Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Moss

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Moss i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cyclewayCamilla Collets gate (JOSM)Camilla Colletts gateMichael Sundts gateCort Adelers gate
cyclewayGrindvoldveien (JOSM)KolsrødveienIndustriveienRingveien
cyclewayGrindvoldveien (JOSM)KolsrødveienIndustriveienRingveien
cyclewayGrindvoldveien (JOSM)KolsrødveienIndustriveienRingveien
cyclewayGrindvoldveien (JOSM)KolsrødveienIndustriveienRingveien
cyclewayHafrsfjordruta (JOSM)Herfordts gateHans Bloms gateTorderødalleen
cyclewayHafrsfjordruta (JOSM)Herfordts gateHans Bloms gateTorderødalleen
cyclewayMarkvegen (JOSM)MarkveienMarsveienMarineveien
cyclewayVinkelen (JOSM)LerkeveienVarnaveienBrevikveien
footwayJomfrubakken (JOSM)SkomakerbakkenSkolebakkenSolveigbakken
footwayKyststien (JOSM)MidtstienSkogstienBergstien
pathBrochmannløypa (JOSM)BryggekantenBjørnsons gateKongshavnveien
pathBrochmannløypa (JOSM)BryggekantenBjørnsons gateKongshavnveien
pathKjerringbakk (JOSM)MarinabakkenEriksbakkenReierbakken
pathKyststien (JOSM)MidtstienSkogstienBergstien
pathKyststien (JOSM)MidtstienSkogstienBergstien
pathKyststien (JOSM)MidtstienSkogstienBergstien
pathMuskedalsbakken (JOSM)KlommestensbakkenBredalbakkenMelløsbakken
pathTelefonløypa (JOSM)HolteløkkaRefsneskronaTorderødalleen
residentialAnna Hagmanns gate (JOSM)Anna Hagmans gateHelly J. Hansens gateHans Bloms gate
residentialBergstigen (JOSM)BergstienBergersborgveienBakkeveien
residentialBjerkealléen (JOSM)BjerkealleenBredalbakkenBjørnekroken
residentialBjørn Farmanns gate (JOSM)Bjørnsons gateAnna Hagmans gateBjørnson terrasse
residentialBjørn Farmanns gate (JOSM)Bjørnsons gateAnna Hagmans gateBjørnson terrasse
residentialBjørn Farmanns gate (JOSM)Bjørnsons gateAnna Hagmans gateBjørnson terrasse
residentialBjørn Farmanns gate (JOSM)Bjørnsons gateAnna Hagmans gateBjørnson terrasse
residentialBragevegen (JOSM)BrageveienRyggeveienBakkeveien
residentialBrattåsveien (JOSM)BjørnåsveienBrageveienVesterveien
residentialBuen (JOSM)BuveienBøygenPutten
residentialBuen (JOSM)BuveienBøygenPutten
residentialBuen (JOSM)BuveienBøygenPutten
residentialBuen (JOSM)BuveienBøygenPutten
residentialCamilla Collets gate (JOSM)Camilla Colletts gateMichael Sundts gateCort Adelers gate
residentialCamilla Collets gate (JOSM)Camilla Colletts gateMichael Sundts gateCort Adelers gate
residentialChristian Michelsens gate (JOSM)Chr. Michelsens gateChr. Erichsens gatePrins Christian Augusts plass
residentialCort Adlers gate (JOSM)Cort Adelers gateCarsten Ankers gateFleischers gate
residentialCort Adlers gate (JOSM)Cort Adelers gateCarsten Ankers gateFleischers gate
residentialFagerlivegen (JOSM)FagerliveienBrageveienFjellstuveien
residentialFjellvegen (JOSM)FjellveienFjellstuveienTjernveien
residentialFredrik Julius Holst veg (JOSM)Fredrik Solies veiJonas Anton Hielms gateFridtjof Nansens gate
residentialGjerrebogen (JOSM)Nedre BjergetEkornveienOrebuktveien
residentialGundhildåsen (JOSM)GunhildåsenGernerlundenBjørnåsveien
residentialHaraldskroken (JOSM)BlomsterkrokenSkomakerbakkenBjørnekroken
residentialHaraldskroken (JOSM)BlomsterkrokenSkomakerbakkenBjørnekroken
residentialHaraldsringen (JOSM)Dronningens gateKarlstadveienTråklestinget
residentialH.A. Reinerts gate (JOSM)H.A.Reinerts gateHenrik Gerners gateChr. Erichsens gate
residentialHavnehagen (JOSM)HaveveienSjøhagenØrehavna
residentialHavnehagen (JOSM)HaveveienSjøhagenØrehavna
residentialIlevegen (JOSM)IleveienGimleveienGamleveien
residentialKarlstad veien (JOSM)KarlstadveienKolsrødveienNøkkelandveien
residentialKong Haralds gate (JOSM)Harald Hårfagres gateKong Haakons plassTordenskiolds gate
residentialKong Haralds gate (JOSM)Harald Hårfagres gateKong Haakons plassTordenskiolds gate
residentialKong Haralds gate (JOSM)Harald Hårfagres gateKong Haakons plassTordenskiolds gate
residentialLonghs Plass (JOSM)Logns plassKong Haakons plassKongens gate
residentialMadlalia (JOSM)BalaklavaSmedgataHellinga
residentialMadlalia (JOSM)BalaklavaSmedgataHellinga
residentialMadlalia (JOSM)BalaklavaSmedgataHellinga
residentialMadlalia (JOSM)BalaklavaSmedgataHellinga
residentialMagnus Tyrholmsvei (JOSM)Magnus Tyrholms veiMarcus Thranes veiKaptein Storms vei
residentialMarcus Thranes veg (JOSM)Marcus Thranes veiMagnus Tyrholms veiMartin Linges vei
residentialMarkvegen (JOSM)MarkveienMarsveienMarineveien
residentialMidtveien (JOSM)MidtstienMinneveienDamveien
residentialMortveien (JOSM)OrebuktveienOrionveienKornveien
residentialMortveien (JOSM)OrebuktveienOrionveienKornveien
residentialMortveien (JOSM)OrebuktveienOrionveienKornveien
residentialMortveien (JOSM)OrebuktveienOrionveienKornveien
residentialPottemakervegen (JOSM)PottemakerveienSkomakerbakkenNordre Elvegate
residentialSigurd Syrs gate (JOSM)Vidars gateGeorg Stangs gateSigvat Skalds vei
residentialSisikveien (JOSM)SimavikveienSignalveienBrevikveien
residentialSkansevegen (JOSM)SkanseveienRosengangenStjerneveien
residentialSolefallveien (JOSM)SolefallsveienSolseterveienSolveien
residentialSolveibakken (JOSM)SolveigbakkenSkolebakkenSteinullbakken
residentialSolveibakken (JOSM)SolveigbakkenSkolebakkenSteinullbakken
residentialSolveibakken (JOSM)SolveigbakkenSkolebakkenSteinullbakken
residentialSophus Lies veg (JOSM)Sophus Lies veiFredrik Solies veiAksel Olsens vei
residentialSørtunvegen (JOSM)SørtunveienTørfestveienStjerneveien
residentialTheodor Kittelsens gate (JOSM)Th.Kittelsens gateChr. Michelsens gateHelly J. Hansens gate
residentialThorbjørnrødvegen (JOSM)ThorbjørnsrødveienThorneløkkveienTorderødalleen
residentialTjernvegen (JOSM)TjernveienStjerneveienTerneveien
residentialTogny Segersteds vei (JOSM)Torgny Segerstedts veiAnton Krogsvolds veiKaptein Storms vei
residentialTogny Segersteds vei (JOSM)Torgny Segerstedts veiAnton Krogsvolds veiKaptein Storms vei
residentialTårnvegen (JOSM)TårnveienTjernveienGranveien
residentialVesthellinga (JOSM)HellingaHelgas veiØisteins gate
residentialVillavegen (JOSM)VillaveienPaviljongenIleveien
residentialVærlesands bakgate (JOSM)Værlesands BakgateTordenskiolds gateRoald Amundsens gate
residentialVårstien (JOSM)VårveienTårnveienBergstien
residentialVårvegen (JOSM)VårveienVålerveienVarnaveien
residentialYtre Eiganesveien (JOSM)Vestre KanalgateBirkebeinerveienCarl Jenssens vei
residentialØrekroken (JOSM)BjørnekrokenKrokenRefsneskrona
residentialØrevegen (JOSM)ØreveienØrevenØrneveien
residentialØrevegen (JOSM)ØreveienØrevenØrneveien
residentialØrevegen (JOSM)ØreveienØrevenØrneveien
residentialØvre Verksåsen (JOSM)Verksåsen terrasseVerksåsenØvre Ramberg
residentialÅsta Kongsmors gate (JOSM)Georg Stangs gateCarsten Ankers gateOda Krohgs gate
secondaryKrapfossvegen (JOSM)KrapfossveienRefsnesskogenKongshavnveien
secondaryKrapfossvegen (JOSM)KrapfossveienRefsnesskogenKongshavnveien
secondaryMadlaveien (JOSM)VillaveienMarineveienEddaveien
secondaryMadlaveien (JOSM)VillaveienMarineveienEddaveien
secondaryÅloveien (JOSM)OsloveienNålveienVålerveien
serviceGamle Vålervei (JOSM)GamleveienVålerveienPer Sivles vei
serviceGjerrebogen (JOSM)Nedre BjergetEkornveienOrebuktveien
serviceGjerrebogen (JOSM)Nedre BjergetEkornveienOrebuktveien
serviceKirkegårdsveien (JOSM)HerregårdsveienTeglverksveienBirkebeinerveien
serviceLassaveien (JOSM)HasselveienVillaveienBassengveien
serviceRektor Oldens gate (JOSM)Tordenskiolds gateRoald Amundsens gateKronprinsens gate
serviceRektor Oldens gate (JOSM)Tordenskiolds gateRoald Amundsens gateKronprinsens gate
serviceTykkemyr (JOSM)MyrfaretTyriveienKrossern
serviceTykkemyr (JOSM)MyrfaretTyriveienKrossern
serviceTårnvegen (JOSM)TårnveienTjernveienGranveien
serviceYtre Eiganesveien (JOSM)Vestre KanalgateBirkebeinerveienCarl Jenssens vei
serviceÅvangen Terrasse (JOSM)Åvangen terrasseSjøhagen terrasseVerksåsen terrasse
serviceÅvangen Terrasse (JOSM)Åvangen terrasseSjøhagen terrasseVerksåsen terrasse
tertiaryKrapfossvegen (JOSM)KrapfossveienRefsnesskogenKongshavnveien
trackLysløypa (JOSM)SølyalleenHalløkkaLogns plass
trackSundaløypa (JOSM)SundbakkenSolielundenSykehusgata
trackVintervegen (JOSM)VesterveienReiersvingenTerneveien
trackVinterveien (JOSM)VesterveienTerneveienSolseterveien
trunk (bridge)Innfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunk (bridge)Innfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunkInnfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunkInnfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunkInnfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunkInnfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunkInnfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunkInnfartsveien (JOSM)AmtmannsveienFramnesveienIndustriveien
trunk (tunnel)Mosseporten (JOSM)PosthornetMoss VerkBlomsterkroken
unclassified (bridge)Krapfossbrua (JOSM)KrapfossveienRefsneskronaRosnesstranda
unclassifiedFiskerihavna (JOSM)FiskegataVårlistrandaSykehusgata
unclassifiedGregers gate (JOSM)Sverres gateBalders gateScharres gate
unclassifiedHøydavegen (JOSM)HøydaveienEddaveienRøysveien
unclassifiedJeløygata (JOSM)JeløgataLøkkegataJernbanegata
unclassifiedKjellebråten (JOSM)BjerkealleenFjellstuveienTronvikalleen
unclassifiedMoss verk (JOSM)Moss VerkMor Åses veiKrossern
unclassifiedMoss verk (JOSM)Moss VerkMor Åses veiKrossern
unclassifiedPeer Gynts Vei (JOSM)Peer Gynts veiPer Sivles veiDr. Galtungs vei
unclassifiedRådhusgaten (JOSM)RådhusgataRådhus plassRosengangen
unclassifiedTheodor Petersons gate (JOSM)Th.Petersons gateBorgermester Aases gateHenrik Gerners gate
unclassifiedTheodor Petersons gate (JOSM)Th.Petersons gateBorgermester Aases gateHenrik Gerners gate
unclassifiedTheodor Petersons gate (JOSM)Th.Petersons gateBorgermester Aases gateHenrik Gerners gate
unclassifiedVerftsgaten (JOSM)VærftsgataSverres gateVesterveien
unclassifiedViggo Hansteens Alle (JOSM)Viggo Hansteens alléHelly J. Hansens gateFridtjof Nansens gate
unclassifiedViggo Hansteens Alle (JOSM)Viggo Hansteens alléHelly J. Hansens gateFridtjof Nansens gate
unclassifiedWelhavensgate (JOSM)Welhavens gateWergelands gateScharres gate
unclassifiedØrevegen (JOSM)ØreveienØrevenØrneveien
unclassifiedØrevegen (JOSM)ØreveienØrevenØrneveien
unclassifiedØrevegen (JOSM)ØreveienØrevenØrneveien