Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Horten

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Horten i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Hortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cycleway (bridge)Hortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cycleway (bridge)Hortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
cyclewayHortenlinjen (JOSM)HoltanveienOrerønningenTokerødveien
pathRøverstien (JOSM)BeverstienJervestienRevestien
primary (bridge)Kopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
primaryKjærkrysset (JOSM)KjærlighetsstienBekkajordetRøreåsveien
primaryKjærveien (JOSM)ReirveienEinerveienEikveien
primaryKjærveien (JOSM)ReirveienEinerveienEikveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
primaryMidgardsveien (JOSM)IdrettsveienVarnesveienAdmiralveien
primaryN. C. Nielsens gate (JOSM)C Andersens gatePaul Bentsens gateFalsens gate
primaryN. C. Nielsens gate (JOSM)C Andersens gatePaul Bentsens gateFalsens gate
residentialAkvarellveien (JOSM)VarnesveienAdmiralveienKantarellstien
residentialAschehaugs gate (JOSM)Aschehougs gateHans Gudes gateHallings gate
residentialAslak Berlands vei (JOSM)Aslak Berglands veiAlfred Øverlands veiAnker Knutsens vei
residentialAsurveien (JOSM)DrasundveienAskeveienReirveien
residentialBakkegata (JOSM)BekkegataLøkkegataHagabakken
residentialBakkeåsveien (JOSM)EskebekkveienRøreåsveienBassengbakken
residentialBasengbakken (JOSM)BassengbakkenHasselbakkenKongsbakken
residentialBjørkeveien (JOSM)BirkelyveienBjørnestienFøskeveien
residentialBråtenbakken (JOSM)BraarudbakkenKirkebakkenBassengbakken
residentialBugges gate (JOSM)Brages gateGeddes gateBilles gate
residentialBugges gate (JOSM)Brages gateGeddes gateBilles gate
residentialC. Andersens gate (JOSM)C Andersens gateGundersens gateAnders Jørgensens gate
residentialC. Andersens gate (JOSM)C Andersens gateGundersens gateAnders Jørgensens gate
residentialDalåsen (JOSM)AdalsveienAlmestienDuestien
residentialDamgata (JOSM)TomtegataAsylgataLanggata
residentialDamgata (JOSM)TomtegataAsylgataLanggata
residentialDosent Brynildens gate (JOSM)Dosent Brynildsens gateAnders Jørgensens gateH B Haraldsens gate
residentialDrasun (JOSM)DrasundveienDuestienRaveien
residentialDr. Lunderbys veg (JOSM)Gundersens gateHarald Kihles veiAnker Knutsens vei
residentialDronningen (JOSM)DronningringenOrerønningenRognestien
residentialDronningen (JOSM)DronningringenOrerønningenRognestien
residentialEdvard Munchs gate (JOSM)Edvard Griegs gateHalvdan Svartes gateHerman Smiths gate
residentialEdvard Munchs gate (JOSM)Edvard Griegs gateHalvdan Svartes gateHerman Smiths gate
residentialEdv. Griegs gate (JOSM)Edvard Griegs gateSteenbergs gateFriggs gate
residentialElsabakken (JOSM)HasselbakkenJensebakkenHagabakken
residentialEven Ulvings vei (JOSM)Julie Ihlens veiWistings veiStenersens vei
residentialFalkestien (JOSM)FalkenstensveienLerkestienSvalestien
residentialFlarenveien (JOSM)LaskenveienFoldenveienFlorveien
residentialFrøys vei (JOSM)Lærums veiFøskeveienFramveien
residentialGranåsveien (JOSM)GranlyveienRøreåsveienVarnesveien
residentialGranåsveien (JOSM)GranlyveienRøreåsveienVarnesveien
residentialGrev Wedels gate (JOSM)Olav Westeraas gateEdvard Griegs gateLeif Weldings gate
residentialGrev Wedels gate (JOSM)Olav Westeraas gateEdvard Griegs gateLeif Weldings gate
residentialGrev Wedels gate (JOSM)Olav Westeraas gateEdvard Griegs gateLeif Weldings gate
residentialGundersensgate (JOSM)Gundersens gateC Andersens gateAnders Jørgensens gate
residentialHans Heyerdahls vei (JOSM)Harald Kihles veiSt Halvards veiHarald Hårfagres vei
residentialHans Heyerdahls vei (JOSM)Harald Kihles veiSt Halvards veiHarald Hårfagres vei
residentialHavnegata (JOSM)HanchegataThuegataHallingstad
residentialHjulmaker Jacobsens vei (JOSM)Hjulmaker Jakobsens veiAnker Knutsens veiRedaktør Baggethuns vei
residentialHugins vei (JOSM)Wistings veiBåhusveienLærums vei
residentialInger Alver Gløersens vei (JOSM)Jørgen Ferjemanns veiRedaktør Baggethuns veiHjulmaker Jakobsens vei
residentialJahn Ekenæs vei (JOSM)Kaja Eides veiAnker Knutsens veiJahrelundveien
residentialJørgen Ferjemannsvei (JOSM)Jørgen Ferjemanns veiAnders Jørgensens gateAlfred Øverlands vei
residentialKarl Uchermanns vei (JOSM)Anker Knutsens veiAslak Berglands veiJørgen Ferjemanns vei
residentialKarminveien (JOSM)MarkveienKnattenveienBarlindveien
residentialKirkeenga (JOSM)KirkebakkenParkveienMarkveien
residentialKirkeveien (JOSM)BirkelyveienKirkebakkenAskeveien
residentialKlokkeråsen (JOSM)LerkestienKongsbakkenSkomakerveien
residentialKnarrstien (JOSM)KnarrestienTiurstienHarestien
residentialKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
residentialKronglestien (JOSM)RognestienTrostestienLerkestien
residentialLangrunnveien (JOSM)LanggrunnveienGranlyveienLaskenveien
residentialLangrunnveien (JOSM)LanggrunnveienGranlyveienLaskenveien
residentialLiaveien (JOSM)LilaasveienSkavliveienPauliveien
residentialLokes vei (JOSM)Lærums veiFlorveienMoloveien
residentialLønneveien (JOSM)GlenneveienLørgeveienLøvøyveien
residentialLønneveien (JOSM)GlenneveienLørgeveienLøvøyveien
residentialLønneveien (JOSM)GlenneveienLørgeveienLøvøyveien
residentialMads vei (JOSM)Lærums veiMarkveienAdalsveien
residentialMyraveien (JOSM)RaveienFramveienRamsliveien
residentialMyrvegen (JOSM)TyriveienMarkveienMyhres gate
residentialNedre Bjerggata (JOSM)Nedre BjerggateØvre BjerggateNordre Enggate
residentialNygårdsveien (JOSM)RyglandveienRøreåsveienGrendeveien
residentialOdins vei (JOSM)Wistings veiFoldenveienFjordveien
residentialOkerveien (JOSM)TokerødveienSkomakerveienEinerveien
residentialOla Abrahamssons vei (JOSM)Amalie Jessens veiHjulmaker Jakobsens veiLøytnant Dons vei
residentialOspeveien (JOSM)SmieveienEvjeveienAskeveien
residentialPalettveien (JOSM)TveitenveienPauliveienPlatåveien
residentialpaaskes gate (JOSM)Paaskes gateJansens gateFalsens gate
residentialRedaktør Baggethuns Vei (JOSM)Redaktør Baggethuns veiRedaktør Thommessens gateHjulmaker Jakobsens vei
residentialRedaktør Baggethuns Vei (JOSM)Redaktør Baggethuns veiRedaktør Thommessens gateHjulmaker Jakobsens vei
residentialRedaktør Baggethuns Vei (JOSM)Redaktør Baggethuns veiRedaktør Thommessens gateHjulmaker Jakobsens vei
residentialRiddervolds vei (JOSM)St Halvards veiLøytnant Dons veiSollistrandsveien
residentialSandstuveien (JOSM)SandeveienStrandveienKnudstadveien
residentialSinoberveien (JOSM)EinerveienSkomakerveienBaglerveien
residentialSkaaneveien (JOSM)SkavliveienAskeveienAnemoneveien
residentialSleipners vei (JOSM)Stenersens veiSteinsnesveienKaja Eides vei
residentialSletterødveien (JOSM)SolerødveienTokerødveienViulsrødveien
residentialSløyfeveien (JOSM)LøvøyveienLørgeveienFøskeveien
residentialSollistrandveien (JOSM)SollistrandsveienStrandveienRørestrandsveien
residentialSpettåsveien (JOSM)IdrettsveienSteinsnesveienRøreåsveien
residentialSt. Halvards vei (JOSM)St Halvards veiHarald Kihles veiAslak Berglands vei
residentialSt. Halvards vei (JOSM)St Halvards veiHarald Kihles veiAslak Berglands vei
residentialStubbveien (JOSM)StiveienTunveienSteinsnesveien
residentialSyrinveien (JOSM)TyriveienEinerveienTveitenveien
residentialTeienveien (JOSM)TveitenveienKnattenveienTunveien
residentialThorensens gate (JOSM)Thoresens gateThorbjørnsens gateHarald Hansens gate
residentialToldergata (JOSM)TeatergataTollbugataTorggata
residentialTors vei (JOSM)Lærums veiFlorveienBorreveien
residentialVallhallveien (JOSM)AdmiralveienVollveienAdalsveien
residentialVestre Brårudgate (JOSM)Vestre BraarudgateØstre BraarudgateNedre Bjerggate
residentialVestre Brårudgate (JOSM)Vestre BraarudgateØstre BraarudgateNedre Bjerggate
residentialVillaveien (JOSM)LilaasveienVollveienLaskenveien
residentialViulsrødåsen (JOSM)ViulsrødveienKnudsrødveienSigurds gate
residentialViulsrødåsen (JOSM)ViulsrødveienKnudsrødveienSigurds gate
residentialViulsrødåsen (JOSM)ViulsrødveienKnudsrødveienSigurds gate
residentialViulsrødåsen (JOSM)ViulsrødveienKnudsrødveienSigurds gate
residentialØistein Thurmans vei (JOSM)Herman Smiths gateJørgen Ferjemanns veiAlfred Øverlands vei
residentialØistein Thurmans vei (JOSM)Herman Smiths gateJørgen Ferjemanns veiAlfred Øverlands vei
residentialØstre Brårudgate (JOSM)Østre BraarudgateVestre BraarudgateØvre Bjerggate
residentialÅsen Terrasse (JOSM)Åsen terrasseSteenbergs gateJansens gate
residentialAasgarden (JOSM)BraarudåsenAdalsveienHagabakken
residentialÅsheims gate (JOSM)Utheims gateÅsheimgataHeimdals gate
secondaryAschehaugs gate (JOSM)Aschehougs gateHans Gudes gateHallings gate
secondaryBakkegata (JOSM)BekkegataLøkkegataHagabakken
secondaryBruserudveien (JOSM)KnudsrødveienDrasundveienViulsrødveien
secondaryBruserudveien (JOSM)KnudsrødveienDrasundveienViulsrødveien
secondaryHerman Smiths vei (JOSM)Herman Smiths gateHarald Kihles veiHarald Hårfagres vei
secondaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
secondaryKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
secondaryMoskvilveien (JOSM)SelvikveienSkavliveienMoloveien
secondaryNykirkeveien (JOSM)BirkelyveienFøskeveienAskeveien
secondaryNykirkeveien (JOSM)BirkelyveienFøskeveienAskeveien
secondaryNykirkeveien (JOSM)BirkelyveienFøskeveienAskeveien
secondaryStangsgata (JOSM)SteingataVognmannsgataRustadgata
secondaryUndrunsdalveien (JOSM)DrasundveienJahrelundveienLystlundveien
tertiaryBrårudbakken (JOSM)BraarudbakkenGunnerødbakkenKirkebakken
tertiaryC. Andersens gate (JOSM)C Andersens gateGundersens gateAnders Jørgensens gate
tertiaryHellandveien (JOSM)RyglandveienJahrelundveienBarlindveien
tertiaryInnlaget (JOSM)SteingataLanggataLyngveien
tertiaryVestre Brårudgate (JOSM)Vestre BraarudgateØstre BraarudgateNedre Bjerggate
trunkHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
trunkHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
trunkHortensveien (JOSM)SteinsnesveienFalkenstensveienStasjonsveien
trunkKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
trunkKopstadveien (JOSM)KimestadveienKnudstadveienGannestadveien
trunkMidgardsveien (JOSM)IdrettsveienVarnesveienAdmiralveien
trunkMidgardsveien (JOSM)IdrettsveienVarnesveienAdmiralveien
trunkMidgardsveien (JOSM)IdrettsveienVarnesveienAdmiralveien
trunk (tunnel)Hortentunnelen (JOSM)Thoresens gateOrerønningenHoltanveien
unclassified (bridge)Løvøysund bro (JOSM)LøvøyveienLystlundenSolerødveien
unclassifiedDahlsvei (JOSM)AdalsveienLøsveienAskeveien
unclassifiedInger Alver Gløersens vei (JOSM)Jørgen Ferjemanns veiRedaktør Baggethuns veiHjulmaker Jakobsens vei
unclassifiedKayes gate (JOSM)Paaskes gateMyhres gateBrages gate
unclassifiedKjærranveien (JOSM)EinerveienRaveienKnattenveien
unclassifiedLangrunnveien (JOSM)LanggrunnveienGranlyveienLaskenveien
unclassifiedLangrunnveien (JOSM)LanggrunnveienGranlyveienLaskenveien
unclassifiedSkaaneveien (JOSM)SkavliveienAskeveienAnemoneveien