Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Haugesund

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Haugesund i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cyclewayNøysomheten (JOSM)StormyrsosenStorsteinvegenTorgersneset
cyclewayNøysomheten (JOSM)StormyrsosenStorsteinvegenTorgersneset
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
footwayKyststien (JOSM)ElgstienOterstienKarmtplassen
pathNatursti (JOSM)GinatunetNauthaugHarestien
pathNatursti (JOSM)GinatunetNauthaugHarestien
pathRasmus Andersens veg (JOSM)Sverre K Andersens gateRasmus Lølands gateSeverin Malmins veg
pedestrianBjørnsonsgate (JOSM)Bjørnsons gateJonas Lies gateSnorres gate
pedestrianRådhusplassen (JOSM)HordaplassenVerksplassenGrenseplassen
residentialAnna Nilssens gate (JOSM)Martin Nielsens gateEivind Nielsens gateDaniel Danielsens gate
residentialBerta Sunds gate (JOSM)Wergelands gateKong Sigurds gateUelands gate
residentialBeverskaret (JOSM)BevertunetDreiersmauetRossabøjordet
residentialBjørnsonsgate (JOSM)Bjørnsons gateJonas Lies gateSnorres gate
residentialBuene (JOSM)BeiteneBrekkeneLøkjene
residentialBuene (JOSM)BeiteneBrekkeneLøkjene
residentialBuene (JOSM)BeiteneBrekkeneLøkjene
residentialEikjehaug (JOSM)EikjevegenEinervegenHaugaleite
residentialElisabeth S. Nygaards gate (JOSM)Alexander Kiellands gateErling Skjalgssons gateSverre K Andersens gate
residentialFrederik Stangs gate (JOSM)Fredrik Stangs gateFredrik Kolstøs gateSverre K Andersens gate
residentialFrederik Stangs gate (JOSM)Fredrik Stangs gateFredrik Kolstøs gateSverre K Andersens gate
residentialFrederik Stangs gate (JOSM)Fredrik Stangs gateFredrik Kolstøs gateSverre K Andersens gate
residentialFørresvegen (JOSM)FørlandsvegenValdresvegenSypressvegen
residentialGaleavegen (JOSM)GaleasvegenGauldølavegenGrenavegen
residentialGeielen (JOSM)GeilenLeitevegenElgstien
residentialGrutle (JOSM)GrutlekleivaGeilenGardstøl
residentialGrønhauggata (JOSM)GrønhauggatenSørhauggataTuhauggata
residentialGrønhauggata (JOSM)GrønhauggatenSørhauggataTuhauggata
residentialHaakon Sæthres veg (JOSM)Kong Sverres gateKong Øysteins gateOttar Svartes veg
residentialHaakon Sæthres veg (JOSM)Kong Sverres gateKong Øysteins gateOttar Svartes veg
residentialHaakon Sæthres veg (JOSM)Kong Sverres gateKong Øysteins gateOttar Svartes veg
residentialHanne Kroghs veg (JOSM)Hanne Hauglands vegHornkloves vegAre Frodes veg
residentialHerveikvegen (JOSM)HervikvegenKvernavikvegenGrønevikvegen
residentialHåkon den Godes gate (JOSM)Håkon Den Godes gateJohan Svendsens gateKnut Knutsen OAS gate
residentialImslandgata (JOSM)ImslandsgataRogalandgataSandeidgata
residentialIsadammen (JOSM)IsdammenDamvegenGardvegen
residentialJohan Thorsens gate (JOSM)Johan Svendsens gateJohn Risøens gateJohan Falkbergets gate
residentialKlebersteinvegen (JOSM)KlebersteinsvegenStorsteinvegenSteinsnesvegen
residentialKlebersteinvegen (JOSM)KlebersteinsvegenStorsteinvegenSteinsnesvegen
residentialKlebersteinvegen (JOSM)KlebersteinsvegenStorsteinvegenSteinsnesvegen
residentialKnut Knutsen O.A.S gate (JOSM)Knut Knutsen OAS gateHåkon Den Godes gateErling Skjalgssons gate
residentialLiabrotet (JOSM)RossabøbeitetRopeidgataGinatunet
residentialLiljedal (JOSM)LiljevegenLitlaskarFedjedalen
residentialLudolf Eides gata (JOSM)Ludolf Eides gateEgil Eides gateOlaf Bulls gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMartin Linges gate (JOSM)Martin Nielsens gateFartein Valens gateMarcus Thranes gate
residentialMoritz Rabinowitz gate (JOSM)Nordahl Griegs gateFridtjof Øvrebøs gateJohan Falkbergets gate
residentialMosebakken (JOSM)SvebakkenÅnensbakkenBakkevegen
residentialNedstrandgata (JOSM)NedstrandsgataStrandgataStorasundsgata
residentialNedstrandgata (JOSM)NedstrandsgataStrandgataStorasundsgata
residentialNordahl Griegs veg (JOSM)Nordahl Griegs gateTorjus Gards vegArnljot Gellines veg
residentialNydalen (JOSM)FedjedalenNygataIsdammen
residentialNøysomheten (JOSM)StormyrsosenStorsteinvegenTorgersneset
residentialOdinsgate (JOSM)Odins gateTors gateOscars gate
residentialOdinsgate (JOSM)Odins gateTors gateOscars gate
residentialPapegøyevegen (JOSM)GaupevegenPernillevegenØrpehaugvegen
residentialParadisalléen (JOSM)UradalsgrendaPernillevegenHalvardshaugen
residentialParadisalléen (JOSM)UradalsgrendaPernillevegenHalvardshaugen
residentialSakkastadhaugen (JOSM)SakkestadhaugenSteinsneshaugenKastanjevegen
residentialSakkastadhaugen (JOSM)SakkestadhaugenSteinsneshaugenKastanjevegen
residentialSanddalsåsen (JOSM)SvandalsvegenUdlandsvegenValldalvegen
residentialSkeisvollsmarka (JOSM)SkeisvollsvegenSkeisvannsvegenSteinsnesbratten
residentialSkeisvollvegen (JOSM)SkeisvollsvegenSkeisvannsvegenRamsvollsvegen
residentialSkjelaviksvegen (JOSM)SkjelavikvegenSkeisvannsvegenKvalsvikvegen
residentialSkjelvikvegen (JOSM)SkjelavikvegenKvalsvikvegenAsalvikvegen
residentialSlåttengvegen (JOSM)SlottavegenTittelsnesvegenSolvangvegen
residentialStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
residentialStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
residentialSveiven (JOSM)SirivegenEivindsvegenSveiogata
residentialSverre K. Andersens gate (JOSM)Sverre K Andersens gateAlexander Kiellands gateJohan Svendsens gate
residentialSverre K. Andersens gate (JOSM)Sverre K Andersens gateAlexander Kiellands gateJohan Svendsens gate
residentialSverre K. Andersens gate (JOSM)Sverre K Andersens gateAlexander Kiellands gateJohan Svendsens gate
residentialT.H Skoglands gate (JOSM)Lars Skjolds gateHallelands gateRasmus Lølands gate
residentialT.H. Skoglands gate (JOSM)Lars Skjolds gateRasmus Lølands gateHallelands gate
residentialTorpevikvegen (JOSM)EspevikvegenGrønevikvegenØrevikvegen
residentialTussahaug (JOSM)TuhauggataOrshaugenNauthaug
residentialTveiteråsvegen (JOSM)ØrpetveitvegenSaltveitvegenSteinsnesvegen
residentialTveiteråsvegen (JOSM)ØrpetveitvegenSaltveitvegenSteinsnesvegen
residentialValdemar Skoglands gate (JOSM)Alexander Kiellands gateLars Skjolds gateRasmus Lølands gate
residentialValdemar Skoglands gate (JOSM)Alexander Kiellands gateLars Skjolds gateRasmus Lølands gate
residentialValdemar Skoglands gate (JOSM)Alexander Kiellands gateLars Skjolds gateRasmus Lølands gate
residentialVardeleitet (JOSM)VardaleitetHalvardstunetRossabøbeitet
residentialVassbrekkevegen (JOSM)Bukken BrusevegenSkeisvannsvegenBakkevegen
residentialWernersholmvegen (JOSM)HovslagervegenHollendersvingenSkeisvollsvegen
residentialWernersholmvegen (JOSM)HovslagervegenHollendersvingenSkeisvollsvegen
residentialWernersholmvegen (JOSM)HovslagervegenHollendersvingenSkeisvollsvegen
residentialYtrehaugen (JOSM)DyrhaugenHaugevegenOrshaugen
residentialYtrehaugen (JOSM)DyrhaugenHaugevegenOrshaugen
residentialØivind Skaldaspillers veg (JOSM)Øivind Skaldaspillars vegSigvat Skalds vegErling Skjalgssons gate
residentialØivind Skaldaspillers veg (JOSM)Øivind Skaldaspillars vegSigvat Skalds vegErling Skjalgssons gate
residentialØivind Skaldaspillers veg (JOSM)Øivind Skaldaspillars vegSigvat Skalds vegErling Skjalgssons gate
residentialØivind Skaldaspillers veg (JOSM)Øivind Skaldaspillars vegSigvat Skalds vegErling Skjalgssons gate
residentialØstre Høgastøl (JOSM)Vestre HøgastølStemhaugstubbenSnorres gate
residentialAagot Poppe Jensens gate (JOSM)Steffen Staalesens gateJohan Svendsens gateNiels Skorpens gate
roadVassbrekkevegen (JOSM)Bukken BrusevegenSkeisvannsvegenBakkevegen
roadVassbrekkevegen (JOSM)Bukken BrusevegenSkeisvannsvegenBakkevegen
roadVassbrotet (JOSM)RossabøbeitetRossabøjordetVardaleitet
secondaryStatsminister Michelsens veg (JOSM)Martin Nielsens gateSeverin Malmins vegØivind Skaldaspillars veg
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
secondaryStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
serviceSakkastadvika (JOSM)SakkestadhaugenStiklestadgataTorvastadgata
serviceSpannevegen (JOSM)SpannavegenSpireavegenKastanjevegen
serviceStorasundgata (JOSM)StorasundsgataTorvastadgataKarmsundgata
service (tunnel)Stølsmyr (JOSM)StølstunSmalamyrStølen
serviceWernersholmvegen (JOSM)HovslagervegenHollendersvingenSkeisvollsvegen
stepsNydalen (JOSM)FedjedalenNygataIsdammen
tertiaryBreidablikkgata (JOSM)BreidablikgataSkillebekkgataBirkebeinergata
tertiaryDrammensveien (JOSM)RamsdalsvegenIsdammenBreifonnvegen
tertiaryGrutle (JOSM)GrutlekleivaGeilenGardstøl
tertiaryKnut Knutsen O.A.S gate (JOSM)Knut Knutsen OAS gateHåkon Den Godes gateErling Skjalgssons gate
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiaryLitlasundgata (JOSM)StorasundsgataKarmsundgataImslandsgata
tertiarySpannevegen (JOSM)SpannavegenSpireavegenKastanjevegen
tertiarySpannevegen (JOSM)SpannavegenSpireavegenKastanjevegen
trackHenning Paulsens veg (JOSM)Severin Malmins vegHanne Hauglands vegHenrik Ibsens gate
trackRasmus Andersens veg (JOSM)Sverre K Andersens gateRasmus Lølands gateSeverin Malmins veg
trackRasmus Andersens veg (JOSM)Sverre K Andersens gateRasmus Lølands gateSeverin Malmins veg
trackRasmus Andersens veg (JOSM)Sverre K Andersens gateRasmus Lølands gateSeverin Malmins veg
trackVannverksveien (JOSM)SkeisvannsvegenVerksplassenSvandalsvegen
trunkFørresfjordvegen (JOSM)FjordingvegenFørlandsvegenGamle Skjoldavegen
unclassifiedLiavikvegen (JOSM)KvernavikvegenKvalsvikvegenSkjelavikvegen
unclassifiedLiavikvegen (JOSM)KvernavikvegenKvalsvikvegenSkjelavikvegen