Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Fauske

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Fauske i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
pathKvalhornet (JOSM)HelsetunetSkoanveienKopparveien
pathold path (JOSM)VollgataSolhøgdaOldern
pathvad, ford (JOSM)ValnesfjordveienVollgataStorgaten
residentialBalmigata (JOSM)BalmigVollgataJernbanegata
residentialBalmigata (JOSM)BalmigVollgataJernbanegata
residentialBalmigata (JOSM)BalmigVollgataJernbanegata
residentialBlabaerveien (JOSM)RabbenveienAnkerveienKrabbeveien
residentialBremsebakken (JOSM)BremsebkSetsåbakkenLeitebakken
residential (bridge)Moen (JOSM)EinmoenMoveienOldern
residentialFroskedamsveien (JOSM)FramsynveienReinroseveienAndedamveien
residentialGronlibakken (JOSM)EliasbakkenKleivbakkenLeitebakken
residentialHammarbuen (JOSM)KleivhammarenHansbakkenHauanveien
residentialHammarbuen (JOSM)KleivhammarenHansbakkenHauanveien
residentialHeisetunet (JOSM)HelsetunetErikstadtunetReitanveien
residentialHelskogveien (JOSM)HelskarveienSkogholtveienSkogveien
residentialHelskogveien (JOSM)HelskarveienSkogholtveienSkogveien
residentialHjemgamveien (JOSM)AndedamveienHammerveienHaganesveien
residentialKleivabkken (JOSM)KleivbakkenLeitebakkenKleiva
residentialKringsjågrenda (JOSM)GrendeveienNerigardsveienKvitlyngveien
residentialLøvlia (JOSM)LiaveienKleivaFurulia
residentialMidtgardsveien (JOSM)MidtigardsveienNerigardsveienOppigardsveien
residentialMinister Ditleffs vei (JOSM)
residentialMoen (JOSM)EinmoenMoveienOldern
residentialMoen (JOSM)EinmoenMoveienOldern
residentialMons Petter-veien (JOSM)Ytterveien-veienMosemyrveien-veienMoselyngveien-veien
residentialMølinveien (JOSM)MøllnveienMuslingveienLinneaveien
residentialMølinveien (JOSM)MøllnveienMuslingveienLinneaveien
residentialMølinveien (JOSM)MøllnveienMuslingveienLinneaveien
residentialOldem (JOSM)OldernSolhøgdaMoveien
residentialOrnflogveien (JOSM)RognveienSkogveienFollaveien
residentialRupsiveien (JOSM)KrepsveienVirumveienFuruveien
residentialSandetunvegen (JOSM)SandmoveienSaltbakkveienBadestrandveien
residentialSetsåsbakken (JOSM)SetsåbakkenEliasbakkenHansbakken
residentialSkarpmoveien (JOSM)HelskarveienSandmoveienRismoveien
residentialSolbakkveien (JOSM)SaltbakkveienEriksbakkveienSoleieveien
residentialStrømsnessletta (JOSM)ErikstadtunetSjøstjerneveienSjønellikveien
residentialÅsveien (JOSM)GrønåsveienSvenskveienVangsveien
secondaryForusbeen (JOSM)FuruveienFollaveienFurutoppen
secondaryHesbyvegen (JOSM)HeggveienHelskarveienHegreveien
secondaryKosmovassveien (JOSM)SvartvassveienBentevassveienRismoveien
secondaryKosmovassveien (JOSM)SvartvassveienBentevassveienRismoveien
secondaryTrivselsveien (JOSM)TriangelveienIndustriveienSvartvassveien
secondary (tunnel)Grønnlifjell tunnel (JOSM)SjønellikveienValnesfjordveien
secondary (tunnel)Hårskolten tunnel (JOSM)SkogholtveienEriksvollveienHåndverksveien
secondary (tunnel)Sjønståfjell tunnel (JOSM)SjønståveienValnesfjordveien
secondary (tunnel)Stokkviknakken tunnel (JOSM)Fritunbakken
tertiaryBremsebakken (JOSM)BremsebkSetsåbakkenLeitebakken
tertiaryBremsebakken (JOSM)BremsebkSetsåbakkenLeitebakken
tertiaryHaråsvegen (JOSM)HaganesveienHauanveienHelskarveien
tertiaryHoltanveien (JOSM)ReitanveienSkogholtveienHauanveien
tertiarySandesletta (JOSM)SandmoveienSaltdalveienSkoanveien
tertiarySandesletta (JOSM)SandmoveienSaltdalveienSkoanveien
trunk (tunnel)Kvænflågtunnelen (JOSM)KvitlyngveienKantlyngveienSulitjelmaveien
trunk (tunnel)Røviktunnelen (JOSM)ErikstadtunetErikstadveienRøsslyngveien
unclassifiedBjørkåsveien (JOSM)BjørkveienBjørkmoveienBjørnmoveien
unclassifiedHåndtverksveien (JOSM)HåndverksveienBergverksveienErikstadveien
unclassifiedInkelheia (JOSM)TinkeliheiaKleivmyraLinerleveien
unclassifiedLøkåsveien (JOSM)GrønåsveienLønneveienSvenskveien
unclassifiedNordengveien,Valnesfjord, Nordland,Norway (JOSM)Valnesfjordveien
unclassifiedNystadveien (JOSM)ErikstadveienSkjerstadveienBadestrandveien
unclassifiedSkoleveien (JOSM)SoleieveienSkogholtveienSkoanveien
unclassifiedSkoleveien (JOSM)SoleieveienSkogholtveienSkoanveien
unclassifiedSvarthammarveien (JOSM)SvartvassveienHammerveienKleivhammaren
unclassifiedTinkelheia (JOSM)TinkeliheiaVinkelenTriangelveien