Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Halden

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Halden i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cyclewayLauvåsveien (JOSM)UlvåsveienLyngåsveienSolåsveien
footway (bridge)Bombrua (JOSM)BorggataBorgergataStorgata
footwayLokes Vei (JOSM)Lokes veiOdins veiBlokkveien
footwayLuftbanen (JOSM)BakbankenLupinveienLåbyveien
footwayRødsberget (JOSM)RødsbergstienGjørsebergetDanseberget
footwayShultzedalen (JOSM)TistedalsveienSolerødbakkenStenliveien
footwayShultzedalen (JOSM)TistedalsveienSolerødbakkenStenliveien
footwayShultzedalen (JOSM)TistedalsveienSolerødbakkenStenliveien
footwayShultzedalen (JOSM)TistedalsveienSolerødbakkenStenliveien
motorway (bridge)Svinesundsbroen (JOSM)SvinesundsveienKonglelundveienVinterstubben
motorway (bridge)Svinesundsbroen (JOSM)SvinesundsveienKonglelundveienVinterstubben
motorway (bridge)Svinesundsbron (JOSM)SvinesundsveienKongens BryggeKonglelundveien
motorway (bridge)Svinesundsbron (JOSM)SvinesundsveienKongens BryggeKonglelundveien
pathBlåløypa (JOSM)HårbyløkkaSollihøydaBybakken
pathBlåløypa (JOSM)HårbyløkkaSollihøydaBybakken
pathBlåløypa (JOSM)HårbyløkkaSollihøydaBybakken
pathFritse-løypa (JOSM)Friggs vei-løypaFrøyas veiFosseløkka
pathGrensestien (JOSM)HarestienLerkestienBergstien
pathMørk-løypa (JOSM)HårbyløkkaFrøyas veiBukteløkka
pathTjernet rundt (JOSM)JernbanetorgetStrandstredetRolandstredet
pathTowards Taklund (JOSM)Tordenskjolds gateTorpedalsveienSkomakerstredet
pathTrollstien (JOSM)TrosteveienLerkestienKrokstien
pathÅsen rundt (JOSM)ÅsengveienÅserødveienSverdveien
pedestrian (bridge)Bybrua (JOSM)BybakkenBruveienBorggata
primaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
primary (bridge)Gamle Svinesundsbroen (JOSM)SvinesundsveienRoald Amundsens gateAnders Syvertsens vei
primary (bridge)Torpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primary (bridge)Vaterland bru (JOSM)BusterudkleivaStrandstredetRolandstredet
primary (bridge)Åselibrua (JOSM)ÅserødveienÅsengveienTollbugata
primaryGeorg Feydts Gate (JOSM)Georg Feydts gateGeorg Stangs gateLektor Adlers gate
primaryGeorg Feydts Gate (JOSM)Georg Feydts gateGeorg Stangs gateLektor Adlers gate
primaryHaldenveien (JOSM)VedenveienHaslundsveienHasselveien
primaryIngedalsveien (JOSM)TistedalsveienDyrendalsveienHeimdalsveien
primaryIngedalsveien (JOSM)TistedalsveienDyrendalsveienHeimdalsveien
primaryIngedalsveien (JOSM)TistedalsveienDyrendalsveienHeimdalsveien
primaryIngedalsveien (JOSM)TistedalsveienDyrendalsveienHeimdalsveien
primaryIngedalsveien (JOSM)TistedalsveienDyrendalsveienHeimdalsveien
primaryIngedalsveien (JOSM)TistedalsveienDyrendalsveienHeimdalsveien
primaryKystriksveien (JOSM)SkytterveienUtsiktsveienMarienlystveien
primaryKystriksveien (JOSM)SkytterveienUtsiktsveienMarienlystveien
primaryKystriksveien (JOSM)SkytterveienUtsiktsveienMarienlystveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
primaryTorpumveien (JOSM)TorpedalsveienThorsheimveienAtomveien
residentialAsakåsen (JOSM)AsakveienSkanseåsenBakbanken
residentialAsakåsen (JOSM)AsakveienSkanseåsenBakbanken
residentialAsakåsen (JOSM)AsakveienSkanseåsenBakbanken
residentialAsakåsen (JOSM)AsakveienSkanseåsenBakbanken
residentialAsakåsen (JOSM)AsakveienSkanseåsenBakbanken
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBillebakken terasse (JOSM)Billebakken terrasseBillebakkeveienBratner terrasse
residentialBjørn Gunnar Olsens vei (JOSM)Peder Colbjørnsens gateNini Roll Ankers veiLensmann J Knudsens vei
residentialBratnerenga (JOSM)BratnerveienBrattveienJernbanegata
residentialBratnerenga (JOSM)BratnerveienBrattveienJernbanegata
residentialB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødlia (JOSM)BrekkerødveienBusterudkleivaBekkeveien
residentialBrekkerødtoppen (JOSM)BrekkerødveienBekkevoldveienBjørkeboveien
residentialDamvollbakken (JOSM)SolbakkeveienKnardalsbakkenSolerødbakken
residentialE. Engebretsensgate (JOSM)E Engebretsens gateAnders Syvertsens veiMarcus Nilsens gate
residentialEmanuelveien (JOSM)LensmannsveienVinkelveienGeneralveien
residentialEmanuelveien (JOSM)LensmannsveienVinkelveienGeneralveien
residentialEmanuelveien (JOSM)LensmannsveienVinkelveienGeneralveien
residentialEmanuelveien (JOSM)LensmannsveienVinkelveienGeneralveien
residentialFrederiksfrydveien (JOSM)FredriksfrydveienFrydenlundveienFredliveien
residentialFrederiksfrydveien (JOSM)FredriksfrydveienFrydenlundveienFredliveien
residentialFrederiksfrydveien (JOSM)FredriksfrydveienFrydenlundveienFredliveien
residentialGrimsrød Terrasse (JOSM)Grimsrød terrasseGrimsrødkollenBratner terrasse
residentialGrimsrød Terrasse (JOSM)Grimsrød terrasseGrimsrødkollenBratner terrasse
residentialHermangata (JOSM)HermongataMoriangataTeatergata
residentialIngerlia (JOSM)IngerilaRingerbakkenRingveien
residentialIngerlia (JOSM)IngerilaRingerbakkenRingveien
residentialIngerlia (JOSM)IngerilaRingerbakkenRingveien
residentialJunkerhaugen (JOSM)RahaugenLinåkerbakkenJernbanegata
residentialKanselliråd Dahls gate (JOSM)Kancelliråd Dahls gateStatsråd Tanks gateAxel Dahls terrasse
residentialKlokkegata (JOSM)KlokkergataBakkegataBlokkhusgata
residentialKlokkegata (JOSM)KlokkergataBakkegataBlokkhusgata
residentialKlokkegata (JOSM)KlokkergataBakkegataBlokkhusgata
residentialKnardalsåsen (JOSM)KnardalåsenKnardalsbakkenKnardalveien
residentialKnardalsåsen (JOSM)KnardalåsenKnardalsbakkenKnardalveien
residentialKorallveien (JOSM)KonvallveienLikollveienKnardalveien
residentialKorterødfjella (JOSM)KorterødveienSkomakerstredetKongens Brygge
residentialKringsjå terrasse (JOSM)Grimsrød terrasseBratner terrasseKristian V’s plass
residentialKringsjå terrasse (JOSM)Grimsrød terrasseBratner terrasseKristian V’s plass
residentialLøvebakken (JOSM)AkebakkenKjelkebakkenKirkebakken
residentialMølenveien (JOSM)LøkenveienVedenveienGimleveien
residentialMørvikveien (JOSM)EngevikveienEskevikveienSponvikveien
residentialMørvikveien (JOSM)EngevikveienEskevikveienSponvikveien
residentialMørvikveien (JOSM)EngevikveienEskevikveienSponvikveien
residentialMørvikveien (JOSM)EngevikveienEskevikveienSponvikveien
residentialOs alle (JOSM)Os alléOsdalenOskleiva
residentialOs alle (JOSM)Os alléOsdalenOskleiva
residentialPenlia (JOSM)LiaveienRoligaPilveien
residentialPenlia (JOSM)LiaveienRoligaPilveien
residentialPenlia (JOSM)LiaveienRoligaPilveien
residentialRubinveien (JOSM)FuruboveienLupinveienBruveien
residentialRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
residentialRøysveien (JOSM)RødsveienIrisveienBrødløsveien
residentialRøysveien (JOSM)RødsveienIrisveienBrødløsveien
residentialRøysveien (JOSM)RødsveienIrisveienBrødløsveien
residentialRøysveien (JOSM)RødsveienIrisveienBrødløsveien
residentialSjøbyveien (JOSM)FemsjøveienLåbyveienHårbyveien
residentialSjøbyveien (JOSM)FemsjøveienLåbyveienHårbyveien
residentialSjøbyveien (JOSM)FemsjøveienLåbyveienHårbyveien
residentialSkanseveien (JOSM)KaseveienSkanseåsenSkoleveien
residentialSpnvikveien (JOSM)SponvikveienEskevikveienEngevikveien
residentialSponviktorget (JOSM)SponvikveienFisketorgetSommerroveien
residentialStenkloppveien (JOSM)StenliveienKattestenveienBekkenstenveien
residentialStensrødveien (JOSM)StenrødveienSvalsrødveienNæridsrødveien
residentialStensvikveien (JOSM)StensveienBekkenstenveienEskevikveien
residentialStensvikveien (JOSM)StensveienBekkenstenveienEskevikveien
residentialStrandbakken (JOSM)SolerødbakkenStrandveienStrandstredet
residentialStrandbakken (JOSM)SolerødbakkenStrandveienStrandstredet
residentialSvalerødveien (JOSM)SvalsrødveienSolerødveienÅserødveien
residentialSvalerødveien (JOSM)SvalsrødveienSolerødveienÅserødveien
residentialSvalerødveien (JOSM)SvalsrødveienSolerødveienÅserødveien
residentialSyrinveien (JOSM)SyrenveienRingveienEventyrveien
residentialSøserveien (JOSM)SøsterveienSkiferveienSørliveien
residentialTamburinveien (JOSM)TamburveienTangenveienBatteriveien
residentialTønne Huitfeldts Plass (JOSM)Tønne Huitfeldts plassArild Huitfeldts gateTorgny Segerstedts gate
residentialvalhall (JOSM)ValhallViolgataOs allé
residentialVarpet (JOSM)VesttorpTorgetKorseth
residentialVarpet (JOSM)VesttorpTorgetKorseth
residentialVikenestrand (JOSM)StrandveienStrandstredetRakkestadveien
residentialVikenestrand (JOSM)StrandveienStrandstredetRakkestadveien
residentialVikeneveien (JOSM)EskevikveienEngevikveienVinkelveien
residentialVikeneveien (JOSM)EskevikveienEngevikveienVinkelveien
residentialVikeneveien (JOSM)EskevikveienEngevikveienVinkelveien
residentialÅssjyen (JOSM)ÅsveienVårstienÅsengveien
roadHøvikveien (JOSM)EngevikveienEskevikveienSponvikveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary865 Håkenbyveien (JOSM)HårbyveienUranienborgveienHofgårdløkkveien
secondary902 Torpedalsveien (JOSM)TorpedalsveienTistedalsveienCathrineholmsveien
secondary902 Torpedalsveien (JOSM)TorpedalsveienTistedalsveienCathrineholmsveien
secondary902 Torpedalsveien (JOSM)TorpedalsveienTistedalsveienCathrineholmsveien
secondary902 Torpedalsveien (JOSM)TorpedalsveienTistedalsveienCathrineholmsveien
secondaryBennavegen (JOSM)VangenveienBekkeveienGlenneveien
secondaryBlå-gröna vägen (JOSM)Bakke-gröna vägenGrenaderveienBillebakkeveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondaryB.R.A. veien (JOSM)B R A veienBratnerveienBrattåsveien
secondary (bridge)Georg Feydts Gate (JOSM)Georg Feydts gateGeorg Stangs gateLektor Adlers gate
secondaryDamvollbakken (JOSM)SolbakkeveienKnardalsbakkenSolerødbakken
secondaryFlatebygdvegen (JOSM)FlatebyveienFeltspatveienLøkkebergveien
secondaryGeorg Feydts Gate (JOSM)Georg Feydts gateGeorg Stangs gateLektor Adlers gate
secondaryGrimsøyveien (JOSM)GrimsrødveienGrønliveienGlimmerveien
secondaryHoloveien (JOSM)HolteveienHovsveienOlleveien
secondaryRokkevegen (JOSM)RokkeveienBekkeveienRoseveien
secondaryRokkevegen (JOSM)RokkeveienBekkeveienRoseveien
secondaryRokkevegen (JOSM)RokkeveienBekkeveienRoseveien
secondaryRokkevegen (JOSM)RokkeveienBekkeveienRoseveien
serviceGullundveien (JOSM)EklundveienKonglelundveienLundestadveien
serviceHoloveien (JOSM)HolteveienHovsveienOlleveien
serviceSvinesundparken (JOSM)SvinesundsveienVinterstubbenPorsnesbakken
serviceSvinesundparken (JOSM)SvinesundsveienVinterstubbenPorsnesbakken
tertiaryBunesveien (JOSM)PorsnesveienSvinesundsveienGneisveien
tertiaryKongensbrygge (JOSM)Kongens BryggeKonglelundveienKongleveien
tertiaryLandsbergs Plass (JOSM)Landsbergs plassRødsbergs plassJohan Stangs plass
trackGruveveien (JOSM)BruveienFuruveienSpurveveien
trackGruveveien (JOSM)BruveienFuruveienSpurveveien
trackKjøttbakken (JOSM)KjelkebakkenHøstbakkenAkebakken
unclassifiedArbeidergata (JOSM)ArbeiderstredetGarvergataBorgergata
unclassifiedBusterudparken (JOSM)BusterudkleivaBusterudgataSolerødbakken
unclassifiedDamvollbakken (JOSM)SolbakkeveienKnardalsbakkenSolerødbakken
unclassifiedDamvollbakken (JOSM)SolbakkeveienKnardalsbakkenSolerødbakken
unclassifiedEmanuelveien (JOSM)LensmannsveienVinkelveienGeneralveien
unclassifiedGamleveien nord (JOSM)EnglekorveienGimleveienNordliveien
unclassifiedGamleveien sør (JOSM)Gamle SørhaugenGimleveienSørliveien
unclassifiedGåsmosveien (JOSM)LyngåsveienSolåsveienGneisveien
unclassifiedHafsrødveien (JOSM)SvalsrødveienNæridsrødveienHeiderødveien
unclassifiedHafsrødveien (JOSM)SvalsrødveienNæridsrødveienHeiderødveien
unclassifiedHåkevikveien (JOSM)EskevikveienEngevikveienSponvikveien
unclassifiedHåkevikveien (JOSM)EskevikveienEngevikveienSponvikveien
unclassifiedJohan Stangs Plass (JOSM)Johan Stangs plassMarcus Thranes plassKristian V’s plass
unclassifiedKongensbrygge (JOSM)Kongens BryggeKonglelundveienKongleveien
unclassifiedMørvikveien (JOSM)EngevikveienEskevikveienSponvikveien
unclassifiedNedre Bankegata (JOSM)Nedre BankegateØvre BankegateJernbanegata
unclassifiedNybøleveien (JOSM)NyboveienBøkeveienVesleveien
unclassifiedNye Kjøttbakken (JOSM)KjelkebakkenBillebakkeveienSolerødbakken
unclassifiedRødklev (JOSM)BøklevaRødsbakkenRødsveien
unclassifiedRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
unclassifiedRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
unclassifiedRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
unclassifiedRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
unclassifiedRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
unclassifiedRøsnesveien (JOSM)PorsnesveienRødsveienFagernesveien
unclassifiedSandsjøveien (JOSM)FemsjøveienStrandveienHaslundsveien
unclassifiedStenkloppveien (JOSM)StenliveienKattestenveienBekkenstenveien
unclassifiedStenkloppveien (JOSM)StenliveienKattestenveienBekkenstenveien
unclassifiedStenkloppveien (JOSM)StenliveienKattestenveienBekkenstenveien
unclassifiedStenkloppveien (JOSM)StenliveienKattestenveienBekkenstenveien
unclassifiedSvalerødveien (JOSM)SvalsrødveienSolerødveienÅserødveien
unclassifiedSvinesundparken (JOSM)SvinesundsveienVinterstubbenPorsnesbakken
unclassifiedSvinesundparken (JOSM)SvinesundsveienVinterstubbenPorsnesbakken
unclassifiedVarpet (JOSM)VesttorpTorgetKorseth
unclassifiedVei 1245 (JOSM)VestveienBueveienLiaveien