Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Steinkjer

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Steinkjer i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Fossumdammen (JOSM)FossekallenForsetbakkenForbregdvegen
footwayGamle kongeveg (JOSM)Gamle KongevegAlbert Moens vegKvamsskogvegen
footwaySetertjønnhytta - Svillesti (JOSM)Steinkjersannan- SvillestiSvein Jarls gate- SvillestiSeilmakergata- Svillesti
pathAinner vein (JOSM)EinervegenSleipners vegKapteinvegen
pathBlåklokkestubben (JOSM)NaustvoldbakkenKombinertkrokenJohan Bojers gate
pathDamtjønna - Rabbtjønnin (JOSM)Morten Pettersen-vegenKristian Kristiansens gate
pathGauldal - Gruve (JOSM)Guldbergaunet- GruveGamle Figga- GruveElvegata- Gruve
pathGruvfjellet - Stortjønnin (JOSM)Morten Pettersen-vegenKristian Kristiansens gate
pathIrisstubben (JOSM)LøstubbenOberstvegenBerethaugen
pathLitlenget (JOSM)ElvengetKlingsundetSteinvegen
pathLysløype (JOSM)ÅslyvegenLøshallaLøstubben
pathLysløype (JOSM)ÅslyvegenLøshallaLøstubben
pathLøkenstubben (JOSM)LøstubbenLøsbergvegenSkrubblivegen
pathLaagvasbu - Norges Midtpunkt (JOSM)Sagplassvegen- Norges MidtpunktLøhaugvegen- Norges MidtpunktSannangata- Norges Midtpunkt
pathLaagvasbu - Norges Midtpunkt (JOSM)Sagplassvegen- Norges MidtpunktLøhaugvegen- Norges MidtpunktSannangata- Norges Midtpunkt
pathMokk - Gruve (JOSM)Movegen- GruveGamle KongevegGrjotgars veg
pathRenna (JOSM)ReinavegenSkrentenÅsvegen
pathRosestubben (JOSM)LøstubbenForsetbakkenOberstvegen
pathRundløype Økoparken (JOSM)Morten Pettersen-vegenKalv Arnesons gate
pathSigridstien (JOSM)Sigrids vegAstridvegenStrandvegen
pathSiste utvei (JOSM)SteinvegenSleipners vegSteinvikvegen
pathSognleia (JOSM)OgnasvingenSkogbandetGeilvollen
pathSolsikkestien (JOSM)NaustvoldbakkenSolvangvegenStasjonsvegen
pathStemorstubben (JOSM)LøstubbenOberstvegenStasjonsvegen
pathstien (JOSM)SteinvegenSkrentenÅsvegen
pathstien (JOSM)SteinvegenSkrentenÅsvegen
pathstien (JOSM)SteinvegenSkrentenÅsvegen
pathstien (JOSM)SteinvegenSkrentenÅsvegen
pathTranaleia (JOSM)Trana alléTranavegenReinavegen
pathTulipanstien (JOSM)IndustrivegenInfanterivegenAstridvegen
pathVivendelstien (JOSM)IndustrivegenSvedjanvegenHeggelivegen
primary (bridge)Måsørbrua (JOSM)BrugataMårhaugenKvamstrøa
primary (bridge)Osloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
primary (bridge)Osloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
primary (bridge)Osloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
primaryByaveien (JOSM)ByavegenReinavegenReinsvegen
primaryByaveien (JOSM)ByavegenReinavegenReinsvegen
primaryHenningvegen (JOSM)HøvdingvegenHeggelivegenHeggevegen
primaryLeksdalsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenTeglverksvegen
primaryLeksdalsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenTeglverksvegen
primaryOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
primaryOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
primaryOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
primarySandvegen (JOSM)StrandvegenSagavegenSvedjanvegen
primaryVukuvegen (JOSM)MarkusvegenVerksvegenRunevegen
residentialBrannhaugveien (JOSM)BrannhaugvegenRundhaugvegenSkrubbhaugvegen
residentialBregplassvegen (JOSM)SagplassvegenTeglverksvegenBrevigvegen
residential (bridge)Henjavegen (JOSM)HeggevegenHeggelivegenHelgesvegen
residentialBrønnvegen (JOSM)GrønnlivegenBrynjevegenBrevigvegen
residentialElveromvegen (JOSM)ElvromvegenMellomvegenTeglverksvegen
residentialFerjeland (JOSM)StrandvegenBerethaugenBergvegen
residentialGamle kongeveg (JOSM)Gamle KongevegAlbert Moens vegKvamsskogvegen
residentialGamle kongeveg (JOSM)Gamle KongevegAlbert Moens vegKvamsskogvegen
residentialGamle kongeveg (JOSM)Gamle KongevegAlbert Moens vegKvamsskogvegen
residentialGamle kongeveg (JOSM)Gamle KongevegAlbert Moens vegKvamsskogvegen
residentialGamle kongeveg (JOSM)Gamle KongevegAlbert Moens vegKvamsskogvegen
residentialGjertrudbakken (JOSM)MagistratbakkenTranabakkvegenForsetbakken
residentialGrjotgars vei (JOSM)Grjotgars vegSvein Jarls gateNaustvoldveita
residentialGrjotgars vei (JOSM)Grjotgars vegSvein Jarls gateNaustvoldveita
residentialGrjotgars vei (JOSM)Grjotgars vegSvein Jarls gateNaustvoldveita
residentialHarald Rømckes vei (JOSM)Einar Solstads vegNedre SteinvikvegArve Skjeflos veg
residentialHenjavegen (JOSM)HeggevegenHeggelivegenHelgesvegen
residentialHundsvolten (JOSM)HundsvottenLundsengvegenBuvoldvegen
residentialHusabøvegen (JOSM)KvernhusvegenSagavegenHaugvegen
residentialHøvdingevegen (JOSM)HøvdingvegenHeggevegenHeggelivegen
residentialIduns vei (JOSM)Iduns vegMunins vegReinsvegen
residentialJøremsvegen (JOSM)ReinsvegenMartensvegenGrensevegen
residentialKanefartvegen (JOSM)KanefartsvegenKarolinavegenKrikanvegen
residentialKreklingvegen (JOSM)KarolinavegenNerengvegenKrikanvegen
residentialKristofer Uppdals gate (JOSM)Kristoffer Uppdals gateKristian Kristiansens gateJakob Weidemanns gate
residentialKvamsengvegen (JOSM)KvamsskogvegenKvamsvegenLundsengvegen
residentialLerkehaugveien (JOSM)LerkehaugvegenTrollhaugvegenBrannhaugvegen
residentialLihugvegen (JOSM)LøhaugvegenHaugvegenHeggelivegen
residentialLuleåvegen (JOSM)ThulevegenLundsengvegenElleråsvegen
residentialLundsengveien (JOSM)LundsengvegenRundhaugvegenSteinvikvegen
residentialMalisvegen (JOSM)MalisvevegenNamdalsvegenMartensvegen
residentialMalisvegen (JOSM)MalisvevegenNamdalsvegenMartensvegen
residentialMalisvegen (JOSM)MalisvevegenNamdalsvegenMartensvegen
residentialMorten Petersen-vegen (JOSM)Morten Pettersen-vegenVestermarkvegenJakob Weidemanns gate
residentialNedre bakkevei (JOSM)Nedre BakkevegØvre BakkevegNedre Steinvikveg
residentialNerengveien (JOSM)NerengvegenEinervegenNedre Ringveg
residentialobs utrykkning (JOSM)MagistratbakkenKombinertkrokenForsetbakken
residentialPrestavegen (JOSM)StrandvegenReinavegenStasjonsvegen
residentialRamsvikhøgda (JOSM)HervikmarkaRannemsbakkenSlalåmsvingen
residentialRamsvikvegen (JOSM)KvamsvegenSteinvikvegenKvamsskogvegen
residentialRamsvikvegen (JOSM)KvamsvegenSteinvikvegenKvamsskogvegen
residentialRamsvikvegen (JOSM)KvamsvegenSteinvikvegenKvamsskogvegen
residentialRundvegen (JOSM)RunevegenRundhaugvegenStrandvegen
residentialSigrids vei (JOSM)Sigrids vegIduns vegSleipners veg
residentialSmebakken (JOSM)SmedbakkenRannemsbakkenBogabakken
residentialSveanvegen (JOSM)SvedjanvegenElnanvegenSolvangvegen
residentialTrana alle (JOSM)Trana alléTranavegenStrandvegen
residentialTranabakkveien (JOSM)TranabakkvegenTranaskogvegenMagistratbakken
residentialTranabakkveien (JOSM)TranabakkvegenTranaskogvegenMagistratbakken
residentialTranebærvegen (JOSM)TyttebærvegenTranabakkvegenTranavegen
residentialTuvlivegen (JOSM)HeggelivegenNerlivegenBrattlivegen
residentialTuvskogvegen (JOSM)TranaskogvegenFuruskogvegenKvamsskogvegen
residentialVengsveien (JOSM)ReinsvegenVerksvegenSteinvegen
residentialVistavegen (JOSM)VåttavegenSteinvegenSteinvikvegen
residentialVåttåvegen (JOSM)VåttavegenEggevegenÅsavegen
residentialØvre bakkevei (JOSM)Øvre BakkevegNedre BakkevegØvre Sørliveg
residentialØvre Ringvei (JOSM)Øvre RingvegNedre RingvegØvre Sørliveg
residentialØvre Ringvei (JOSM)Øvre RingvegNedre RingvegØvre Sørliveg
secondary (bridge)Kravikfjord bru (JOSM)KvamsjordetNaustvoldbakkenArve Skjeflos veg
secondary (bridge)Mæresveien (JOSM)ReinsvegenReinavegenEinervegen
secondaryDalveien (JOSM)NamdalsvegenReinavegenØlvisheim
secondaryFiggadalsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenMalisvevegen
secondaryHeistadvegen (JOSM)AstridvegenStrandvegenHeggelivegen
secondaryHollbruvegen (JOSM)TrollhaugvegenBuvoldvegenBruåsvegen
secondaryHustadlandet (JOSM)SkogbandetNaustvoldveitaGuldbergaunet
secondaryLorvikveien (JOSM)SteinvikvegenNaustvoldveitaReinsvegen
secondaryMyrslovegen (JOSM)MyråsvegenMolovegenMellomvegen
secondaryMæresveien (JOSM)ReinsvegenReinavegenEinervegen
secondaryMæresveien (JOSM)ReinsvegenReinavegenEinervegen
secondaryNjøsavegen (JOSM)SagavegenÅsavegenTrøavegen
secondarySunnanveien (JOSM)ElnanvegenSteinvegenKapteinvegen
secondarySunnanveien (JOSM)ElnanvegenSteinvegenKapteinvegen
secondarySunnanveien (JOSM)ElnanvegenSteinvegenKapteinvegen
serviceSjøvegen (JOSM)SjøvollvegenVerksvegenEggevegen
serviceVådalsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenMalisvevegen
tertiaryBrandseggvegen (JOSM)BrannhaugvegenLundsengvegenTranaskogvegen
tertiaryBrandseggvegen (JOSM)BrannhaugvegenLundsengvegenTranaskogvegen
tertiary (bridge)Brandseggvegen (JOSM)BrannhaugvegenLundsengvegenTranaskogvegen
tertiaryBruemsmarka (JOSM)LøsmarkaNordmarkaRannemsbakken
tertiaryBruemsvegen (JOSM)BruåsvegenMarkusvegenBrevigvegen
tertiaryBruemsvegen (JOSM)BruåsvegenMarkusvegenBrevigvegen
tertiaryFiggadalsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenMalisvevegen
tertiaryGaulstad (JOSM)SkolegataElvegataParkgata
tertiaryHamrevegen (JOSM)HeggevegenHersevegenGrensevegen
tertiaryHelgesveien (JOSM)HelgesvegenHeggelivegenHelgeslia
tertiaryKringlavegen (JOSM)KarolinavegenKrikanvegenReinavegen
tertiaryLånklia (JOSM)JevikliaKvamsliaLøsmarka
tertiaryReinsveien (JOSM)ReinsvegenReinavegenEinervegen
tertiaryRølivegen (JOSM)GrønnlivegenNerlivegenHeggelivegen
tertiarySåseggvegen (JOSM)HeggesåsenLundsengvegenGrensevegen
tertiaryÅrholtsvegen (JOSM)ElleråsvegenTeglverksvegenHelgesvegen
trackBjørkelunden (JOSM)LundsengvegenBerethaugenKlingsundet
trackHenjagota (JOSM)HamnegataFjordgataSkolegata
trackLøkens plass (JOSM)SagplassvegenLangrennshallaLøsbergvegen
trunk (bridge)Nødalsbrua (JOSM)NamdalsvegenNordmarkaNordsihaugen
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkE6 (JOSM)
trunkJernbaneveien (JOSM)EinervegenSteinvikvegenSjersantvegen
trunkJernbaneveien (JOSM)EinervegenSteinvikvegenSjersantvegen
trunk_linkØrjeveien (JOSM)BrynjevegenReinsvegenReinavegen
trunk_linkØrjeveien (JOSM)BrynjevegenReinsvegenReinavegen
trunk_linkØrjeveien (JOSM)BrynjevegenReinsvegenReinavegen
trunkOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
trunkOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
trunkOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
trunkOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
trunkOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
trunkOsloveien (JOSM)MolovegenGeilvollenForsetbakken
trunk (tunnel)Måsørtunnelen (JOSM)ElleråsvegenMartensvegenSjersantvegen
trunkØrjeveien (JOSM)BrynjevegenReinsvegenReinavegen
unclassifiedBjønnåbettvegen (JOSM)BergljotvegenBrannhaugvegenKanefartsvegen
unclassified (bridge)Håkkådalsbrua (JOSM)HåkkadalenHaugåshallaKarolinavegen
unclassifiedDalemsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenMalisvevegen
unclassifiedFerjeland (JOSM)StrandvegenBerethaugenBergvegen
unclassifiedFjellsæterveien (JOSM)SagmestervegenSteinvikvegenNedre Steinvikveg
unclassifiedFjesmevegen (JOSM)SkjeftevegenGrensevegenEggevegen
unclassifiedFosslivegen (JOSM)HeggelivegenNerlivegenMalisvevegen
unclassifiedHallemvegen (JOSM)ValhallvegenAlfheimvegenMellomvegen
unclassifiedKanefartvegen (JOSM)KanefartsvegenKarolinavegenKrikanvegen
unclassifiedKjerkhenningvegen (JOSM)LerkehaugvegenVestermarkvegenTeglverksvegen
unclassifiedKringlavegen (JOSM)KarolinavegenKrikanvegenReinavegen
unclassifiedLeinsgrendvegen (JOSM)ReinsvegenGrensevegenIndustrivegen
unclassifiedLeinsvegen (JOSM)ReinsvegenSteinvegenElleråsvegen
unclassifiedNedre mølleveg (JOSM)Nedre MøllevegNedre SørlivegNedre Bakkeveg
unclassifiedNedre mølleveg (JOSM)Nedre MøllevegNedre SørlivegNedre Bakkeveg
unclassifiedTanemsvegen (JOSM)StasjonsvegenMartensvegenKvamsvegen
unclassifiedVengsveien (JOSM)ReinsvegenVerksvegenSteinvegen
unclassifiedVengsveien (JOSM)ReinsvegenVerksvegenSteinvegen
unclassifiedVengsveien (JOSM)ReinsvegenVerksvegenSteinvegen
unclassifiedVengsveien (JOSM)ReinsvegenVerksvegenSteinvegen
unclassifiedVådalsvegen (JOSM)NamdalsvegenOgndalsvegenMalisvevegen
unclassifiedØsteråsvegen (JOSM)ElleråsvegenTeglverksvegenMyråsvegen
unclassifiedÅlbergsmyrvegen (JOSM)LøsbergvegenBergljotvegenElleråsvegen
unclassifiedÅlbergsmyrvegen (JOSM)LøsbergvegenBergljotvegenElleråsvegen