Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Molde

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Molde i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
construction (bridge)Julsundbrua (JOSM)JulsundvegenOlsmedbakkenFuglsetbakken
construction (bridge)Julsundbrua (JOSM)JulsundvegenOlsmedbakkenFuglsetbakken
constructionJulbøportalen (JOSM)BjørsetalleenSpolertbakkenBjørsetbovegen
constructionJulbøportalen (JOSM)BjørsetalleenSpolertbakkenBjørsetbovegen
constructionJulbøportalen (JOSM)BjørsetalleenSpolertbakkenBjørsetbovegen
constructionMøreaksen (JOSM)MyrabakkenSørteigenRevestien
constructionMøreaksen (JOSM)MyrabakkenSørteigenRevestien
constructionTiriltungevegen (JOSM)IngebriktvegenKviltorpvegenGartnerivegen
cycleway (bridge)Gamle 662 (JOSM)GamlevegenGaupevegenSagsletta
cycleway (bridge)Glamoxbrua (JOSM)GlomstuvegenMoltemyraGrandfjæra
cycleway (bridge)Årøgangbrua (JOSM)ÅrøhaugenÅrølivegenÅrøhagen
cyclewayGamle 662 (JOSM)GamlevegenGaupevegenSagsletta
cyclewayGamle 662 (JOSM)GamlevegenGaupevegenSagsletta
cycleway (tunnel)Cap Claraundergangen (JOSM)Alexander Kiellands vegAnders Sandvigs vegCecilienfrydvegen
cycleway (tunnel)Kringstadundergangen (JOSM)KringstadvegenKringstadstienAnders Sandvigs veg
cycleway (tunnel)Lubbenesundergangen (JOSM)LundsengvegenAnders Sandvigs vegFannestrandvegen
cycleway (tunnel)Mekundergangen (JOSM)MerkurvegenNerlandsvegenNøisomhedvegen
cycleway (tunnel)Røbekkundergangen (JOSM)RøbekkvegenRøyskattsvingenFannestrandvegen
cycleway (tunnel)Årøundergangen (JOSM)ÅrøsetervegenNerlandsvegenLøvsangervegen
footwayHindalen (JOSM)LingedalsvegenHolvegenSolhagen
footwayKathåla (JOSM)HamnegataGranliaTrastalia
footwayMoldetrappa (JOSM)MoltemyraMoldelivegenMeteorvegen
pathHindalen (JOSM)LingedalsvegenHolvegenSolhagen
pathHindalen (JOSM)LingedalsvegenHolvegenSolhagen
pathHindalen (JOSM)LingedalsvegenHolvegenSolhagen
pathKabelstien (JOSM)KringstadstienKarenvegenKalkunvegen
pathPederstien (JOSM)PedervegenSørstienNordstien
pathStorlia (JOSM)TrastaliaStorgataSkoglia
primaryBotterlivegen (JOSM)BrattlivegenFagerlivegenBlomstervegen
primary (bridge)Bolsøybrua (JOSM)BolsøyvegenMoltemyraOlsmedbakken
primary (bridge)Reitaplassbrua (JOSM)KristianplassenØstre PlassvegVestre Plassveg
primary (bridge)Skjevikåsbrua (JOSM)JernspurvbakkenSeverines vegKreklingbakken
primary (bridge)Årødalsbrua (JOSM)RomsdalsgataÅrømyranÅrølivegen
primary (bridge)Årødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryIstadvegen (JOSM)KringstadvegenSandvegenNaustvegen
primaryIstadvegen (JOSM)KringstadvegenSandvegenNaustvegen
primaryJulsundet (JOSM)JulsundvegenFjellskaretElvaskaret
primaryMordalsvågen (JOSM)MoldegårdsvegenLingedalsvegenMoldelivegen
primarySkålavegen (JOSM)SkolevegenSkogvegenPålplassvegen
primarySkålavegen (JOSM)SkolevegenSkogvegenPålplassvegen
primarySkålavegen (JOSM)SkolevegenSkogvegenPålplassvegen
primarySkålavegen (JOSM)SkolevegenSkogvegenPålplassvegen
primary (tunnel)Fannefjordtunnelen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenJohannes Bjordals veg
primary (tunnel)Haukebøtunnelen (JOSM)HatlehaugvegenFannebostadvegenKristianplassen
primary (tunnel)Nakketunnelen (JOSM)FannebakkenLønsetbakkenNeptunvegen
primary (tunnel)Tussentunnelen (JOSM)TuesenvegenJulsundvegenØverlandstunet
primary (tunnel)Viktunnelen (JOSM)LillevikvegenKalkunvegenNeptunvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
primaryÅrødalsvegen (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenLingedalsvegenDjupdalsvegen
residentialAlmlivegen (JOSM)FagerlivegenMoldelivegenMikkelivegen
residentialAlmlivegen (JOSM)FagerlivegenMoldelivegenMikkelivegen
residentialArnes veg (JOSM)Arnes veiSeverines vegTanners veg
residentialBaklivegen (JOSM)BrattlivegenFagerlivegenMikkelivegen
residentialBergsvikvegen (JOSM)BergsvingenLergrovikvegenStorvikvegen
residentialBjørnebakken (JOSM)RavnebakkenBjørnebæråsenFannebakken
residentialBjørnebakken (JOSM)RavnebakkenBjørnebæråsenFannebakken
residentialBorvikvegen (JOSM)StorvikvegenBokfinkvegenLergrovikvegen
residentialBrenslevegen (JOSM)LinerlevegenVejlevegenSkolevegen
residential (bridge)Opdølvegen (JOSM)HolvegenMoldelivegenPlutovegen
residentialBrytarlars-vegen (JOSM)SvarttrastvegenBrennhammervegenBirkelandvegen
residentialCappelensveg (JOSM)PålplassvegenNerlandsvegenSeverines veg
residentialCappelensveg (JOSM)PålplassvegenNerlandsvegenSeverines veg
residentialDragarøra (JOSM)StrandgataTrastaliaHamnegata
residentialEidssetervegen (JOSM)ÅrøsetervegenSetervegenIdrettsvegen
residentialElgsåslia (JOSM)BregneliaBlåbærliaElvaskaret
residentialEmanuel Mohns veg (JOSM)Amtmann Hammers vegHeramb-Aamots vegAnthon Bangs veg
residentialEplehagevegen (JOSM)HatlehaugvegenBanehaugvegenLinerlevegen
residentialFjellygata (JOSM)ElvegataFjellskaretFjellvegen
residentialFjellygata (JOSM)ElvegataFjellskaretFjellvegen
residentialFjellygata (JOSM)ElvegataFjellskaretFjellvegen
residentialFlovikhaugvegen (JOSM)HatlehaugvegenRåkhaugvegenBanehaugvegen
residentialFramvegen (JOSM)FrænavegenDamvegenRaumavegen
residentialFrydenberg (JOSM)BergvegenFriervegenKarenvegen
residentialGamle 662 (JOSM)GamlevegenGaupevegenSagsletta
residentialGeitnesvegen (JOSM)VestnesvegenReknesvegenGartnerivegen
residentialGujordsvegen (JOSM)NordskogvegenMoldegårdsvegenNerlandsvegen
residentialGujordsvegen (JOSM)NordskogvegenMoldegårdsvegenNerlandsvegen
residentialGujordsvegen (JOSM)NordskogvegenMoldegårdsvegenNerlandsvegen
residentialHagaplassen (JOSM)RådhusplassenPålplassvegenHauglegda
residentialHagaplassen (JOSM)RådhusplassenPålplassvegenHauglegda
residentialHalsmyrbakken (JOSM)HjellmyrnakkenOlsmedbakkenMyrabakken
residentialHamnevikbøen (JOSM)HamnegataFannebakkenHubrosvingen
residentialHjellhaugen (JOSM)HatlehaugvegenHestehagenBlåbærhaugen
residentialHjellhaugen (JOSM)HatlehaugvegenHestehagenBlåbærhaugen
residentialHjellhaugen (JOSM)HatlehaugvegenHestehagenBlåbærhaugen
residentialHjellhaugen (JOSM)HatlehaugvegenHestehagenBlåbærhaugen
residentialHolbergsgate (JOSM)BergsbakkenHolbakkenHubrosvingen
residentialHungnesmarka (JOSM)HubrosvingenFannebakkenFuglsetbakken
residentialHungnesvegen (JOSM)VestnesvegenReknesvegenVenusvegen
residentialHøglivegen (JOSM)ÅrølivegenFagerlivegenSollivegen
residentialIngrids veg (JOSM)Ingrids veiØivinds vegSeverines veg
residentialInnlegvegen (JOSM)LinerlevegenLillevikvegenVejlevegen
residentialIstadlivegen (JOSM)KringstadvegenBrattlivegenLingedalsvegen
residentialJordbærvegen (JOSM)BlokkebærvegenTranebærvegenNordskogvegen
residentialJordbærvegen (JOSM)BlokkebærvegenTranebærvegenNordskogvegen
residentialKleivbøen (JOSM)ØverbøenLunheimvegenBlåmeisvegen
residentialKrohnhøgda (JOSM)KrohnsvingenOrionvegenPelskroken
residentialKvernhuslia (JOSM)KvernvegenKveldrovegenRådhusplassen
residentialKvilarvegen (JOSM)KviltorpvegenLillevikvegenKveldrovegen
residentialLangholvegen (JOSM)LangmyrvegenHolvegenLøvsangervegen
residentialLangåsvegen (JOSM)LangmyrvegenNerlandsvegenØverlandsvegen
residentialLauvåsvegen (JOSM)PålplassvegenNerlandsvegenTellusvegen
residentialLauvåsvegen (JOSM)PålplassvegenNerlandsvegenTellusvegen
residentialMjelvehagen (JOSM)FjellvegenMikkelivegenMerkurvegen
residentialNedre Engan (JOSM)FanneengaNerlandsvegenTøndervegen
residentialNesbakken (JOSM)HansbakkenBergsbakkenFannebakken
residentialNesvegen (JOSM)VestnesvegenReknesvegenVenusvegen
residentialNygjerdesvingen (JOSM)GjerdesmettvegenGjerdevegenEikremsvingen
residentialNygjerdesvingen (JOSM)GjerdesmettvegenGjerdevegenEikremsvingen
residentialNyjordvegen (JOSM)NordskogvegenGjerdevegenOrrevegen
residentialNørstebøen (JOSM)SørstienNordstienBjørsetalleen
residentialOle Bulls veg (JOSM)Olav Oksviks vegTorbjørns vegAnthon Bangs veg
residentialOpdølvegen (JOSM)HolvegenMoldelivegenPlutovegen
residentialOpdølvegen (JOSM)HolvegenMoldelivegenPlutovegen
residentialOterhammaren (JOSM)BrennhammervegenTostenbakkenHjortefaret
residentialParadiset (JOSM)StrandefaretGrasskaretSagsletta
residentialPrestegardsskogen (JOSM)NordskogvegenPeter Solemdals vegFannebostadvegen
residentialRaskenlundveien (JOSM)BirkelandvegenStrandheimvegenLunheimvegen
residentialRaskenlundveien (JOSM)BirkelandvegenStrandheimvegenLunheimvegen
residentialRefsnesvegen (JOSM)ReknesvegenVestnesvegenNerlandsvegen
residentialReitbakken (JOSM)KirkebakkenRavnebakkenLønsetbakken
residentialRetirovegen (JOSM)RekkebovegenIdrettsvegenKveldrovegen
residentialRøbekkhagen (JOSM)RøbekkvegenÅrøhagenReknesvegen
residentialRøbekklia (JOSM)RøbekkvegenBregneliaBlåbærlia
residentialRøravegen (JOSM)RaumavegenAukravegenRøbekkvegen
residentialRøravegen (JOSM)RaumavegenAukravegenRøbekkvegen
residentialRåket (JOSM)ÅrøråketFaretTorget
residentialRåket (JOSM)ÅrøråketFaretTorget
residentialSaksebakken (JOSM)KirkebakkenFannebakkenLønsetbakken
residentialSaksegjerdet (JOSM)GjerdesmettvegenSteinskaretStrandefaret
residentialSjøvegen (JOSM)VenusvegenNybøvegenSagvegen
residentialSkakketeigen (JOSM)RusketeigenSteinskaretTostenbakken
residentialSkjevikvegen (JOSM)StorvikvegenLillevikvegenLergrovikvegen
residentialSkralderberget (JOSM)StrandefaretStrandheimvegenBjørsetbovegen
residentialSkralderberget (JOSM)StrandefaretStrandheimvegenBjørsetbovegen
residentialSkulesvingen (JOSM)EikremsvingenKrohnsvingenBergsvingen
residentialSkytarberget (JOSM)GrasskaretStrandefaretSteinskaret
residentialSteinhoggarvegen (JOSM)StrandheimvegenSvarttrastvegenKringstadvegen
residentialStensåberget (JOSM)ÅrøsetervegenSetervegenSteinskaret
residentialStorteigen (JOSM)SørteigenNordteigenStorvikvegen
residentialTore Lillebostads veg (JOSM)Birger Hatlebakks vegJohannes Bjordals vegReinhold Zieglers veg
residentialTore Lillebostads veg (JOSM)Birger Hatlebakks vegJohannes Bjordals vegReinhold Zieglers veg
residentialTrollhola (JOSM)HolbakkenTollevegenSolhagen
residential (tunnel)Ørnehaugvegen (JOSM)BanehaugvegenHatlehaugvegenGjerdhaugvegen
residentialVigvollvegen (JOSM)StuevollvegenBekkevollvegenSollivegen
residentialVollan (JOSM)SolhagenHolbakkenSolbakken
residentialVolsdalsbakken (JOSM)OlsmedbakkenSpolertbakkenSolbakken
residentialVårbekkvegen (JOSM)RøbekkvegenRekkebovegenBekkevollvegen
residentialØrnehaugvegen (JOSM)BanehaugvegenHatlehaugvegenGjerdhaugvegen
residentialØrnehaugvegen (JOSM)BanehaugvegenHatlehaugvegenGjerdhaugvegen
residentialØrnehaugvegen (JOSM)BanehaugvegenHatlehaugvegenGjerdhaugvegen
residentialØrnehaugvegen (JOSM)BanehaugvegenHatlehaugvegenGjerdhaugvegen
residentialØverbygda (JOSM)ØverbøenBevermyraVerftsgata
residentialØvre Krohnstad veg (JOSM)Statsråd Qvams vegOscar Hanssens vegNini Roll Ankers veg
residentialØvreveg (JOSM)Øvre vegØverbøenOrrevegen
residentialØvre Årø (JOSM)Øvre vegØverbøenÅrøråket
residentialØvre Årø (JOSM)Øvre vegØverbøenÅrøråket
residentialØvre Årø (JOSM)Øvre vegØverbøenÅrøråket
residentialØygardsvegen (JOSM)ØverlandsvegenNerlandsvegenMarsvegen
residentialÅsleet (JOSM)SagslettaÅrøråketTorget
residentialÅsvegen (JOSM)BoråsvegenVenusvegenMarsvegen
secondary (bridge)Osbrua (JOSM)KrubbaStorgataRomemyra
secondaryHåkon Herdebreis veg (JOSM)Nils Hertzbergs vegReinhold Zieglers vegNini Roll Ankers veg
secondaryJernverksvegen (JOSM)KvernvegenGjerdesmettvegenØverlandsvegen
secondaryKyrkjevegen (JOSM)BjørkevegenGjerdevegenKvernvegen
secondaryKåre Solhjells veg (JOSM)Peter Solemdals vegReinhold Zieglers vegOscar Hanssens veg
secondaryLangfjordvegen (JOSM)LangmyrvegenBirkelandvegenLøvsangervegen
secondaryOsvegen (JOSM)VenusvegenSkogvegenBoråsvegen
secondaryOsvegen (JOSM)VenusvegenSkogvegenBoråsvegen
secondaryOsvegen (JOSM)VenusvegenSkogvegenBoråsvegen
secondaryRøviklivegen (JOSM)ÅrølivegenMikkelivegenLillevikvegen
secondarySkarvegen (JOSM)SnarvegenKarenvegenSkogvegen
serviceFramvegen (JOSM)FrænavegenDamvegenRaumavegen
stepsMoldetrappa (JOSM)MoltemyraMoldelivegenMeteorvegen
tertiaryEidshalsen (JOSM)LingedalsvegenEinebæråsenEikremsvingen
tertiaryGrønnesvegen (JOSM)VestnesvegenReknesvegenNerlandsvegen
tertiaryHåkon Herdebreis veg (JOSM)Nils Hertzbergs vegReinhold Zieglers vegNini Roll Ankers veg
tertiaryTalsetvegen (JOSM)FuglsetvegenSetervegenNaustvegen
trunkBatnfjordsvegen (JOSM)NordskogvegenMoldegårdsvegenBjørsetbovegen
trunkBatnfjordsvegen (JOSM)NordskogvegenMoldegårdsvegenBjørsetbovegen
trunk (bridge)Årøbrua (JOSM)ÅrømyranÅrøråketÅrøhagen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkFannefjordsvegen (JOSM)FannestrandvegenFannebostadvegenFannebovegen
trunkHjelsetvegen (JOSM)FuglsetvegenSetervegenFjellvegen
trunkKåre Solhjells veg (JOSM)Peter Solemdals vegReinhold Zieglers vegOscar Hanssens veg
unclassified (bridge)Flyplassbrua (JOSM)RådhusplassenFløtmannsgataPålplassvegen
unclassifiedElvemoloen (JOSM)MoldelivegenHolvegenOrionvegen
unclassifiedGideonvegen (JOSM)OrionvegenEnenvegenGjerdevegen
unclassifiedGideonvegen (JOSM)OrionvegenEnenvegenGjerdevegen
unclassifiedHatlabakken (JOSM)HansbakkenHolbakkenLønsetbakken
unclassifiedHatlabakken (JOSM)HansbakkenHolbakkenLønsetbakken
unclassifiedKirkekråpet (JOSM)KirkebakkenHjortefaretFjellskaret
unclassifiedMolde lufthavn, Årø (JOSM)Gamle ÅrødalsvegenAmtmann Krohgs gateGotfred Lies plass
unclassifiedParadiset (JOSM)StrandefaretGrasskaretSagsletta
unclassifiedRisanvegen (JOSM)FasanvegenSaturnvegenOrionvegen
unclassifiedSolemdalvegen (JOSM)SolheimvegenLingedalsvegenStuevollvegen
unclassifiedSteinløysvegen (JOSM)VestnesvegenLingedalsvegenTennstikkvegen
unclassifiedTårngata (JOSM)StrandgataStorgataVektergata
unclassifiedVeøygata (JOSM)ElvegataVektergataVerftsgata