Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Lørenskog

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Lørenskog i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Dambrua (JOSM)EkerudmyraBrages veiHamarveien
cycleway (bridge)Hammer bru (JOSM)HammerveienHamarveienHamarkollen
cycleway (bridge)Liatangen bru (JOSM)RastasvingenKreklingstienBringebærstien
cyclewayTurstien (JOSM)RastastienSørlistienTunveien
footwayBakkevegen (JOSM)BakkerudveienBekkeveienGuribakken
living_streetBøkveien (JOSM)BøkeveienLøkkeveienBekkeveien
living_streetHalmstubben (JOSM)RastastubbenHammerveienHaugerveien
living_streetHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
living_streetHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
living_streetHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
living_streetHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
living_streetKornstien (JOSM)NordbystienKonvallveienKrokusveien
living_streetKurlandsstien (JOSM)KreklingstienKringsjåveienRøyksoppstien
living_streetMøllesvingen (JOSM)SørlisvingenFjellsvingenRastasvingen
living_streetPlogfaret (JOSM)NordlifaretRimsoppfaretSloraveien
living_streetPrivat vei (JOSM)Sigvats veiFriggs veiRaknes vei
living_streetTurstien (JOSM)RastastienSørlistienTunveien
motorway (tunnel)Vittenbergtunnelen (JOSM)VittenbergveienNedre GrønliveienSteinbekksvingen
motorway (tunnel)Vittenbergtunnelen (JOSM)VittenbergveienNedre GrønliveienSteinbekksvingen
pathKleivvegen (JOSM)KløverveienGlenneveienLerkeveien
pathKleivvegen (JOSM)KløverveienGlenneveienLerkeveien
pathLionsstubben (JOSM)SkoglistubbenRastastubbenRobsrudstubben
pathLionsstubben (JOSM)SkoglistubbenRastastubbenRobsrudstubben
pathOskars gate (JOSM)Oskar Braatens veiNordbystienRobsrudskogen
primary (bridge)Fjellhammerveien (JOSM)FjellhamarveienHammerveienFjelltunveien
primaryFjellhammerveien (JOSM)FjellhamarveienHammerveienFjelltunveien
primarySkiveien (JOSM)SkogveienRiskeveienSørliveien
primary (tunnel)Blåkolltunnelen (JOSM)BlåkollveienBlåstjerneveienBjørklundveien
primary (tunnel)Blåkolltunnelen (JOSM)BlåkollveienBlåstjerneveienBjørklundveien
primary (tunnel)Blåkolltunnelen (JOSM)BlåkollveienBlåstjerneveienBjørklundveien
residentialBekkevegen (JOSM)BekkeveienBøkeveienLøkkeveien
residentialBlåsjerneveien (JOSM)BlåstjerneveienHornblendeveienBlåkollveien
residentialEkerudlia (JOSM)EkerudmyraEkerudveienEkerudkroken
residentialEkerudstubben (JOSM)RobsrudstubbenRolvsrudstubbenEkerudkroken
residentialEllingsrudveien (JOSM)LørdagsrudveienHovelsrudveienRolvsrudveien
residentialFalkveien (JOSM)FalkeveienAlmeveienKonvallveien
residentialFeltspat veien (JOSM)FeltspatveienFjelltunveienFjellhamarveien
residentialFinstad sletta (JOSM)FinstadslettaFinstadvollenFinstadåsen
residentialForsetveien (JOSM)SloraveienVestaveienEinerveien
residentialFrode Ares vei (JOSM)Are Frodes veiOle Reistads veiEirik Raudes vei
residentialGina Kroghs vei (JOSM)Gina Krogs veiArne Garborgs veiOlav Kyrres vei
residentialGlimmer veien (JOSM)GlimmerveienHammerveienGlenneveien
residentialHalvdan Kjerulfs vei (JOSM)Halfdan Kierulfs veiJohan Selmers veiAsbjørn Klosters vei
residentialHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
residentialHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
residentialHans Holts veg (JOSM)Hans Egedes veiJohan Selmers veiHaneborgveien
residentialHans Holts veg (JOSM)Hans Egedes veiJohan Selmers veiHaneborgveien
residentialHaukveien (JOSM)HaukeveienHaugerveienHamarveien
residentialHolenstien (JOSM)TrollstigenTistilveienHovdeveien
residentialHolenveien (JOSM)HovdeveienHornblendeveienSolheimveien
residentialHolmsens vei (JOSM)Ole Lians veiHåkons veiSolheimveien
residentialHvitmosveien (JOSM)HvitmoseveienTimoteiveienSolheimveien
residentialHvitmosveien (JOSM)HvitmoseveienTimoteiveienSolheimveien
residentialKantarelveien (JOSM)KantarellveienKonvallveienKvartsveien
residentialKantarelveien (JOSM)KantarellveienKonvallveienKvartsveien
residentialKurlandsåsen (JOSM)VallerudåsenKringsjåveienKreklingstien
residentialKvarts veien (JOSM)KvartsveienIvar Aasens veiSigvats vei
residentialNissefaret (JOSM)NissetunetRastafaretØstlifaret
residentialNuggerudveien (JOSM)EkerudveienKirkerudveienVallerudveien
residentialOscar Braatens vei (JOSM)Oskar Braatens veiOscar Nissens veiOscar Borgs vei
residentialOtto Sverdurps vei (JOSM)Otto Sverdrups veiOle Reistads veiJohan Svendsens vei
residentialOtto Sverdurps vei (JOSM)Otto Sverdrups veiOle Reistads veiJohan Svendsens vei
residentialPålsetvegen (JOSM)PålstunetVålerveienStrømsveien
residentialRektor Wolans vei (JOSM)Sparre Olsens veiOskar Braatens veiOlav Kyrres vei
residentialRektor Wolans vei (JOSM)Sparre Olsens veiOskar Braatens veiOlav Kyrres vei
residentialRøykås Terasse (JOSM)Røykås Terrasse
residentialSandbekkveien (JOSM)SteinbekkveienBekkeveienBakkerudveien
residentialSelvbinderveien (JOSM)HornblendeveienIndustriveienEinerveien
residentialSigerids vei (JOSM)Sigrids veiSigurds veiAstrids vei
residentialSigerids vei (JOSM)Sigrids veiSigurds veiAstrids vei
residentialSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
residentialSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
residentialSkårer terasse (JOSM)Skårer terrasseRøykås terrasseSørli terrasse
residentialStensrud veien (JOSM)StensrudveienHovelsrudveienRolvsrudveien
residentialTorgenholtvegen (JOSM)MariholtveienKorallsoppveienHornblendeveien
residentialTunstien (JOSM)TunveienTistilveienJutulstigen
residentialVardebakken (JOSM)BakkerudveienVallerudveienVangskroken
residentialWestye Egebergs veg (JOSM)Ola Hegerbergs gateEdvard Griegs veiArne Garborgs vei
secondary (bridge)Fjellhammerveien (JOSM)FjellhamarveienHammerveienFjelltunveien
secondary (bridge)Gamleveien (Lørenskog) (JOSM)LørenskogveienLeiv Eirikssons veiChristian Michelsens vei
secondaryFjellhammerveien (JOSM)FjellhamarveienHammerveienFjelltunveien
secondaryFjellhammerveien (JOSM)FjellhamarveienHammerveienFjelltunveien
secondaryFjellhammerveien (JOSM)FjellhamarveienHammerveienFjelltunveien
secondarySykehuseveien (JOSM)SykehusveienSymreveienRiskeveien
secondarySykehuseveien (JOSM)SykehusveienSymreveienRiskeveien
secondarySykehuseveien (JOSM)SykehusveienSymreveienRiskeveien
secondarySykehuseveien (JOSM)SykehusveienSymreveienRiskeveien
secondarySykehuseveien (JOSM)SykehusveienSymreveienRiskeveien
secondaryÅdalsvegen (JOSM)HeimdalsveienÅsmyrveienFalkeveien
serviceBibliotekgata (JOSM)BlåkollveienHaneborg allé
serviceBoecks gate (JOSM)Doktor Wendts gateSnorres veiBalders vei
serviceBolettes vei (JOSM)Ole Bulls veiOle Lians veiGisles vei
serviceHaneborg Allé (JOSM)Haneborg alléHaneborgveienHamarkollen
serviceMonter (JOSM)MyrveienRognveienTors vei
serviceSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
serviceSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
serviceSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
serviceSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
serviceSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
serviceSkogblomstveien (JOSM)LørenskogveienSkoglistubbenSkogveien
tertiaryBrobekkveien (JOSM)SteinbekkveienBekkeveienRobsrudveien
tertiaryFjellhammarveien (JOSM)FjellhamarveienFjelltunveienHamarveien
tertiaryFjellhammarveien (JOSM)FjellhamarveienFjelltunveienHamarveien
tertiaryFjellhammarveien (JOSM)FjellhamarveienFjelltunveienHamarveien
tertiaryKulturhusgata (JOSM)FeltspatveienKreklingstien
tertiary (tunnel)Fjellhammarveien (JOSM)FjellhamarveienFjelltunveienHamarveien
tertiaryTäbyveien (JOSM)ØstbyveienTäby veiLosbyveien
trunk (bridge)Østre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunk (bridge)Østre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
trunkØstre Aker vei (JOSM)Astrids veiSverres veiJørgen Moes vei
unclassified (bridge)Starveien (JOSM)RastaveienVestaveienSøsterveien
unclassified (bridge)Starveien (JOSM)RastaveienVestaveienSøsterveien
unclassifiedGaleveien (JOSM)GamleveienGlenneveienGimleveien
unclassifiedKongeveien (JOSM)KonvallveienSkogveienEikeveien
unclassifiedStarveien (JOSM)RastaveienVestaveienSøsterveien
unclassifiedStarveien (JOSM)RastaveienVestaveienSøsterveien