Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Mandal

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Mandal i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Hegrestad bru (JOSM)GrensegataHeggestienSkagestadveien
cyclewayVestlandske hovedveg (JOSM)StovelandsveienLangestrandveienVesterstrandveien
cyclewayVestlandske hovedveg (JOSM)StovelandsveienLangestrandveienVesterstrandveien
footway (bridge)Klevenveien (JOSM)KleveveienKvisleveienKringleveien
footwayNordre banegate (JOSM)Nordre BanegateSøndre BanegateBrodersens gate
footwayStrandpromonaden (JOSM)MonesstrandaStovelandsveienFrøyslandsmoen
pathLos_stien (JOSM)SkogstienBogstøstienRossaveien
pathSkogen-Flovarden (JOSM)Skogstien-FlovardenSkogsvingen-FlovardenStekroken-Flovarden
pathtrack to komodeskuffa (JOSM)Lars O. Røllands gateAdolph Tidemands gate
pathtrack to Trøheia (JOSM)Gamle TregdeveiTorjusheigataTrollmyrveien
pedestrianAmaldus Nielsens Gate (JOSM)Amaldus Nielsens gateLaurits Nilsens gateAdolph Tidemands gate
pedestrianAmaldus Nielsens Gate (JOSM)Amaldus Nielsens gateLaurits Nilsens gateAdolph Tidemands gate
pedestrianGiert Giertsens Gate (JOSM)Giert Giertsens gateLaurits Nilsens gateHolbæk Eriksens gate
pedestrianJohnstonsgate (JOSM)Johnstons gateKorsholms gateVognmandsgata
pedestrianTorget (JOSM)BubrotetPorsveienNatoveien
primarySøren Jaabeks vei (JOSM)Søren Jaabæks veiRebekkas veiAurebekksveien
residentialAladinsvei (JOSM)Alladins veiLandeveienDaleveien
residentialAndersåsen (JOSM)AnderåsenLangåsenKasteråsen
residentialFarestadveien (JOSM)SkreppestadveienSvinestadveienSkagestadveien
residentialFrøylandsmoen (JOSM)FrøyslandsmoenFrøyslandsveienRøyselandsveien
residentialGrydindsheia (JOSM)GrydingsheiaGonnarsheiaSkinsnesheia
residentialGustav Vigelands Vei (JOSM)Gustav Vigelands veiRoald Amundsens veiFridtjof Nansens vei
residentialJohnstonsgate (JOSM)Johnstons gateKorsholms gateVognmandsgata
residentialJohnstonsgate (JOSM)Johnstons gateKorsholms gateVognmandsgata
residentialJohnstonsgate (JOSM)Johnstons gateKorsholms gateVognmandsgata
residentialJohnstonsgate (JOSM)Johnstons gateKorsholms gateVognmandsgata
residentialJohnstonsgate (JOSM)Johnstons gateKorsholms gateVognmandsgata
residentialKongefjellvegen (JOSM)KongefjellveienFjellvegenSkjønefjellveien
residentialKongefjellvegen (JOSM)KongefjellveienFjellvegenSkjønefjellveien
residentialKongefjellvegen (JOSM)KongefjellveienFjellvegenSkjønefjellveien
residentialLerkeveien (JOSM)ErleveienKleveveienLeirvikveien
residentialOlaf Isaachsens gate (JOSM)Olav Isaachsens gateTørris Christensens gateLaurits Nilsens gate
residentialOlaf Isaachsens gate (JOSM)Olav Isaachsens gateTørris Christensens gateLaurits Nilsens gate
residentialRoald Amundsens gate (JOSM)Roald Amundsens veiAmaldus Nielsens gateLord Salvesens gate
residentialRonakilen (JOSM)LeirvollenRossaveienRosnesveien
residentialSvaleveien (JOSM)ValleveienDaleveienHalseveien
residentialTerneveien (JOSM)TjernveienEinerveienRauneveien
residentialTjernvegen (JOSM)TjernveienTjernstubbenSkjernøyveien
residentialVolkestadveien (JOSM)VolkedalsveienSkagestadveienSvinestadveien
residentialVolkestadveien (JOSM)VolkedalsveienSkagestadveienSvinestadveien
residentialAasmund Vinjes Gate (JOSM)Aasmund Vinjes gateAmaldus Nielsens gateAdolph Tidemands gate
roadHellevegen (JOSM)HelleveienFjellvegenValleveien
roadNomelandsveien (JOSM)NodelandsveienStovelandsveienRosselandsveien
secondaryAmaldus Nielsens Gate (JOSM)Amaldus Nielsens gateLaurits Nilsens gateAdolph Tidemands gate
secondaryBankebroa (JOSM)BankeveienAunebrotetSolbakken
secondary (bridge)Bybroa (JOSM)BrogataBubrotetRoshaven
secondary (bridge)Møll bro (JOSM)MøllegataMøllebakkenMellomgata
secondary (bridge)Skjernbroa (JOSM)SkjernøysundSkotteholaSkinnermoen
secondaryBrobakken (JOSM)BrattbakkenKirkebakkenSolbakken
secondaryBybroa (JOSM)BrogataBubrotetRoshaven
secondaryFarestadveien (JOSM)SkreppestadveienSvinestadveienSkagestadveien
secondaryFridtjof Nansens Vei (JOSM)Fridtjof Nansens veiRoald Amundsens veiJon Simonssons vei
secondaryMarnarveien (JOSM)MarnaveienHarkmarksveienVassmyrveien
secondaryMarnarveien (JOSM)MarnaveienHarkmarksveienVassmyrveien
secondaryMarnarveien (JOSM)MarnaveienHarkmarksveienVassmyrveien
secondaryMarnarveien (JOSM)MarnaveienHarkmarksveienVassmyrveien
secondaryMarnarveien (JOSM)MarnaveienHarkmarksveienVassmyrveien
secondaryMarnarveien (JOSM)MarnaveienHarkmarksveienVassmyrveien
secondarySalthaugveien (JOSM)KjempehaugveienHagelandsveienEngedalsveien
secondaryStorvegen (JOSM)StorvollenSolåsveienStekroken
secondarySøren Jaabeks vei (JOSM)Søren Jaabæks veiRebekkas veiAurebekksveien
serviceKnuden (JOSM)KnibenKlevenHaugen
serviceSkriverhavensmuget (JOSM)KristiansandsveienSkreppestadveienKeiser Nicolaus gate
serviceSkriverhavensmuget (JOSM)KristiansandsveienSkreppestadveienKeiser Nicolaus gate
tertiary (bridge)Stovelandbro (JOSM)StovelandsveienRosselandsveienStorvollen
tertiaryGustav Vigelands gate (JOSM)Gustav Vigelands veiLars O. Røllands gateAmaldus Nielsens gate
tertiaryKlevenveien (JOSM)KleveveienKvisleveienKringleveien
tertiaryMiddelfatsgata (JOSM)Middelfarts gateVognmandsgataLille Elvegate
tertiaryStubstad (JOSM)SkjebstadåsenStusvikSystadveien
tertiaryTånevigveien (JOSM)TregdeveienVetnesveienSlåteveien
trackLysløype (JOSM)FløyheiaLangåsenLyngveien
trunkE39 (JOSM)Skeie
trunkReibakkan (JOSM)SmåbakkanRebekkas veiRundveien
trunkReibakkan (JOSM)SmåbakkanRebekkas veiRundveien
trunkTrybakkene (JOSM)BrattbakkenFløybakkenKirkebakken
unclassifiedBrodersens Gate (JOSM)Brodersens gateBernt Lies gateNordre Banegate
unclassifiedEndresens Gate (JOSM)Endresen GateEndresen gateBrodersens gate
unclassifiedFridtjof Nansens Vei (JOSM)Fridtjof Nansens veiRoald Amundsens veiJon Simonssons vei
unclassifiedHavnegata (JOSM)WattnegataGarverigataVerftsgata
unclassifiedHolmeveien (JOSM)HolteveienHolumsveienHolmegårdsveien
unclassifiedHummerveien (JOSM)KallhammerveienEinerveienVierveien
unclassifiedJens Dedekams Vei (JOSM)Jens Dedekams veiSøren Jaabæks veiEinar Spangs vei
unclassifiedKeiser Nicolaus Gate (JOSM)Keiser Nicolaus gatePeder Claussøns gateFoged Heibergs gate
unclassifiedKlevenveien (JOSM)KleveveienKvisleveienKringleveien
unclassifiedMarias Vei (JOSM)Marias veiAnnas veiVictorias vei
unclassifiedMorten Baads Vei (JOSM)Morten Baads veiHjortelandsveienStorsteinsveien
unclassifiedNicolas Vei (JOSM)Nicolas veiVictorias veiNodelandsveien
unclassifiedNordre banegate (JOSM)Nordre BanegateSøndre BanegateBrodersens gate
unclassifiedNordre banegate (JOSM)Nordre BanegateSøndre BanegateBrodersens gate
unclassifiedPaltorskveien (JOSM)StorsteinsveienKvistedalsveienPorsveien
unclassifiedPaltorskveien (JOSM)StorsteinsveienKvistedalsveienPorsveien
unclassifiedPeder Claussøns Gate (JOSM)Peder Claussøns gateKeiser Nicolaus gateLaurits Nilsens gate
unclassifiedSkåregata (JOSM)SkåregatenGrensegataSkippergata
unclassifiedSt. Helenaveien (JOSM)St.HelenaveienStovelandsveienHeslandsveien
unclassifiedVictorias Vei (JOSM)Victorias veiNicolas veiVolkedalsveien
unclassifiedVictorias Vei (JOSM)Victorias veiNicolas veiVolkedalsveien
unclassifiedVognmannsgata (JOSM)VognmandsgataLagmannsveienOmlandsneset