Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Kongsberg

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Kongsberg i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Bølgen (JOSM)BøveienBueneBergstien
cyclewayHelga Sembs vei (JOSM)Helene Sembs veiHelga Wærps veiLaura Hansens vei
cyclewaySmedbakkvegen (JOSM)BakkenveienHeggebakkenSakkerhusveien
living_streetAsperudveien (JOSM)PåterudveienVetlerudveienLjøterudveien
living_streetAsperudveien (JOSM)PåterudveienVetlerudveienLjøterudveien
path (bridge)Kampenhaugganga (JOSM)KampestadveienKjennerudgrendaP A Munchs gate
path (bridge)Stertebakkeganga (JOSM)StertebakkeRogstadbakkenLangbergs gate
pathGamle Korsvei (JOSM)Gamle DrammensveiGamle GomsrudveiGamleveien
pathGrosvoldganga (JOSM)GrosvoldveienGravenfossveienRogstadbakken
pathGrosvoldganga (JOSM)GrosvoldveienGravenfossveienRogstadbakken
pathGrosvoldganga (JOSM)GrosvoldveienGravenfossveienRogstadbakken
pathGrosvoldganga (JOSM)GrosvoldveienGravenfossveienRogstadbakken
pathKampenhaugganga (JOSM)KampestadveienKjennerudgrendaP A Munchs gate
pathKampenhaugganga (JOSM)KampestadveienKjennerudgrendaP A Munchs gate
pathKemnerløypa (JOSM)WernerløkkaBrennerigataFalkeløkka
pathOllestien (JOSM)StollveienTrollveienKonvallveien
pathStertebakkeganga (JOSM)StertebakkeRogstadbakkenLangbergs gate
pathStertebakkeganga (JOSM)StertebakkeRogstadbakkenLangbergs gate
pathveslehåvet (JOSM)HåvetVestliveienVenliveien
pathveslehåvet (JOSM)HåvetVestliveienVenliveien
primaryEfteløtveien (JOSM)EfteløtmoenFløterveienTertittveien
primaryEfteløtveien (JOSM)EfteløtmoenFløterveienTertittveien
primaryEfteløtveien (JOSM)EfteløtmoenFløterveienTertittveien
primaryEfteløtveien (JOSM)EfteløtmoenFløterveienTertittveien
primaryEfteløtveien (JOSM)EfteløtmoenFløterveienTertittveien
primaryFurnesvegen (JOSM)GunnesveienFuruveienIdrettsveien
primaryGravdalveien (JOSM)GravenveienDyrgravveienGravenfossveien
primaryGravdalveien (JOSM)GravenveienDyrgravveienGravenfossveien
primaryGravdalveien (JOSM)GravenveienDyrgravveienGravenfossveien
primaryGravdalveien (JOSM)GravenveienDyrgravveienGravenfossveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryHostevetveien (JOSM)HostvetveienMåltrostveienSaatvedtveien
primaryKomnesveien (JOSM)GunnesveienGneisveienVenåsveien
primaryKomnesveien (JOSM)GunnesveienGneisveienVenåsveien
primaryKomnesveien (JOSM)GunnesveienGneisveienVenåsveien
primaryKomnesveien (JOSM)GunnesveienGneisveienVenåsveien
primaryPyttesletta (JOSM)SkrimslettaSkytterveienVestliveien
primaryRiksvei 32, 40 (JOSM)Henrik Becks veiTrysil-Knuts veiKirkegårdsveien
primaryTuftveien (JOSM)JutulveienTertittveienKnuteveien
primaryTuftveien (JOSM)JutulveienTertittveienKnuteveien
primaryTuftveien (JOSM)JutulveienTertittveienKnuteveien
primaryTuftveien (JOSM)JutulveienTertittveienKnuteveien
primaryVektbakken (JOSM)BakkenveienGranbakkenKluftebakken
residentialArne Garborgs Vei (JOSM)Arne Garborgs veiMarcello Haugens veiIvar Throndsens vei
residentialArve Kværnums vei (JOSM)Arne Garborgs veiKnut Hamsuns veiIvar Aasens vei
residentialBeverstubben (JOSM)KarussestubbenBomstueveienBergstien
residentialBrekkevegen (JOSM)BregneveienBriskeveienBrenneveien
residentialChristian IV. des gate (JOSM)Christian Augusts gateChristian Iv´gateChristian Sindings vei
residentialChristian IV. des gate (JOSM)Christian Augusts gateChristian Iv´gateChristian Sindings vei
residentialEilers sundts gate (JOSM)Eilert Sundts gateCort Adelers gateNordahl Bruns gate
residentialEvjutunet (JOSM)JutulveienElveseterVibeveien
residentialEvjutunet (JOSM)JutulveienElveseterVibeveien
residentialEvjutunet (JOSM)JutulveienElveseterVibeveien
residentialFormerløkka (JOSM)WernerløkkaHorneløkkaTollumløkka
residentialFosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
residentialFosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
residentialFosslia (JOSM)SolstadFrogs veiFroghs vei
residentialFosslia (JOSM)SolstadFrogs veiFroghs vei
residentialFrydenbergveien (JOSM)RambergveienKobberbergsveienBævergrendveien
residentialGudskiste (JOSM)Gudes gateRudsveienGriegs gate
residentialHagebysvingen (JOSM)RappensvingenAftersvingenSteinsvingen
residentialHans Brattebergs vei (JOSM)Martinus Vangbergs veiHenning Tønsbergs veiKaptein Hannevigs vei
residentialHaugen (JOSM)HakaveienHåvengaSaggrenda
residentialHengsleveien (JOSM)Hengsle veiVeungsdalsveienGamleveien
residentialHenrik Bechs vei (JOSM)Henrik Becks veiHenrik Ibsens gateHans Becks vei
residentialHolsts gate (JOSM)HoltsgateHiorts gateOlavs gate
residentialHolsts gate (JOSM)HoltsgateHiorts gateOlavs gate
residentialHovdeplassen (JOSM)BomplassveienHostvetveienJondalsveien
residentialHovdeplassen (JOSM)BomplassveienHostvetveienJondalsveien
residentialHovdeplassen (JOSM)BomplassveienHostvetveienJondalsveien
residentialHovdeplassen (JOSM)BomplassveienHostvetveienJondalsveien
residentialHøgevollstubben (JOSM)KarussestubbenHoppestulvegenJørgen Moes gate
residentialHøgevollsveien (JOSM)LågendalsveienGrosvoldveienSagvoldveien
residentialIngebjørg Holthes vei (JOSM)Henning Tønsbergs veiOle Engebretsens veiBorghild Spitens vei
residentialIngebjørg Holthes vei (JOSM)Henning Tønsbergs veiOle Engebretsens veiBorghild Spitens vei
residentialIvar Trondsens vei (JOSM)Ivar Throndsens veiMor Taraldsens veiIvar Aasens vei
residentialKampestadlia (JOSM)KampestadveienKløvstadhagenSkarpåsveien
residentialKnoffemyrveien (JOSM)FinnemyrveienRaumyrveienKobberbergsveien
residentialLafteråsveien (JOSM)SvartåsveienLandsverkveienStoråsveien
residentialLafteråsveien (JOSM)SvartåsveienLandsverkveienStoråsveien
residentialLandehagen (JOSM)KløvstadhagenLandsverkmoenLindemveien
residentialLandmarksgate (JOSM)Landmarks gateLandstads gateEsmarks gate
residentialLandmarksgate (JOSM)Landmarks gateLandstads gateEsmarks gate
residentialLupinveien (JOSM)VenliveienSyrinveienVoldenveien
residentialMaren Händlers vei (JOSM)Maren Handlers veiMarcello Haugens veiBjarne Hurlens vei
residentialMaren Händlers vei (JOSM)Maren Handlers veiMarcello Haugens veiBjarne Hurlens vei
residentialMaren Stavlums vei (JOSM)Maren Handlers veiMarcus Thranes veiMarcello Haugens vei
residentialMaren Stavlums vei (JOSM)Maren Handlers veiMarcus Thranes veiMarcello Haugens vei
residentialMartinus Vanbergs vei (JOSM)Martinus Vangbergs veiHenning Tønsbergs veiMarcus Thranes vei
residentialMartinus Vanbergs vei (JOSM)Martinus Vangbergs veiHenning Tønsbergs veiMarcus Thranes vei
residentialMartinus Vanbergs vei (JOSM)Martinus Vangbergs veiHenning Tønsbergs veiMarcus Thranes vei
residentialMünsters vei (JOSM)Munsters veiSoners veiStørens vei
residentialNedre tverrveg (JOSM)Nordre RuaveiIdrettsveienKemner Ruuds vei
residentialOtto Sverderups vei (JOSM)Otto Sverdrups veiElise Sverdrups veiSverre Stordahls vei
residentialP. A. Munchs gate (JOSM)P A Munchs gateNordahl Bruns gateStukenbrocks gate
residentialParkveien (JOSM)MarkveienBrinkveienLerkeveien
residentialReidar Hauges vei (JOSM)Marcello Haugens veiMaren Handlers veiLaura Hansens vei
residentialRunden (JOSM)RugdeveienRudsveienJondalen
residentialRønningveien (JOSM)RøsslyngveienBiringveienRingveien
residentialRønningveien (JOSM)RøsslyngveienBiringveienRingveien
residentialRønningveien (JOSM)RøsslyngveienBiringveienRingveien
residentialRønningveien (JOSM)RøsslyngveienBiringveienRingveien
residentialSellikdalsveien (JOSM)LassedalsveienVeungsdalsveienLågendalsveien
residentialSkjematløkka (JOSM)SkytterløkkaØstenløkkaRøkaasløkka
residentialSkjematløkka (JOSM)SkytterløkkaØstenløkkaRøkaasløkka
residentialSkjematløkka (JOSM)SkytterløkkaØstenløkkaRøkaasløkka
residentialSolåsveien (JOSM)VenåsveienSolmoveienStoråsveien
residentialSolåsveien (JOSM)VenåsveienSolmoveienStoråsveien
residentialSteinhagen (JOSM)SteinsvingenStollveienStorliveien
residentialStiksrudgata (JOSM)StikrudsgataTreatrumsgataSølvverksgata
residentialStiksrudgata (JOSM)StikrudsgataTreatrumsgataSølvverksgata
residentialStiksrudgata (JOSM)StikrudsgataTreatrumsgataSølvverksgata
residentialSundtløkka (JOSM)ØstenløkkaWernerløkkaRøkaasløkka
residentialSvalevegen (JOSM)DalsveienFalkeveienGamleveien
residentialSvein Ellingsens vei (JOSM)Ole Engebretsens veiJosefine Nilsens veiEillef Guttormsens vei
residentialSvein Ellingsens vei (JOSM)Ole Engebretsens veiJosefine Nilsens veiEillef Guttormsens vei
residentialSvein Ellingsens vei (JOSM)Ole Engebretsens veiJosefine Nilsens veiEillef Guttormsens vei
residentialSøndre Evjuvei (JOSM)Søndre RuaveiSøren Jaabæks veiStørens vei
residentialSøndre Evjuvei (JOSM)Søndre RuaveiSøren Jaabæks veiStørens vei
residentialTangarvegen (JOSM)KvartsgangenGrenaderveienSt. Hansveien
residentialTertitveien (JOSM)TertittveienYsteriveienTerrasseveien
residentialTjernsløkka (JOSM)WernerløkkaRøkaasløkkaSkytterløkka
residentialTorstein Stenbeks vei (JOSM)Thorstein Stenbeks veiKristian Skolmens veiBorghild Spitens vei
residentialTrysil Knuts vei (JOSM)Trysil-Knuts veiKnut Hamsuns veiKristian Sønjus vei
roadBilcrossbane (JOSM)RiegelsbakkenRogstadbakkenBloms gate
roadBilcrossbane (JOSM)RiegelsbakkenRogstadbakkenBloms gate
roadGokartbane (JOSM)KvartsgangenBoecks gateDokkagrenda
roadGokartbane - pitlane (JOSM)Kvartsgangen- pitlaneBoecks gate- pitlaneHiorts gate- pitlane
roadGokartbane - pitlane (JOSM)Kvartsgangen- pitlaneBoecks gate- pitlaneHiorts gate- pitlane
roadGokartbane - pitlane (JOSM)Kvartsgangen- pitlaneBoecks gate- pitlaneHiorts gate- pitlane
secondary (bridge)Gamlebrua (JOSM)GamleveienHvambsidaGlitregata
secondary (bridge)Vestsideveien (JOSM)ÅssideveienVestliveienHedenstadveien
secondary (bridge)Vestsideveien (JOSM)ÅssideveienVestliveienHedenstadveien
secondaryEngelsvollvegen (JOSM)GesellveienHoppestulvegenGrosvoldveien
secondaryFossveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienVenåsveien
secondaryFossveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienVenåsveien
secondaryFossveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienVenåsveien
secondaryHerman Foss gate (JOSM)Hermann Foss gateDeichmanns gateHansteens gate
secondaryHerman Foss gate (JOSM)Hermann Foss gateDeichmanns gateHansteens gate
secondaryHerman Foss gate (JOSM)Hermann Foss gateDeichmanns gateHansteens gate
secondaryKrokenveien (JOSM)BakkenveienEkornveienEikerveien
secondaryMatrandvegen (JOSM)TysklandveienKvartsgangenGranittveien
secondaryNordmedlia (JOSM)Nordre RuaveiHorneløkkaNoltens vei
secondarySentrumsveien (JOSM)NumedalsveienSagbruksveienRudsåsveien
secondarySurliveien (JOSM)StorliveienVestliveienVenliveien
secondaryVestsideveien (JOSM)ÅssideveienVestliveienHedenstadveien
secondaryVestsideveien (JOSM)ÅssideveienVestliveienHedenstadveien
secondaryVestsideveien (JOSM)ÅssideveienVestliveienHedenstadveien
secondaryVestsideveien (JOSM)ÅssideveienVestliveienHedenstadveien
serviceFosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
serviceGulliveien (JOSM)VenliveienVestliveienGesellveien
servicePikerfossdammen (JOSM)DrammensveienGravenfossveienHermann Foss gate
tertiary (bridge)Petter Auredahls vei (JOSM)Petter Auerdahls veiPetter Hugsteds veiSverre Stordahls vei
tertiaryFunkeliaveien (JOSM)BreiliaveienFalkeveienMeheiaveien
tertiaryFurnesvegen (JOSM)GunnesveienFuruveienIdrettsveien
tertiaryHenckelmyra (JOSM)Henckels gateHeggebakkenBrennerigata
tertiaryHenckelmyra (JOSM)Henckels gateHeggebakkenBrennerigata
tertiaryHøgevollsveien (JOSM)LågendalsveienGrosvoldveienSagvoldveien
tertiaryPetter Auredahls vei (JOSM)Petter Auerdahls veiPetter Hugsteds veiSverre Stordahls vei
tertiaryPetter Auredahls vei (JOSM)Petter Auerdahls veiPetter Hugsteds veiSverre Stordahls vei
tertiaryPetter Auredahls vei (JOSM)Petter Auerdahls veiPetter Hugsteds veiSverre Stordahls vei
tertiaryProfessor Olavsens vei (JOSM)Ole Engebretsens veiMor Taraldsens veiIvar Throndsens vei
tertiarySentrumsveien (JOSM)NumedalsveienSagbruksveienRudsåsveien
trackBarlinddalsveien (JOSM)LågendalsveienLassedalsveienVeungsdalsveien
trackBautz Gate (JOSM)Bautz gateBloms gateKrags gate
trackBeveråsveien (JOSM)VenåsveienBergmannsveienStoråsveien
trackHovengvegen (JOSM)HoppestulvegenHostvetveienVoldenveien
trackKorsveien (JOSM)KorbuveienEkornveienSportsveien
trunk (bridge)Kongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunk (bridge)Kongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunk (bridge)Kongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunk (bridge)Myntbrua (JOSM)MyntgataJordbruaMeyns gate
trunk (bridge)Myntbrua (JOSM)MyntgataJordbruaMeyns gate
trunk (bridge)Myntbrua (JOSM)MyntgataJordbruaMeyns gate
trunkGomsrudvegen (JOSM)GomsrudveienGamle GomsrudveiBomstueveien
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkKongsbergvegen (JOSM)KobberbergsveienKongsgårdsveienKongsbakken
trunkMyntbrua (JOSM)MyntgataJordbruaMeyns gate
trunkMyntbrua (JOSM)MyntgataJordbruaMeyns gate
unclassifiedBasin Street (JOSM)StretaliveienBomplassveienBergmannsveien
unclassifiedBasserudåsen motorsenter (JOSM)Rådmann Ottesens veiBjørnstjerne Bjørnsons veiProkurator Torps gate
unclassifiedBjørkhaugen (JOSM)AsbjørnbakkenBlårudveienBriskeveien
unclassifiedBjørkhaugen (JOSM)AsbjørnbakkenBlårudveienBriskeveien
unclassified (bridge)Fosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
unclassified (bridge)Nybrua (JOSM)JordbruaNytorgetLysmyra
unclassifiedBrubakken (JOSM)BergsbakkenGranbakkenBakkenveien
unclassifiedBrønstadveien (JOSM)BrønnstadveienHedenstadveienKjørstadveien
unclassifiedChristian Augusts Gate (JOSM)Christian Augusts gateChristian Sindings veiChristine Strays vei
unclassifiedChristian IV. des gate (JOSM)Christian Augusts gateChristian Iv´gateChristian Sindings vei
unclassifiedEikefaret (JOSM)BekkefaretElgfaretEikerveien
unclassifiedErtstjernveien (JOSM)HaspertjernveienTertittveienStigerveien
unclassifiedEvjuveien (JOSM)GruveveienJutulveienFuruveien
unclassifiedFleischersvei (JOSM)Fleischers veiFeiselveienEikerveien
unclassifiedFleischersvei (JOSM)Fleischers veiFeiselveienEikerveien
unclassifiedFosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
unclassifiedFosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
unclassifiedFosshaugveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienBomplassveien
unclassifiedFossnesveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienGunnesveien
unclassifiedFossveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienVenåsveien
unclassifiedFossveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienVenåsveien
unclassifiedFossveien (JOSM)GravenfossveienKloppfossveienVenåsveien
unclassifiedGamle Bævergrend vei (JOSM)Gamle BævergrendveiGamlegrendåsveienBævergrendveien
unclassifiedGartnerløkka (JOSM)WernerløkkaSkytterløkkaHorneløkka
unclassifiedGlenneveien (JOSM)BrenneveienGamleveienGunnesveien
unclassifiedGravdalsveien (JOSM)VeungsdalsveienLågendalsveienGravenfossveien
unclassifiedGrønvoldveien (JOSM)GrosvoldveienSagvoldveienVoldenveien
unclassifiedGrøtterudveien (JOSM)LjøterudveienPåterudveienVetlerudveien
unclassifiedGrøtterudveien (JOSM)LjøterudveienPåterudveienVetlerudveien
unclassifiedGulliveien (JOSM)VenliveienVestliveienGesellveien
unclassifiedGulliveien (JOSM)VenliveienVestliveienGesellveien
unclassifiedHesteskoen (JOSM)HostvetveienMosekollenEfteløtmoen
unclassifiedHovengvegen (JOSM)HoppestulvegenHostvetveienVoldenveien
unclassifiedKirkveien (JOSM)MarkveienBrinkveienEikerveien
unclassifiedKlokkersvingen (JOSM)KløversvingenDildoksvingenZienersvingen
unclassifiedKnoffemyrveien (JOSM)FinnemyrveienRaumyrveienKobberbergsveien
unclassifiedLafteråsveien (JOSM)SvartåsveienLandsverkveienStoråsveien
unclassifiedMangerjordet (JOSM)NålmakergangaKonglefaretSagvoldveien
unclassifiedNordbyveien (JOSM)KorbuveienEkornveienRådyrveien
unclassifiedReinemoveien (JOSM)FinnemyrveienBrenneveienSolmoveien
unclassifiedReinemoveien (JOSM)FinnemyrveienBrenneveienSolmoveien
unclassifiedRunden (JOSM)RugdeveienRudsveienJondalen
unclassifiedRunden (JOSM)RugdeveienRudsveienJondalen
unclassifiedSaggrendabakkane (JOSM)SaggrendabakkeneSaggrendaAaslandsgrenda
unclassifiedSentrumsveien (JOSM)NumedalsveienSagbruksveienRudsåsveien
unclassifiedSliperveien (JOSM)StigerveienGlimmerveienSeterveien
unclassifiedSolvangbakken (JOSM)KongsbakkenBergsbakkenGranbakken
unclassifiedTiedemannsgate (JOSM)Tidemands gateDeichmanns gateNansens gate
unclassifiedTiedemannsgate (JOSM)Tidemands gateDeichmanns gateNansens gate
unclassifiedTiedemannsgate (JOSM)Tidemands gateDeichmanns gateNansens gate
unclassifiedTiedemannsgate (JOSM)Tidemands gateDeichmanns gateNansens gate
unclassifiedTiedemannsgate (JOSM)Tidemands gateDeichmanns gateNansens gate
unclassifiedVesetrudveien (JOSM)VetlerudveienPåterudveienLjøterudveien
unclassifiedVesetrudveien (JOSM)VetlerudveienPåterudveienLjøterudveien
unclassifiedVesetrudveien (JOSM)VetlerudveienPåterudveienLjøterudveien
unclassifiedVesetrudveien (JOSM)VetlerudveienPåterudveienLjøterudveien
unclassifiedVesetrudveien (JOSM)VetlerudveienPåterudveienLjøterudveien
unclassifiedVesetrudveien (JOSM)VetlerudveienPåterudveienLjøterudveien
unclassifiedØstfjellvegen (JOSM)FjellveienGesellveienSaatvedtveien