Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Narvik

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Narvik i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
constructionSilsandmoen (JOSM)SilsandmoveienSlalomveienSandmyrveien
cyclewayKongsvinger festning (JOSM)DronningensgateFridtjof Nansens veiAdministrasjonsveien
cyclewayStorgata (JOSM)OttarsgateSnorresgateStoråsveien
cyclewayVollgata (JOSM)BolagsgataHavnegataSnauvollen
footwaySisseners gate (JOSM)TerrassenSelsbanesgateDronningensgate
path (bridge)Rallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
path (bridge)Rallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
pathMølnveien (JOSM)HolmenveienØrnveienMalmveien
pathRallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
pathRallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
pathRallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
pathRallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
pathRallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
pathRallarvegen (JOSM)LangrennsveienVillaveienFlyplassveien
primaryBrensholmvegen (JOSM)HolmenveienSilsandmoveienBlomsterveien
primary (bridge)Sjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primaryKattfjordeidet (JOSM)BeisfjordveienFagerjordveienStorholtveien
primarySandneshamnvegen (JOSM)SilsandmoveienStraumsnesveienSkarvenesveien
primarySandneshamnvegen (JOSM)SilsandmoveienStraumsnesveienSkarvenesveien
primarySandneshamnvegen (JOSM)SilsandmoveienStraumsnesveienSkarvenesveien
primarySandneshamnvegen (JOSM)SilsandmoveienStraumsnesveienSkarvenesveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primarySjøtunvegen (JOSM)SjøveienStrandveienSøsterveien
primarySynnøvjordvegen (JOSM)FagerjordveienØyjordveienSeines Nord E-6
primarySynnøvjordvegen (JOSM)FagerjordveienØyjordveienSeines Nord E-6
primary (tunnel)Oterviktunnelen (JOSM)TunnelveienBlomsterveienSkogstjernebakken
primaryVestre Solørveg (JOSM)StorholtveienTore Hunds gateStraumsnesveien
proposed (bridge)Hålogalandsbrua (JOSM)Lodve LangesgateRoald AmundsensveiMagnus Berg gate
proposed (tunnel)Ornestunnelen (JOSM)TunnelveienOrnesveienForselvveien
proposed (tunnel)Storlikolltunnelen (JOSM)StorholtveienSkogstjernebakkenBorch-Johnsens vei
residentialAlfs gate (JOSM)OttarsgateHundalsgataHåreksgate
residentialAlleen (JOSM)AlléenAlpinveienMalmveien
residentialAnkenesveien (JOSM)SkarvenesveienSeinesveienFagernesveien
residentialArbeidveien (JOSM)ArbeiderveienBeisfjordveienBeverveien
residentialBergemyrveien (JOSM)BeverveienArbeiderveienStormyrveien
residentialBergveien (JOSM)BeverveienEinerveienElgveien
residentialBergveien (JOSM)BeverveienEinerveienElgveien
residentialBertheus Normanns vei (JOSM)Fridtjof Nansens veiBorch-Johnsens veiOle Martinussensvei
residentialBjoerkvangveien (JOSM)HerjangsveienBjørkveienFagerjordveien
residentialBrattbakken (JOSM)BrannbakkenBreibakkenTverrbakken
residentialBrattbakken (JOSM)BrannbakkenBreibakkenTverrbakken
residentialBrattbakken (JOSM)BrannbakkenBreibakkenTverrbakken
residentialBrattveien (JOSM)GranittveienTraneveienTøttaveien
residential (bridge)Håkvikveien (JOSM)KvitvikveienJektvikveienSlåttvikveien
residential (bridge)Prestjord (JOSM)SnorresgateStoråsveienSporveien
residentialBuveien (JOSM)FuruveienLauvveienBeverveien
residentialDalnesveien (JOSM)SeinesveienTrældalsveienSkarvenesveien
residentialDorgveien (JOSM)OrnesveienEkornveienØyjordveien
residentialDreggveien (JOSM)HeggeveienIdrettsveienElgveien
residentialDronningens gate (JOSM)DronningensgateKongensgateLodve Langesgate
residentialDronningens gate (JOSM)DronningensgateKongensgateLodve Langesgate
residentialDr. Aamodts veg (JOSM)Lodve LangesgateRoald AmundsensveiDronningensgate
residentialEinerbakkveien (JOSM)EinerveienRombaksveienArbeiderveien
residentialElvegaardsveien (JOSM)LangrennsveienSkarvenesveienWergelandsvei
residentialEngveien (JOSM)ElgveienLyngveienEinerveien
residentialErik Hansens vei (JOSM)Helmer HansensveiJak AndersensveiBorch-Johnsens vei
residentialErik Werenskiolds veg (JOSM)Fridtjof Nansens veiOle MartinussensveiAdministrasjonsveien
residentialFinnasandveien (JOSM)SilsandmoveienFasanveienSandmyrveien
residentialFjellheim (JOSM)FjellheimveienFjellveienFosseveien
residentialFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
residentialFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
residentialFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
residentialFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
residentialFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
residentialFloveien (JOSM)LomveienFjellveienOfotveien
residentialForrasvingen (JOSM)MarmorsvingenSleggesvingenSvingen
residentialGarnveien (JOSM)GabbroveienØrnveienTårnveien
residentialGlåmlivegen (JOSM)GlimmerveienGranittveienSlåttvikveien
residentialGranbakken (JOSM)BrannbakkenBankbakkenGneisbakken
residentialGranvegen (JOSM)GranittveienTraneveienAndeveien
residentialGropveien (JOSM)GabbroveienSporveienReinveien
residentialHallarbakken (JOSM)ValhallbakkenHamarøybakkenHagebakken
residentialHardhausveien (JOSM)HareveienSkarvenesveienSykehusveien
residentialHattebergveien (JOSM)ArbeiderveienGranittveienTerneveien
residentialHesjemoen (JOSM)HenryveienHolmenveienOrnesveien
residentialHøgskolebakken (JOSM)SkogstjernebakkenBolagsbakkenHagebakken
residentialHøgskolebakken (JOSM)SkogstjernebakkenBolagsbakkenHagebakken
residentialHågen (JOSM)TangenÅsenSvingen
residentialHågen (JOSM)TangenÅsenSvingen
residentialHåkvikveien (JOSM)KvitvikveienJektvikveienSlåttvikveien
residentialHåkvikveien (JOSM)KvitvikveienJektvikveienSlåttvikveien
residentialIduns veg (JOSM)SideveienIbsensveiUrsinsvei
residentialJonas Lies vei (JOSM)Elias Blix veiStasjonsveienNordahl Griegsvei
residentialKirkebakken (JOSM)KinobakkenBreibakkenBrannbakken
residentialKjeangveien (JOSM)HerjangsveienKongleveienLyngveien
residentialKjerranveien (JOSM)RanskjærveienTraneveienHerjangsveien
residentialKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
residentialKrokbakken (JOSM)BankbakkenKinobakkenBrannbakken
residentialKrokbakken (JOSM)BankbakkenKinobakkenBrannbakken
residentialKvanta (JOSM)KvartsliaKirkegataSkistua
residentialKvitbergveien (JOSM)KvitvikveienJektvikveienArbeiderveien
residentialLangdalveien (JOSM)LangrennsveienTrældalsveienSlalomveien
residentialLapasveien (JOSM)FlyplassveienLangrennsveienAspeveien
residentialLille Sveveien (JOSM)LillevikveienLangrennsveienSildvikveien
residentialLinebrinken (JOSM)VinkelveienGlimmerveienAlpinveien
residentialLiveien (JOSM)KaiveienLomveienElgveien
residentialLodve Lagnesgate (JOSM)Lodve LangesgateSelsbanesgateTore Hunds gate
residentialLodve Lagnes gate (JOSM)Lodve LangesgateTore Hunds gateØvre Jernbanegate
residentialLysterveien (JOSM)SøsterveienBlomsterveienOterveien
residentialLysterveien (JOSM)SøsterveienBlomsterveienOterveien
residentialLøkkegata (JOSM)KirkegataHavnegataSildvikgata
residentialLøkkegata (JOSM)KirkegataHavnegataSildvikgata
residentialMagnus Bergs gate (JOSM)Magnus Berg gateTore Hunds gateJørg Berges vei
residentialMaridalsveien (JOSM)TrældalsveienArbeiderveienSkarvenesveien
residentialMarkveien (JOSM)ParkveienMinkveienMalmveien
residentialMidthågen (JOSM)MinkveienMåseveienMalmveien
residentialMimerbakken (JOSM)TverrbakkenBreibakkenMonsbakken
residentialMølnbakken (JOSM)BrannbakkenMonsbakkenBankbakken
residentialMølndalsveien (JOSM)TrældalsveienSilsandmoveienSlalomveien
residentialMølnveien (JOSM)HolmenveienØrnveienMalmveien
residentialNattmålsveien (JOSM)TrældalsveienSlåttvikveienIdrettsveien
residentialNaustveien (JOSM)IndustriveienStrandveienPunktveien
residentialNedre nyborgveien (JOSM)Nedre JernbanegateNordahl GriegsveiFagerjordveien
residentialNedre Skogveg (JOSM)Nedre FurumoenNedre ØyraTore Hunds gate
residentialNedre Skogveg (JOSM)Nedre FurumoenNedre ØyraTore Hunds gate
residentialNedre Skogveg (JOSM)Nedre FurumoenNedre ØyraTore Hunds gate
residentialNeset (JOSM)SeinesSjøveienÅsen
residentialNjårds veg (JOSM)Nygård E-6BjørkveienHenryveien
residentialNordberget (JOSM)SnorresgateOlderveienØyjordveien
residentialNotveien (JOSM)OfotveienOterveienPunktveien
residentialNotveien (JOSM)OfotveienOterveienPunktveien
residentialNyborgveien (JOSM)GabbroveienLyngveienOrnesveien
residentialNygata (JOSM)HavnegataBrugataKirkegata
residentialNygata (JOSM)HavnegataBrugataKirkegata
residentialNygata (JOSM)HavnegataBrugataKirkegata
residentialOberst Krebs gate (JOSM)Magnus Berg gateLodve LangesgateTore Hunds gate
residentialOldervegen (JOSM)OlderveienOterveienSkoleveien
residentialParkbakken (JOSM)BankbakkenBrannbakkenBreibakken
residentialPrestjord (JOSM)SnorresgateStoråsveienSporveien
residentialPrestjord (JOSM)SnorresgateStoråsveienSporveien
residentialPrestjordhaugen (JOSM)FagerjordveienTore Hunds gateSkogstjernebakken
residentialRamerveien (JOSM)GlimmerveienEinerveienFramnesveien
residentialRansjerveien (JOSM)RanskjærveienEinerveienHerjangsveien
residentialRapet (JOSM)ToppenBrugataTangen
residentialRingbakken (JOSM)BreibakkenKinobakkenBrannbakken
residentialRynnings gate (JOSM)DronningensgateTore Hunds gateFrydenlundgata
residentialSalomonsvei (JOSM)SlalomveienMoslingsveiStorholtveien
residentialSigyns veg (JOSM)UrsinsveiSchøyensveiHamsunsvei
residentialSkjomnesveien (JOSM)SkarvenesveienFramnesveienSeinesveien
residentialSkogveien (JOSM)SkoleveienKongleveienEkornveien
residentialSkolebakken (JOSM)SolbakkenBolagsbakkenSkoleveien
residentialSkolebakken (JOSM)SolbakkenBolagsbakkenSkoleveien
residentialSlalåmveien (JOSM)SlalomveienMalmveienSmalveien
residentialSletta (JOSM)FagernesslettaSeinesSmalveien
residentialSlettjord (JOSM)SildretunetStoråsveienSporveien
residentialSlyngbakken (JOSM)BolagsbakkenSolbakkenGneisbakken
residentialSmaabergan (JOSM)Magnus Berg gateSmalveienSnauvollen
residentialSmaabergan (JOSM)Magnus Berg gateSmalveienSnauvollen
residentialSnikveien (JOSM)VassvikveienSildvikveienKvitvikveien
residentialSolhaugveien (JOSM)SkoleveienHolmenveienLauvveien
residentialStorgata (JOSM)OttarsgateSnorresgateStoråsveien
residentialStorgata (JOSM)OttarsgateSnorresgateStoråsveien
residentialStorgata (JOSM)OttarsgateSnorresgateStoråsveien
residentialStornesveien (JOSM)OrnesveienStoråsveienStorelvveien
residentialStornesveien (JOSM)OrnesveienStoråsveienStorelvveien
residentialStranddalsveien (JOSM)TrældalsveienStrandveienStraumsnesveien
residentialStøa (JOSM)SkistuaStubben
residentialSvartdalsbakken (JOSM)TaraldsvikbakkenVerkstedbakkenValhallbakken
residentialSveveien (JOSM)SideveienSeinesveienSeljeveien
residentialSyrinbakken (JOSM)BrannbakkenStadionbakkenKinobakken
residentialTeineveien (JOSM)TerneveienEinerveienTraneveien
residentialToften (JOSM)ToppenToppåsenFiolstien
residentialTommerbakkveien (JOSM)RombaksveienBlomsterveienTverrbakken
residentialTorgveien (JOSM)StoråsveienStorelvveienStormyrveien
residentialTrollhoegda (JOSM)TrældalsveienStorholtveienTeknologiveien
residentialTrålveien (JOSM)TraneveienTunnelveienTårnveien
residential (tunnel)Høgskolebakken (JOSM)SkogstjernebakkenBolagsbakkenHagebakken
residentialVelten (JOSM)ElgveienKaiveienSjøveien
residentialVollgata (JOSM)BolagsgataHavnegataSnauvollen
residentialYttermoveien (JOSM)YtterseinesveienSkiskytterveienStormyrveien
residentialØvre båtberget (JOSM)Øvre JernbanegateØvre FurumoenJørg Berges vei
residentialØvre Skogveg (JOSM)Øvre FurumoenBjørnsonsveiØvreveien
residentialÅnesveien (JOSM)SeinesveienOrnesveienFramnesveien
residentialÅsveien (JOSM)ÅsenMåseveienStoråsveien
secondaryBrensholmvegen (JOSM)HolmenveienSilsandmoveienBlomsterveien
secondary (bridge)Fjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
secondary (bridge)Fjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
secondary (bridge)Skjomveien (JOSM)SlalomveienSkoleveienLomveien
secondary (bridge)Skjomveien (JOSM)SlalomveienSkoleveienLomveien
secondaryFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
secondaryFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
secondaryFjordveien (JOSM)BeisfjordveienØyjordveienFagerjordveien
secondaryHåkvikdalveien (JOSM)KvitvikveienSildvikveienLillevikveien
secondarySkjomveien (JOSM)SlalomveienSkoleveienLomveien
secondarySkjomveien (JOSM)SlalomveienSkoleveienLomveien
secondarySkjomveien (JOSM)SlalomveienSkoleveienLomveien
secondarySmeland (JOSM)SmalveienSvingenStubben
secondaryUtfarten (JOSM)UtforveienOttarsgateHareveien
secondaryValhallvegen (JOSM)ValhallbakkenVillaveienVinkelveien
secondaryVassdalsveien (JOSM)TrældalsveienVassvikveienFlyplassveien
secondaryØvre Langelandsveg (JOSM)Lodve LangesgateWergelandsveiLangrennsveien
serviceElvegaardsveien (JOSM)LangrennsveienSkarvenesveienWergelandsvei
serviceGlåmstadvegen (JOSM)StrandveienGlimmerveienSlåttvikveien
serviceHattebergveien (JOSM)ArbeiderveienGranittveienTerneveien
serviceJektnesbakken (JOSM)GneisbakkenSkogstjernebakkenBolagsbakken
serviceJuksaveien (JOSM)KleivaveienDjupvikveienFasanveien
serviceJuksaveien (JOSM)KleivaveienDjupvikveienFasanveien
serviceKrokbakken (JOSM)BankbakkenKinobakkenBrannbakken
serviceMoveien (JOSM)LomveienMinkveienMyrveien
serviceMyrbakken (JOSM)TverrbakkenMonsbakkenBreibakken
serviceRansjerveien (JOSM)RanskjærveienEinerveienHerjangsveien
serviceStorfjellveien (JOSM)StorelvveienStorholtveienFjellveien
serviceØvre båtberget (JOSM)Øvre JernbanegateØvre FurumoenJørg Berges vei
tertiary (bridge)Håkvikdalveien (JOSM)KvitvikveienSildvikveienLillevikveien
tertiaryHerjangen (JOSM)HerjangsveienHergot E-6Henryveien
tertiaryHåkvikdalveien (JOSM)KvitvikveienSildvikveienLillevikveien
tertiaryHåkvikdalveien (JOSM)KvitvikveienSildvikveienLillevikveien
trackGropveien (JOSM)GabbroveienSporveienReinveien
trackKobberstadløypa (JOSM)StadionbakkenVerkstedbakkenDronningensgate
trackKobberstadløypa (JOSM)StadionbakkenVerkstedbakkenDronningensgate
trackKobberstadløypa (JOSM)StadionbakkenVerkstedbakkenDronningensgate
trunkBeisfjordbrua (JOSM)BeisfjordveienSeines Nord E-6Reinroseveien
trunk (bridge)Beisfjordbrua (JOSM)BeisfjordveienSeines Nord E-6Reinroseveien
trunk (bridge)Kongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunk (bridge)Medbyveien (JOSM)HenryveienMyrveienMellomveien
trunk (bridge)Rombaksbrua (JOSM)RombaksveienBolagsbakkenKinobakken
trunk (bridge)Skjomenbrua (JOSM)RanskjærveienSkoleveienSlalomveien
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkKongens gate (JOSM)KongensgateDronningensgateTore Hunds gate
trunkMedbyveien (JOSM)HenryveienMyrveienMellomveien
trunkMedbyveien (JOSM)HenryveienMyrveienMellomveien
trunkMedbyveien (JOSM)HenryveienMyrveienMellomveien
trunkMedbyveien (JOSM)HenryveienMyrveienMellomveien
trunkMedbyveien (JOSM)HenryveienMyrveienMellomveien
trunkNarvikveien (JOSM)KvitvikveienVassvikveienSnarveien
trunkNordmoveien (JOSM)SilsandmoveienØyjordveienOrnesveien
trunkNordmoveien (JOSM)SilsandmoveienØyjordveienOrnesveien
trunkTrollvikveien (JOSM)LillevikveienKvitvikveienSlåttvikveien
trunk (tunnel)Trældalstunnelen (JOSM)TrældalsveienTaraldsvikbakkenStraumsnesveien
unclassified (bridge)gammel riksvei (JOSM)Nordahl GriegsveiGlimmerveienFalkbergetsvei
unclassifiedgammel riksvei (JOSM)Nordahl GriegsveiGlimmerveienFalkbergetsvei
unclassifiedMillerjordveien (JOSM)FagerjordveienBeisfjordveienØyjordveien
unclassifiedTofteveien (JOSM)OfotveienTerneveienOterveien