaragdvegenVasstrandveienMiddagsskarveien
residentialSolbergveien (JOSM)DalbergveienBergvollveienEidsvollveien
residentialSommarfjøsvegen (JOSM)SommarfjøsveienSommarøyvegenSommerengvegen
residentialStadionveien (JOSM)StadionvegenStakkeveienVasstrandveien
residentialStakkevegen (JOSM)StakkeveienStakkevollvegenStallovegen
residentialStakkevegen (JOSM)StakkeveienStakkevollvegenStallovegen
residentialStakkevegen (JOSM)StakkeveienStakkevollvegenStallovegen
residentialStakkevegen (JOSM)StakkeveienStakkevollvegenStallovegen
residentialSteinbruddet (JOSM)BeringstredetSteinnesvegenEinerhaugveien
residentialStemmelia (JOSM)BukteliaSelmalundSeminargata
residentialStemmelia (JOSM)BukteliaSelmalundSeminargata
residentialStemmelia (JOSM)BukteliaSelmalundSeminargata
residentialStemmelia (JOSM)BukteliaSelmalundSeminargata
residentialSt. Hanshaugen (JOSM)St HanshaugenThorshaugvegenEidhaugstien
residentialStikkaveien (JOSM)StakkeveienSkavstienSkattørveien
residentialStorbakkvegen (JOSM)StorelvbakkenStakkevollvegenStorslettvegen
residentialstorbakkveien (JOSM)StorelvbakkenStakkeveienRøstbakken
residentialStrandsneglvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
residentialStrandsneglvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
residentialStærveien (JOSM)StærvegenStakkeveienSørliveien
residentialSundegata (JOSM)SkansegataStrandgataSeminargata
residentialSvarttrostveien (JOSM)VasstrandveienTrostvegenStorsteinnesvegen
residentialSvarttrostveien (JOSM)VasstrandveienTrostvegenStorsteinnesvegen
residentialSverre Hassels vei (JOSM)Madam Hertels veiGarver Eidissens vegSparre Schneiders veg
residentialSvingbakken (JOSM)KongsbakkenSeminarbakkenHuginbakken
residentialSørlivegen (JOSM)SørliveienVesterlivegenVårlivegen
residentialSørlivegen (JOSM)SørliveienVesterlivegenVårlivegen
residentialSørlivegen (JOSM)SørliveienVesterlivegenVårlivegen
residentialTangsprellvegen (JOSM)KantarellvegenElvestrandvegenStakkevollvegen
residentialTeglverksveien (JOSM)VesterlivegenSteinnesvegenElvegårdsvegen
residentialTheodor Kittelsens gate (JOSM)Helmer Hansens gateHjalmar Johansens gateElling Carlsens gate
residentialTh. Widdings veg (JOSM)Th Widdings vegLars Thørings vegHans Nilsens veg
residentialTh. Øiensgt (JOSM)Th Øiens gateTisnesvegenTønsvikvegen
residentialTomasjordnes (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataNordjordvegen
residentialTomasjordnes (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataNordjordvegen
residentialTomasjordnes (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataNordjordvegen
residentialTomasjordnes (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataNordjordvegen
residentialTomasjordnes (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataNordjordvegen
residentialTomasjordnes (JOSM)TomasjordvegenHansjordnesgataNordjordvegen
residentialTonas veg (JOSM)Toras vegTors vegOttars veg
residentialTunet (JOSM)TunvegenStubbenOtium
residential (tunnel)Olsgårdveien (JOSM)OlsgårdvegenÅsgårdvegenOlsgårdlia
residentialTurmalinveien (JOSM)SjøtunveienVasstrandveienStalheimvegen
residentialTurmalinveien (JOSM)SjøtunveienVasstrandveienStalheimvegen
residentialTurmalinveien (JOSM)SjøtunveienVasstrandveienStalheimvegen
residentialUlsmågåsen (JOSM)MåsevegenOlsgårdvegenKlimavegen
residentialUlsmågåsen (JOSM)MåsevegenOlsgårdvegenKlimavegen
residentialUlsmågåsen (JOSM)MåsevegenOlsgårdvegenKlimavegen
residentialVandugveien (JOSM)EinerhaugveienVasstrandveienVardeveien
residentialVardevegen (JOSM)VardeveienBardehvalvegenJadevegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialVikvegen (JOSM)VikavegenMovikvegenKårvikvegen
residentialWanny Wolstads veg (JOSM)Wanny Woldstads vegVognmann Olsens vegAnton Jakobsens veg
residentialØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
residentialØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
residentialØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
residentialÅsbergvegen (JOSM)BergervegenBorgåsvegenBergheimvegen
roadweird unused driveway (no parking) (JOSM)
secondaryAldorvegen (JOSM)KaldfjordvegenIldervegenDoktordalvegen
secondaryAldorvegen (JOSM)KaldfjordvegenIldervegenDoktordalvegen
secondaryAlvøveien (JOSM)SalveienAlvevegenLinkveien
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondaryAndersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondary (bridge)Andersdalvegen (JOSM)KalvedalsvegenElvestrandvegenBardehvalvegen
secondary (bridge)Ersfjordvegen (JOSM)ErsfjordveienSkarsfjordvegenGrøtfjordvegen
secondary (bridge)Leirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondary (bridge)Leirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondary (bridge)Leirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondary (bridge)Leirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondary (bridge)Sjursnesvegen (JOSM)SjurelvvegenMortensnesvegenTønsnesvegen
secondary (bridge)Sommarøybrua (JOSM)SommarøyvegenSommarfjøsveienSommerlystvegen
secondary (bridge)Stordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondary (bridge)Straumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
secondaryBrokskarvegen (JOSM)SkarvegenSkarsfjordvegenKarveslettvegen
secondaryBrokskarvegen (JOSM)SkarvegenSkarsfjordvegenKarveslettvegen
secondaryBrokskarvegen (JOSM)SkarvegenSkarsfjordvegenKarveslettvegen
secondaryDanebuvegen (JOSM)BarduvegenAntennevegenLanesvegen
secondaryDreganesvegen (JOSM)LangnesvegenLanesvegenMortensnesvegen
secondaryErsfjordvegen (JOSM)ErsfjordveienSkarsfjordvegenGrøtfjordvegen
secondaryErsfjordvegen (JOSM)ErsfjordveienSkarsfjordvegenGrøtfjordvegen
secondaryErsfjordvegen (JOSM)ErsfjordveienSkarsfjordvegenGrøtfjordvegen
secondaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
secondaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
secondaryFjordvegen (JOSM)FjordveienGrøtfjordvegenNordjordvegen
secondaryGamle kongevei (JOSM)GammelgårdvegenMikael Olsens veiErikjordveien
secondaryGamle Sørlandske (JOSM)GrønlandsvegenGammelgårdvegenAlfred Hansens veg
secondaryHelgerødgata (JOSM)TerminalgataPrestenggataSeminargata
secondaryKverndalslinna (JOSM)KalvedalsvegenKantarellvegenKarveslettvegen
secondaryKverndalslinna (JOSM)KalvedalsvegenKantarellvegenKarveslettvegen
secondaryLeirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondaryLeirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondaryLeirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondaryLeirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondaryLeirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondaryLeirstrandvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
secondaryNadderudveien (JOSM)ErikjordveienErsfjordveienEdderdunvegen
secondaryOldervikvegen (JOSM)KårvikvegenTerjevikvegenIldervegen
secondaryOsloveien (JOSM)LomvassveienEidsvollveienHeilovegen
secondaryRingeriksveien (JOSM)RingkøbingvegenRingselvegenErikjordveien
secondarySjursnesvegen (JOSM)SjurelvvegenMortensnesvegenTønsnesvegen
secondarySjursnesvegen (JOSM)SjurelvvegenMortensnesvegenTønsnesvegen
secondarySjursnesvegen (JOSM)SjurelvvegenMortensnesvegenTønsnesvegen
secondarySjursnesvegen (JOSM)SjurelvvegenMortensnesvegenTønsnesvegen
secondarySjursnesvegen (JOSM)SjurelvvegenMortensnesvegenTønsnesvegen
secondarySkarmokkvegen (JOSM)SkarsfjordvegenSkarvegenHansmarkvegen
secondaryStordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondaryStordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondaryStordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondaryStordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondaryStordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondaryStordalstrandvegen (JOSM)SolstrandvegenElvestrandvegenStrandvegen
secondaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
secondaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
secondaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
secondaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
secondaryStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
secondarySørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
secondarySørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
secondarySørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
secondaryTromsøysundveien (JOSM)TromsøysundvegenHornsundveienTromtindvegen
secondary (tunnel)Isbergantunnelen (JOSM)SpitsbergengataSandneshamnveienJohn Giævers gate
secondary (tunnel)Sørskartunnelen (JOSM)SørslettvegenPrestvannvegenMiddagsskarveien
secondaryUllstindvegen (JOSM)RautindvegenSkamtindvegenSolstrandvegen
secondaryUllstindvegen (JOSM)RautindvegenSkamtindvegenSolstrandvegen
service10 Buss (JOSM)KnausenMuségata
serviceArne Garborgs vei (JOSM)Inga Sparboes vegNedre MaryborgvegGarver Eidissens veg
serviceArne Garborgs vei (JOSM)Inga Sparboes vegNedre MaryborgvegGarver Eidissens veg
serviceBergvegen (JOSM)BergervegenBevervegenBergheimvegen
serviceBreivikeidet (JOSM)BreivikliaEinerhaugveienBreivangvegen
serviceBreivikeidet (JOSM)BreivikliaEinerhaugveienBreivangvegen
service (bridge)Kalvebakken bru (JOSM)StorelvbakkenKalvedalsvegenKarveslettvegen
service (bridge)Skibrua (JOSM)SkattøraSkavåsenSmålia
serviceDalbergvegen (JOSM)DalbergveienBergervegenSvalbardvegen
serviceEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
serviceHungerveien (JOSM)HungernvegenHuldervegenEinerhaugveien
serviceHåjavegen (JOSM)SenjavegenHagavegenVegavegen
serviceKjoselvmoen (JOSM)EidkjosvegenNorselvegenHolmboevegen
serviceKjoselvmoen (JOSM)EidkjosvegenNorselvegenHolmboevegen
serviceKjoselvmoen (JOSM)EidkjosvegenNorselvegenHolmboevegen
serviceLomvassvegen (JOSM)LomvassveienHvalrossvegenFlyplassvegen
serviceMichael Olsens veg (JOSM)Mikael Olsens veiVognmann Olsens vegHans Nilsens veg
serviceMinnelundvegen (JOSM)MinnelundveienSjølundvegenInnelvvegen
serviceNaf Øvingsbane (JOSM)EidhaugsvingenNaustvollvegenAnna Eides veg
serviceNaf Øvingsbane (JOSM)EidhaugsvingenNaustvollvegenAnna Eides veg
serviceNaf Øvingsbane (JOSM)EidhaugsvingenNaustvollvegenAnna Eides veg
serviceRingveien (JOSM)RingvegenRingselvegenVierringen
servicestorbakkvegen (JOSM)StorelvbakkenStakkevollvegenStorslettvegen
serviceStrandsneglvegen (JOSM)ElvestrandvegenSolstrandvegenStrandvegen
serviceThor xxxxs veg (JOSM)Thor Knutsens vegAnton Borchs vegBodenhoffs veg
serviceToftveien (JOSM)ToftvegenEbeltoftvegenTimoteivegen
serviceTopasveien (JOSM)TopasvegenLomvassveienFjordveien
servicetromsøysundveien 280-286 (JOSM)Tromsøysundvegen-286Storsteinnesvegen-286Mikael Olsens vei-286
serviceTunevegen (JOSM)TunvegenNeptunvegenTennevegen
service (tunnel)Jekta plan 0 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta plan 0 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta Plan 1 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta Plan 1 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta Plan 1 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta Plan 1 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta Plan 1 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
service (tunnel)Jekta Plan 2 (JOSM)PlanktonvegenBjerkealleenJektvegen
stepsGyllenborgundergangen (JOSM)Henrik Wergelands vegRektor Qvigstads gateHåkon Den Gamles gate
stepsGyllenborgundergangen (JOSM)Henrik Wergelands vegRektor Qvigstads gateHåkon Den Gamles gate
tertiaryBrevikveien (JOSM)TerjevikvegenMoreneveienKårvikvegen
tertiary (bridge)Hillesøybrua (JOSM)HillesøyvegenHansbrevegenSlettabakken
tertiaryBrugata (JOSM)BankgataBruvegenRådhusgata
tertiaryInnlandsvegen (JOSM)InnlandsveienFinnlandsvegenGrønlandsvegen
tertiaryInnlandsvegen (JOSM)InnlandsveienFinnlandsvegenGrønlandsvegen
tertiaryInnlandvegen (JOSM)FinnlandsvegenInnlandsveienÅslandvegen
tertiaryInnlandvegen (JOSM)FinnlandsvegenInnlandsveienÅslandvegen
tertiaryInnlandveien (JOSM)InnlandsveienFinnlandsvegenMinnelundveien
tertiaryInnlandveien (JOSM)InnlandsveienFinnlandsvegenMinnelundveien
tertiaryInnlandveien (JOSM)InnlandsveienFinnlandsvegenMinnelundveien
tertiaryLonghammarvegen (JOSM)SvarthammervegenHansmarkvegenSommarøyvegen
tertiaryRamfjordnesvegen (JOSM)SkarsfjordvegenMortensnesvegenKaldfjordvegen
tertiarySkattøravegen (JOSM)SkattørvegenSkattørveienRøyskattvegen
tertiaryStakkevollveien (JOSM)StakkevollvegenStakkeveienBekkevollvegen
tertiaryUlverudgata (JOSM)ElvegataSeminargataMålselvgata
tertiaryVasstrandvegen (JOSM)VasstrandveienElvestrandvegenSolstrandvegen
tertiaryØyro (JOSM)Nermyra
track (bridge)Tverrelvbrua (JOSM)StorelvbakkenStorelvtunetTrollbakken
track (bridge)Øverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trackFarmers road (JOSM)Fogd Drejers gateErsfjordveienPetersborggata
trackFarmers road (JOSM)Fogd Drejers gateErsfjordveienPetersborggata
trackGamle Øverdalveien (JOSM)DalbergveienGarver Eidissens vegSynnøvejordveien
trackGamle Øverdalveien (JOSM)DalbergveienGarver Eidissens vegSynnøvejordveien
trackGamle Øverdalveien (JOSM)DalbergveienGarver Eidissens vegSynnøvejordveien
trackGamle Øverdalveien (JOSM)DalbergveienGarver Eidissens vegSynnøvejordveien
trackKringstadvegen (JOSM)RingstadvegenRingselvegenAustadvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackLysløypa (JOSM)VengsøyaLaukslettaLyngøyvegen
trackNonsbuløypa (JOSM)ØyåsbakkenNorselvegenKongsbakken
trackSand gathering road (JOSM)Roald Amundsens gateAdolf Thomsens gateSøndre Tollbodgate
trackSæterveien (JOSM)SkattørveienVintervegenStakkeveien
trackWater crossing in river (JOSM)Severin Ytrebergs gateAldor Ingebrigtsens vegWinston Churchills veg
trackWood gathering road (JOSM)Roald Amundsens gateAdolf Thomsens gateOtto Sverdrups gate
trackWood gathering road (JOSM)Roald Amundsens gateAdolf Thomsens gateOtto Sverdrups gate
trackWood gathering road (JOSM)Roald Amundsens gateAdolf Thomsens gateOtto Sverdrups gate
trackØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trackØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trackØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trackØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trackØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trackØverdalvegen (JOSM)DoktordalvegenKalvedalsvegenBardehvalvegen
trunk (bridge)Erling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunk (bridge)Fagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunk (bridge)Nordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunk (bridge)Nordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunk (bridge)Nordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkErling Kjeldsens veg (JOSM)Aldor Ingebrigtsens vegAlfred Eriksens vegGarver Eidissens veg
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkFagernesvegen (JOSM)FagerlivegenLangnesvegenRotnesvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
trunkStakkevollveien (JOSM)StakkevollvegenStakkeveienBekkevollvegen
trunk (tunnel)Tromsøysundtunnelen (T1) (JOSM)TromsøysundvegenProst Schielderups gateBorgermester Eidems gate
trunk (tunnel)Tromsøysundtunnelen (T1) (JOSM)TromsøysundvegenProst Schielderups gateBorgermester Eidems gate
trunk (tunnel)Tromsøysundtunnelen (T1) (JOSM)TromsøysundvegenProst Schielderups gateBorgermester Eidems gate
trunk (tunnel)Tromsøysundtunnelen (T2) (JOSM)TromsøysundvegenProst Schielderups gateBorgermester Eidems gate
trunk (tunnel)Tromsøysundtunnelen (T2) (JOSM)TromsøysundvegenProst Schielderups gateBorgermester Eidems gate
trunk (tunnel)Tromsøysundtunnelen (T2) (JOSM)TromsøysundvegenProst Schielderups gateBorgermester Eidems gate
unclassifiedAlkeveien (JOSM)AlkevegenStakkeveienSalveien
unclassifiedBlåselvegen (JOSM)BlåmannsvegenNorselvegenBlåbærvegen
unclassifiedBlåselvegen (JOSM)BlåmannsvegenNorselvegenBlåbærvegen
unclassified (bridge)Håkøybrua (JOSM)HåkøyvegenSkattøraMikkelmyra
unclassified (bridge)Rødbrua (JOSM)BruvegenRøstbakkenNermyra
unclassified (bridge)Sørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedDanebuvegen (JOSM)BarduvegenAntennevegenLanesvegen
unclassifiedEidsvollvegen (JOSM)EidsvollveienJensvollvegenSørvollvegen
unclassifiedEidvegen (JOSM)EinevegenTindvegenEidkjosvegen
unclassifiedErsfjordvegen (JOSM)ErsfjordveienSkarsfjordvegenGrøtfjordvegen
unclassifiedFr. Nansens plass (JOSM)Fr Nansens plassRoald Amundsens plassAlfred Hansens veg
unclassifiedHamnaveien (JOSM)HamnavegenHamnevegenHagavegen
unclassifiedHansine Hansens veg (JOSM)Hansine Hansens vegBernhard Hansens vegAlfred Hansens veg
unclassifiedHansine Hansens veg (JOSM)Hansine Hansens vegBernhard Hansens vegAlfred Hansens veg
unclassifiedHansine Hansens veg (JOSM)Hansine Hansens vegBernhard Hansens vegAlfred Hansens veg
unclassifiedHansine Hansens veg (JOSM)Hansine Hansens vegBernhard Hansens vegAlfred Hansens veg
unclassifiedHansine Hansens veg (JOSM)Hansine Hansens vegBernhard Hansens vegAlfred Hansens veg
unclassifiedHansine Hansens veg (JOSM)Hansine Hansens vegBernhard Hansens vegAlfred Hansens veg
unclassifiedHaugåsvegen (JOSM)HeggåsvegenSkogåsvegenKatthaugvegen
unclassifiedHåkon den Gamles gate (JOSM)Håkon Den Gamles gateBiskop Berggravs gateRoald Amundsens gate
unclassifiedHaakon VIIs gate (JOSM)Haakon VII’s gateChristian VII’s gateJohn Giævers gate
unclassifiedHaakon VIIs gate (JOSM)Haakon VII’s gateChristian VII’s gateJohn Giævers gate
unclassifiedInnelvveien (JOSM)InnelvvegenSlipelvveienMinnelundveien
unclassifiedInnelvveien (JOSM)InnelvvegenSlipelvveienMinnelundveien
unclassifiedKarlsvognvegen (JOSM)KarlsøyvegenKalvedalsvegenKrognessvegen
unclassifiedKillengreens gate (JOSM)Rektor Steens gateElling Carlsens gateKarl Pettersens gate
unclassifiedKjoselvmoen (JOSM)EidkjosvegenNorselvegenHolmboevegen
unclassifiedKjoselvmoen (JOSM)EidkjosvegenNorselvegenHolmboevegen
unclassifiedKløverveien (JOSM)KløvervegenFirkløvervegenErikjordveien
unclassifiedKobbøyrvegen (JOSM)KobbevegenKrøkebærvegenKløvervegen
unclassifiedLillevikvegen (JOSM)RyllikvegenVeslefrikkvegenTerjevikvegen
unclassifiedLomvassvegen (JOSM)LomvassveienHvalrossvegenFlyplassvegen
unclassifiedMelkevegen (JOSM)AlkevegenMellomvegenLerkevegen
unclassifiedMiddagsskarvegen (JOSM)MiddagsskarveienSkarsfjordvegenSkagesundvegen
unclassifiedMidtstranda (JOSM)NerstrandaSjøstrandaStrandgata
unclassifiedM. Urdals veg (JOSM)M Urdals vegOle Dalsbøs vegKalvedalsvegen
unclassifiedNaustbuktvegen (JOSM)NaustbuktveienNaustvollvegenAusteinvegen
unclassifiedNiseveien (JOSM)NisevegenStakkeveienMoreneveien
unclassifiedNiseveien (JOSM)NisevegenStakkeveienMoreneveien
unclassifiedNordlysvegen (JOSM)NordpolvegenNordslettvegenNordjordvegen
unclassifiedNordspissen (JOSM)NordslettvegenNordavindenNordøyveien
unclassifiedNordspissen (JOSM)NordslettvegenNordavindenNordøyveien
unclassifiedNordøyaveien (JOSM)NordøyveienNordavindenNorrønavegen
unclassifiedNordøyaveien (JOSM)NordøyveienNordavindenNorrønavegen
unclassifiedNordøyvegen (JOSM)NordøyveienNordjordvegenNordvegen
unclassifiedNordøyvegen (JOSM)NordøyveienNordjordvegenNordvegen
unclassifiedNordøyvegen (JOSM)NordøyveienNordjordvegenNordvegen
unclassifiedNordøyvegen (JOSM)NordøyveienNordjordvegenNordvegen
unclassifiedNordøyvegen (JOSM)NordøyveienNordjordvegenNordvegen
unclassifiedOldervikvegen (JOSM)KårvikvegenTerjevikvegenIldervegen
unclassifiedPeder Hanssens gate (JOSM)Peder Hansens gateHelmer Hansens gateKarl Pettersens gate
unclassifiedPeder Hanssens gate (JOSM)Peder Hansens gateHelmer Hansens gateKarl Pettersens gate
unclassifiedRekevegen (JOSM)LerkevegenGrensevegenBregnevegen
unclassifiedRekvikvegen (JOSM)PrestvikvegenKårvikvegenTerjevikvegen
unclassifiedRudsvegen (JOSM)RudivegenVenusvegenUranusvegen
unclassifiedSagsletta (JOSM)SlettavegenSlettatorgetLauksletta
unclassifiedSelvigodden (JOSM)NorselvegenSkottevegenSommervegen
unclassifiedSelvigodden (JOSM)NorselvegenSkottevegenSommervegen
unclassifiedSelvigodden (JOSM)NorselvegenSkottevegenSommervegen
unclassifiedSjømannsgata (JOSM)AmtmannsgataSkansegataSjøgata
unclassifiedSjømannsgata (JOSM)AmtmannsgataSkansegataSjøgata
unclassifiedSjømannsgata (JOSM)AmtmannsgataSkansegataSjøgata
unclassifiedSkoggata (JOSM)SkolegataSkansegataStorgata
unclassifiedskolegata (JOSM)SkolegataSkoglivegenSkogvegen
unclassifiedSkotsætvegen (JOSM)SkottevegenSkognesvegenSkogåsvegen
unclassifiedStormåsevegen (JOSM)StorslettvegenStorsteinnesvegenMåsevegen
unclassifiedStorskogvegen (JOSM)StorslettvegenStorsteinnesvegenSkogvegen
unclassifiedStraumsvegen (JOSM)StrandvegenStyrmannsvegenDramsvegen
unclassifiedSundegata (JOSM)SkansegataStrandgataSeminargata
unclassifiedSykehusvegen (JOSM)SykehusveienVenusvegenSiriusvegen
unclassifiedSykehusvegen (JOSM)SykehusveienVenusvegenSiriusvegen
unclassifiedSykehusvegen (JOSM)SykehusveienVenusvegenSiriusvegen
unclassifiedSørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedSørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedSørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedSørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedSørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedSørbotnvegen (JOSM)SørslettvegenSørvollvegenBorgtunvegen
unclassifiedTh. Widdings veg (JOSM)Th Widdings vegLars Thørings vegHans Nilsens veg
unclassifiedTh. Widdings veg (JOSM)Th Widdings vegLars Thørings vegHans Nilsens veg
unclassifiedToftveien (JOSM)ToftvegenEbeltoftvegenTimoteivegen
unclassifiedToftveien (JOSM)ToftvegenEbeltoftvegenTimoteivegen
unclassifiedTromsøysundveien 230 - 260 (JOSM)Tromsøysundvegen- 260Borgermester Eidems gate- 260Sparre Schneiders veg- 260
unclassifiedTryggstad (JOSM)StrandgataNerstrandaKirkegata
unclassifiedVollgrava (JOSM)KorallvegenSkolegataOlsgårdlia