Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Grimstad

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Grimstad i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
pathGulmerket sti (JOSM)Gamle KirkeveiGuldmandsveienKjekstadveien
pedestrianFestplassen (JOSM)HansplassveienFøreidsgateKjekstadveien
primary (bridge)Rykeneveien (JOSM)RypeveienTerneveienEngeveien
primaryJ.M. Uglands vei (JOSM)J. M. Uglands veiViggo Ullmanns veiTorjus Hansens vei
primaryJ.M. Uglands vei (JOSM)J. M. Uglands veiViggo Ullmanns veiTorjus Hansens vei
primaryJ.M. Uglands vei (JOSM)J. M. Uglands veiViggo Ullmanns veiTorjus Hansens vei
primaryRykeneveien (JOSM)RypeveienTerneveienEngeveien
primaryRykeneveien (JOSM)RypeveienTerneveienEngeveien
primary (tunnel)Vesterledtunnelen (JOSM)VesterledØvre TverrstredetNedre Tverrstredet
residentialBarlinda (JOSM)DalveienLauråsliaBergekleiva
residentialBarlinda (JOSM)DalveienLauråsliaBergekleiva
residentialBarlinda (JOSM)DalveienLauråsliaBergekleiva
residentialBarlinda (JOSM)DalveienLauråsliaBergekleiva
residentialBarlinda (JOSM)DalveienLauråsliaBergekleiva
residentialBjønnmyra (JOSM)BjønneveienGartnerimyraGrømbukta
residentialBjønnmyra (JOSM)BjønneveienGartnerimyraGrømbukta
residentialBrattemoen (JOSM)BatteriveienBergemoveienBioddgaten
residentialBrattemoen (JOSM)BatteriveienBergemoveienBioddgaten
residentialBregneveien (JOSM)BergeveienBjønneveienTerneveien
residential (bridge)Liaveien (JOSM)EgeliveienDalveienTauleveien
residentialDr. Crawfurds vei (JOSM)J. M. Uglands veiTorjus Hansens veiLandgraffs vei
residentialDr. Erichsens vei (JOSM)Gjert Sørensens veiTorjus Hansens veiJohan Markussens vei
residentialFløddaveien (JOSM)ReddalsveienArendalsveienDalveien
residentialFrivollveien (JOSM)FrivoldveienVolleveienFuruliveien
residentialFurufjell (JOSM)FladefjellFuruheiaFuruknatten
residentialFurufjell (JOSM)FladefjellFuruheiaFuruknatten
residentialFurufjell (JOSM)FladefjellFuruheiaFuruknatten
residentialGartnermyra (JOSM)GartnerimyraJernbanebryggaGamlegrensen
residentialGuldmannsveien (JOSM)GuldmandsveienMollandsveienLillesandsveien
residentialHammeneveien (JOSM)SvaneveienMoneveienTerneveien
residentialHaugenesveien (JOSM)HansplassveienLaugevoldveienSvaneveien
residentialHaugenesveien (JOSM)HansplassveienLaugevoldveienSvaneveien
residentialHaugenesveien@ (JOSM)HansplassveienSvaneveienLaugevoldveien
residentialHauslandsveien (JOSM)MollandsveienGuldmandsveienHansplassveien
residentialHauslandsveien (JOSM)MollandsveienGuldmandsveienHansplassveien
residentialHelmersgate (JOSM)TorsgateSolberggatenHolvigatunet
residentialHolbekkvveien (JOSM)HolbekkveienHolteveienMorholtveien
residentialHolviksvingen (JOSM)HolvigasvingenTrollsvingenHolbekkveien
residentialHolviksvingen (JOSM)HolvigasvingenTrollsvingenHolbekkveien
residentialJordene (JOSM)VikjordetTorvåsenToraldåsen
residentialJordenebakken (JOSM)OrrebakkenJorvardeveienHommedalskogen
residentialKillegårdsvei (JOSM)KillegårdveienSkjærgårdsveienLillesandsveien
residentialKillegårdsveien (JOSM)KillegårdveienSkjærgårdsveienLillesandsveien
residentialKlomra (JOSM)MorvigaTorsgateMorholt
residentialKlomra (JOSM)MorvigaTorsgateMorholt
residentialKlomra (JOSM)MorvigaTorsgateMorholt
residentialKrokveien (JOSM)MarkveienEkornveienKarenveien
residentialLandgraffsvei (JOSM)Landgraffs veiLanghaveheiaArendalsveien
residentialLauåsen (JOSM)SonaåsenLauråsliaVardåsen
residentialLauåsen (JOSM)SonaåsenLauråsliaVardåsen
residentialLauåsen (JOSM)SonaåsenLauråsliaVardåsen
residentialLauåsen (JOSM)SonaåsenLauråsliaVardåsen
residentialLauåsen (JOSM)SonaåsenLauråsliaVardåsen
residentialLauåsen terasse (JOSM)Furuli terrasseFrivold terrasseLandgraffs vei
residentialLiaveien (JOSM)EgeliveienDalveienTauleveien
residentialLiaveien (JOSM)EgeliveienDalveienTauleveien
residentialLiaveien (JOSM)EgeliveienDalveienTauleveien
residentialLille Bergen (JOSM)BergeveienBergeliLillesandsveien
residentialLillevei (JOSM)VolleveienMølleveienTeleveien
residentialLillevei (JOSM)VolleveienMølleveienTeleveien
residentialMellomveien (JOSM)MølleveienMollandsveienVolleveien
residentialMoavegen (JOSM)MoneveienHolveienSolveien
residentialMoavegen (JOSM)MoneveienHolveienSolveien
residentialMoy Moner (JOSM)MoneveienMoysandveienHomborhave
residentialMoy Moner (JOSM)MoneveienMoysandveienHomborhave
residentialMoåsbakken (JOSM)BakkenOrrebakkenMoysandveien
residentialOle Pedersensgate (JOSM)Smith Petersens gateHenrik Ibsens gateFrivold terrasse
residentialOmveien (JOSM)MoneveienSolveienHolveien
residentialOrmåsen (JOSM)TorvåsenMyråsenToraldåsen
residentialOrmåsen (JOSM)TorvåsenMyråsenToraldåsen
residentialPeter Dahls Vei (JOSM)Peter Dahls veiTerje Løvås veiBark Silas’ vei
residentialRanvigveien (JOSM)ResvigveienEspevigveienKistevigveien
residentialRanvigveien (JOSM)ResvigveienEspevigveienKistevigveien
residentialRanvigveien (JOSM)ResvigveienEspevigveienKistevigveien
residentialRanvigveien (JOSM)ResvigveienEspevigveienKistevigveien
residentialRanvigåsen (JOSM)HelvigåsenToraldåsenTerneveien
residentialRonnengåsen (JOSM)SolbergåsenSonaåsenRoresanden
residentialRore hageby (JOSM)Rore HagebyRoresandenHomborhave
residentialRudolf Hansens vei (JOSM)Torjus Hansens veiJohan Markussens veiGunder Danielsens vei
residentialRudolf Hansens vei (JOSM)Torjus Hansens veiJohan Markussens veiGunder Danielsens vei
residentialRudolf Hansens vei (JOSM)Torjus Hansens veiJohan Markussens veiGunder Danielsens vei
residentialSkibbergata (JOSM)SolberggatenBinabbgatenSolbergåsen
residentialSkibbergata (JOSM)SolberggatenBinabbgatenSolbergåsen
residentialSkipperheia (JOSM)MøllerheiaKnibeheiaSkonnertveien
residentialSkipperheia (JOSM)MøllerheiaKnibeheiaSkonnertveien
residentialSkoleveien (JOSM)VolleveienStøleveienSkonnertveien
residentialSkoleveien (JOSM)VolleveienStøleveienSkonnertveien
residentialSkudeveien (JOSM)EideveienSpeiderveienSvaneveien
residentialSmørblomstenga (JOSM)SolberggatenHomborsundhøydaSkonnertveien
residentialSnarveien (JOSM)AnkerveienKarenveienSpeiderveien
residentialSolbergveien (JOSM)SolbergåsenSolberggatenBergemoveien
residentialStrandtoppen (JOSM)LangestrandSolberggatenStorgaten
residentialStrandtoppen (JOSM)LangestrandSolberggatenStorgaten
residentialStaales bakke (JOSM)Staales BakkeGamle KirkeveiPeter Dahls vei
residentialSvartedabbe (JOSM)DybedalsveienSvaneveienSandvadheia
residentialSvartedabbe (JOSM)DybedalsveienSvaneveienSandvadheia
residentialSvartedabbe (JOSM)DybedalsveienSvaneveienSandvadheia
residentialSvartedabbe (JOSM)DybedalsveienSvaneveienSandvadheia
residentialSvartedabbe (JOSM)DybedalsveienSvaneveienSandvadheia
residentialSvartedabbe (JOSM)DybedalsveienSvaneveienSandvadheia
residentialSømsveien (JOSM)TemseveienSvaneveienÅsveien
residentialToraldveien (JOSM)ToraldåsenFrivoldveienArendalsveien
residentialTorjus Hanssens vei (JOSM)Torjus Hansens veiJohan Markussens veiGjert Sørensens vei
residentialTrolldalen øst (JOSM)TrollsvingenTønnevoldsgateHommedalskogen
residentialTrolldalslia (JOSM)TrollsvingenTollholtheiaTønnevoldsgate
residentialTrolldalslia (JOSM)TrollsvingenTollholtheiaTønnevoldsgate
residentialTrolldalslia (JOSM)TrollsvingenTollholtheiaTønnevoldsgate
residentialTrolldalslia (JOSM)TrollsvingenTollholtheiaTønnevoldsgate
residentialTrolldalstunet (JOSM)TrollsvingenHolvigatunetTollholtheia
residentialTrolldalstunet (JOSM)TrollsvingenHolvigatunetTollholtheia
residentialTrolldalsveien (JOSM)ArendalsveienReddalsveienTrollsvingen
residentialTrolldalsveien (JOSM)ArendalsveienReddalsveienTrollsvingen
residentialTrålum Gård (JOSM)Vestre GrømTrollsvingenLangestrand
residentialTrålumheia (JOSM)GrømheiaTollholtheiaMøllerheia
residentialTuftene (JOSM)TurveienUtkikkenTiurveien
residentialTykkåsen (JOSM)TyribakkenTorvåsenUtkikken
residentialTykkåsen (JOSM)TyribakkenTorvåsenUtkikken
residentialTykkåsen (JOSM)TyribakkenTorvåsenUtkikken
residentialTykkåsen (JOSM)TyribakkenTorvåsenUtkikken
residentialTykkåsen (JOSM)TyribakkenTorvåsenUtkikken
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVestre Moåsen (JOSM)Vestre GrømVestre VikVestregate
residentialVikstølen (JOSM)StøleveienVesterledVikjordet
residentialVinterly (JOSM)VesterledVindheimVindveien
residentialVinterly (JOSM)VesterledVindheimVindveien
residentialVinterly (JOSM)VesterledVindheimVindveien
residentialVollekjær (JOSM)VolleveienVikjordetVoss gate
residentialWestermoenveien (JOSM)LevermyrveienEsketveitveienSkonnertveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØstre Moåsen (JOSM)ØsterhusmonenØsterskogenBergemoveien
residentialØvre Ranviga (JOSM)Øvre BieFøreidsgateHøyvardeveien
roadSkoleveien (JOSM)VolleveienStøleveienSkonnertveien
secondaryHauslandsveien (JOSM)MollandsveienGuldmandsveienHansplassveien
secondaryHomborsundsveien (JOSM)HomborsundveienHomborsundhøydaMollandsveien
secondaryHomborsundsveien (JOSM)HomborsundveienHomborsundhøydaMollandsveien
secondarySømsveien (JOSM)TemseveienSvaneveienÅsveien
secondaryTerje Løvås Vei (JOSM)Terje Løvås veiPeter Dahls veiTorjus Hansens vei
secondaryTerje Løvås Vei (JOSM)Terje Løvås veiPeter Dahls veiTorjus Hansens vei
secondaryTerje Løvås Vei (JOSM)Terje Løvås veiPeter Dahls veiTorjus Hansens vei
secondary (tunnel)Viketunnelen (JOSM)HolvigatunetKjekstadveienSkonnertveien
secondaryVessøyveien (JOSM)VesøygatenHøyvardeveienResvigveien
secondaryVessøyveien (JOSM)VesøygatenHøyvardeveienResvigveien
secondaryØstre Vessøya (JOSM)Vestre GrømVestre VikØsterhusmonen
tertiaryBoes bakke (JOSM)Staales BakkeOrrebakkenRoresanden
tertiaryBoes bakke (JOSM)Staales BakkeOrrebakkenRoresanden
tertiaryBoes bakke (JOSM)Staales BakkeOrrebakkenRoresanden
tertiaryGuldmannsveien (JOSM)GuldmandsveienMollandsveienLillesandsveien
tertiaryNygaten (JOSM)NygataVesøygatenLanghaven
tertiaryRudolf Hansens vei (JOSM)Torjus Hansens veiJohan Markussens veiGunder Danielsens vei
tertiaryRudolf Hansens vei (JOSM)Torjus Hansens veiJohan Markussens veiGunder Danielsens vei
tertiaryØvre Hausland (JOSM)Øvre TverrstredetØsterhusmonenHansplassveien
trackFevik lysløype (JOSM)Terje Løvås veiFuruli terrasseFjellknattveien
trackFevik lysløype (JOSM)Terje Løvås veiFuruli terrasseFjellknattveien
trackFevik lysløype (JOSM)Terje Løvås veiFuruli terrasseFjellknattveien
trackVestlandskehovedvei (JOSM)LillesandsveienViggo Ullmanns veiTorjus Hansens vei
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunkBergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunk (bridge)Bergmoveien (JOSM)BergemoveienBergeveienKlingremoveien
trunk (tunnel)Bieheiatunnelen (JOSM)HolvigatunetLillesandsveienEsketveitveien
unclassified (bridge)Killegårdsvei (JOSM)KillegårdveienSkjærgårdsveienLillesandsveien
unclassifiedGrefstadheia (JOSM)SandvadheiaKjekstadveienKlingremoheia
unclassifiedGrefstadveien (JOSM)KjekstadveienArendalsveienReddalsveien
unclassifiedGrefstadviga (JOSM)KjekstadveienFjæresvingenSandvadheia
unclassifiedGrefstadviga (JOSM)KjekstadveienFjæresvingenSandvadheia
unclassifiedGrefstadvigveien (JOSM)KistevigveienResvigveienKjekstadveien
unclassifiedHaugenesveien (JOSM)HansplassveienLaugevoldveienSvaneveien
unclassifiedHodenebrog (JOSM)RoresandenHomborhaveHolteveien
unclassifiedJon Lilletuns vei (JOSM)Viggo Ullmanns veiJohan Markussens veiTorjus Hansens vei
unclassifiedJon Lilletuns vei (JOSM)Viggo Ullmanns veiJohan Markussens veiTorjus Hansens vei
unclassifiedMoy Moner (JOSM)MoneveienMoysandveienHomborhave
unclassifiedMoy Moner (JOSM)MoneveienMoysandveienHomborhave
unclassifiedMoyveien (JOSM)MoneveienMoysandveienBieveien
unclassifiedSagoddveien (JOSM)SoloddveienMoysandveienVindveien
unclassifiedSalverødveien (JOSM)ArendalsveienReddalsveienLillesandsveien
unclassifiedSkraviga (JOSM)SkjevigaMorvigaSkolegaten
unclassifiedStangholmveien (JOSM)MorholtveienMollandsveienHolteveien
unclassifiedVessøyneset (JOSM)VesøygatenVestregateJuskestredet
unclassifiedVessøyneset (JOSM)VesøygatenVestregateJuskestredet
unclassifiedVessøyveien (JOSM)VesøygatenHøyvardeveienResvigveien
unclassifiedVessøyveien (JOSM)VesøygatenHøyvardeveienResvigveien
unclassifiedVestre Eskedal (JOSM)Vestre VikLøkkestredetJuskestredet
unclassifiedØde Ugland (JOSM)LangestrandVardegatenBioddgaten
unclassifiedØstre Vessøya (JOSM)Vestre GrømVestre VikØsterhusmonen