Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Elverum

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Elverum i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
pathGamle Nordhuevegen (JOSM)GammelbruvegenGamle TrysilvegNordahl Griegs veg
primarySørskogbygdvegen (JOSM)StrandbygdvegenSvenskebyvegenKorsbakkvegen
residentialAmalie Skrams veg;Holbergs veg (JOSM)Amalie Skrams veg
residentialBarnehjemsgutua (JOSM)GrønlandsgutuaElvarheimgataBarbra Rings veg
residentialBarnehjemsgutua (JOSM)GrønlandsgutuaElvarheimgataBarbra Rings veg
residentialBrennhagenvegen (JOSM)BringebærvegenSagtjernvegenHeggebærvegen
residentialBråtalia (JOSM)GlitregataBorgengataLiavegen
residentialCamilla Collets veg (JOSM)Camilla Colletts vegOla Halvorseths vegDagfinn Grønosets veg
residentialEinar Lundes veg (JOSM)Einar Lunds vegHalvdan Lunds vegSigrid Undsets veg
residentialEndenvegen (JOSM)DammenvegenTangenvegenIhlenvegen
residentialFinnlandsvegen (JOSM)FinlandsvegenGrindalsvegenInnmarksvegen
residentialGamle Trysilvei (JOSM)Gamle TrysilvegTrysilvegenHamlandersvei
residentialGrøttingsjordet (JOSM)Andreas Grøttings vegMartenssenteretSt. Torleivs veg
residentialGårderenga (JOSM)GaarderbakkenGråorvegenGlitregata
residentialHelsetveien (JOSM)HelsetvegenFjeldsetvegenBureiservegen
residentialHelsetveien (JOSM)HelsetvegenFjeldsetvegenBureiservegen
residentialHenge Væringsaasens veg (JOSM)Helge Væringsaasens vegEinar Skjæraasens vegHenrik Wergelands veg
residential'Holbergs veg (JOSM)Holbergs vegRolsdorphs vegOle Ørns veg
residentialKnippgrenda (JOSM)BjølsetgrendaKonglevegenKanalvegen
residentialKnippgrenda (JOSM)BjølsetgrendaKonglevegenKanalvegen
residentialKvennbekkvegen (JOSM)SvartbekkvegenKorsbakkvegenKannikvegen
residentialLussbergetvegen (JOSM)FredriksbergvegenGrundsetvegenLangslettvegen
residentialLussbergetvegen (JOSM)FredriksbergvegenGrundsetvegenLangslettvegen
residentialMelåsmoenvegen (JOSM)DammenvegenMastmovegenMoskusvegen
residentialMelåsmoenvegen (JOSM)DammenvegenMastmovegenMoskusvegen
residentialMelåsmoenvegen (JOSM)DammenvegenMastmovegenMoskusvegen
residentialMelåsmoenvegen (JOSM)DammenvegenMastmovegenMoskusvegen
residentialMikjel Fønhus veg (JOSM)Mikkjel Fønhus vegChr. Michelsens vegMarie Hamsuns veg
residentialMikjel Fønhus veg (JOSM)Mikkjel Fønhus vegChr. Michelsens vegMarie Hamsuns veg
residentialMuseumsveien (JOSM)MuseumsvegenMunkedamsvegenBureiservegen
residentialNomerstadvegen (JOSM)StrandbygdvegenKortgardvegenDamtjernvegen
residentialNommerstadvegen (JOSM)StrandbygdvegenTømmervegenDamtjernvegen
residentialOlav Sæters veg (JOSM)Olav Schulstads vegOlav Duuns vegOla Halvorseths veg
residentialOlav Sæters veg (JOSM)Olav Schulstads vegOlav Duuns vegOla Halvorseths veg
residentialOlav Aakranns veg (JOSM)Olaf Aakranns vegOlav Duuns vegOskar Braatens veg
residentialProst Erichsens veg (JOSM)Prost ErichsensvegChr. Michelsens vegTorolf Storsveens veg
residentialRognevegen (JOSM)RognvegenBergevegenBjørnevegen
residentialRølsåsenvegen (JOSM)RøsslyngvegenSyrenvegenHelsetvegen
residentialRørgata (JOSM)TorggataStorgataKrogata
residentialRørgata (JOSM)TorggataStorgataKrogata
residentialSagene Ring (JOSM)SagtjernvegenSagåvegenSandmovegen
residentialSagenvegen (JOSM)SagtjernvegenSagåvegenFasanvegen
residentialSlåttrønningen (JOSM)SlåttmyrvegenSorgenfrivegenLangslettvegen
residentialStavåsbakken (JOSM)StavåsvegenLundsbakkenSandbakken
residentialStavåssvingen (JOSM)StavåsvegenFestningsvegenTangnesvegen
residentialSt. Hanshaugen (JOSM)St.HanshaugenDamhaugvegenStrandstykket
residentialSvarttrostvegen (JOSM)SvartbekkvegenTrondheimsvegenNybrottsvegen
residentialSvingenvegen (JOSM)FestningsvegenTangenvegenGrevlingvegen
residentialTovmyrvegen (JOSM)TorvmyrvegenVoldmyrvegenPrestmyrvegen
residentialTytebærvegen (JOSM)TyttebærvegenTranebærvegenHeggebærvegen
residentialVindheiaveien (JOSM)VindheiavegenTrondheimsvegenHamlandersvei
residentialVindheiaveien (JOSM)VindheiavegenTrondheimsvegenHamlandersvei
residentialVindheiaveien (JOSM)VindheiavegenTrondheimsvegenHamlandersvei
residentialVindheiaveien (JOSM)VindheiavegenTrondheimsvegenHamlandersvei
residentialÅsmunds Sveens veg (JOSM)Åsmund Sveens vegSigrid Undsets vegSven Morens veg
secondaryBækkemovegen (JOSM)BakkevegenBlåklokkevegenLokenvegen
secondaryEnok Sletengens veg (JOSM)Torolf Storsveens vegGeneral Helsets vegOskar Braatens veg
secondaryHernesvegen (JOSM)KvernhusvegenTangnesvegenHeggebærvegen
secondaryHorndalsvegen (JOSM)GrindalsvegenHummedalsvegenLangholsvegen
secondaryHovinvegen (JOSM)IhlenvegenVindheiavegenLokenvegen
secondaryJulusdalsvegen (JOSM)HummedalsvegenGrindalsvegenGullrisvegen
secondaryJulusdalsvegen (JOSM)HummedalsvegenGrindalsvegenGullrisvegen
secondaryJulusdalsvegen (JOSM)HummedalsvegenGrindalsvegenGullrisvegen
secondaryKrakadalsvegen (JOSM)GrindalsvegenHummedalsvegenKanalvegen
secondaryLikvernvegen (JOSM)KvernhusvegenLibergvegenFagervikvegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryNøtåsvegen (JOSM)StavåsvegenTangnesvegenVestsivegen
secondaryStarmoveien (JOSM)MastmovegenSandmovegenBureiservegen
secondarySørskogbygdvegen (JOSM)StrandbygdvegenSvenskebyvegenKorsbakkvegen
secondaryVestsidevegen (JOSM)VestsivegenFestningsvegenSimlevegen
secondaryØvre Skurubergs veg (JOSM)Magne Skredes vegHåvard Skirbekks vegIvar Skårsets veg
serviceContainerveien (JOSM)EinervegenTrondheimsvegenSt. Torleivs veg
serviceHenge Væringsaasens veg (JOSM)Helge Væringsaasens vegEinar Skjæraasens vegHenrik Wergelands veg
serviceMostuvenegen (JOSM)MoskusvegenFrustuvegenMastmovegen
tertiaryLikvernvegen (JOSM)KvernhusvegenLibergvegenFagervikvegen
tertiary"Militærveien" (JOSM)BringebærvegenVindheiavegenHamlandersvei
tertiaryStorbergetvegen (JOSM)SorgenfrivegenGrundsetvegenNordborgvegen
tertiaryStorbergshallen (JOSM)LærerskolealleenSorgenfrivegenSt. Torleivs veg
trackGamle Militærveien (JOSM)Gamle TrysilvegEivind Torps vegGeneral Helsets veg
unclassifiedBråthenveien (JOSM)BringebærvegenBureiservegenVindheiavegen
unclassifiedBækbakken (JOSM)BakkevegenSandbakkenBekk-kroken
unclassifiedEnok Sletengens veg (JOSM)Torolf Storsveens vegGeneral Helsets vegOskar Braatens veg
unclassifiedFlisbruavegen (JOSM)LinneavegenBureiservegenGullrisvegen
unclassifiedGammelvegen (JOSM)GammelbruvegenDammenvegenTømmervegen
unclassifiedHagasetervegen (JOSM)SagtjernvegenFagervikvegenHamarvegen
unclassifiedHummeldalsvegen (JOSM)HummedalsvegenGrindalsvegenGammelbruvegen
unclassifiedHøgåsnvegen (JOSM)SagåvegenStavåsvegenSyrenvegen
unclassifiedLivegen (JOSM)LiavegenLiljevegenGrønlivegen
unclassifiedLivegen (JOSM)LiavegenLiljevegenGrønlivegen
unclassifiedlærerskolenalleen (JOSM)LærerskolealleenFredensvoldvegenFredriksbergvegen
unclassifiedNordhuevegen (JOSM)NordborgvegenNordlivegenJordbærvegen
unclassifiedNordhuevegen (JOSM)NordborgvegenNordlivegenJordbærvegen
unclassifiedNordhuevegen (JOSM)NordborgvegenNordlivegenJordbærvegen
unclassifiedNordhuevegen (JOSM)NordborgvegenNordlivegenJordbærvegen
unclassifiedNøtåsberget (JOSM)BergevegenHjortefaretEinervegen
unclassifiedNøtåsberget (JOSM)BergevegenHjortefaretEinervegen
unclassifiedRinglivegen (JOSM)GrevlingvegenGrønlivegenKreklingvegen
unclassifiedSkogen (JOSM)SkogvegenSolvegenKorsvegen
unclassifiedStavåsenvegen (JOSM)StavåsvegenTangenvegenSagtjernvegen
unclassifiedSøsætervegen (JOSM)OtervegenTømmervegenKløvervegen
unclassifiedVardenvegen (JOSM)DammenvegenTangenvegenKortgardvegen
unclassifiedØrbekkenvegen (JOSM)SvartbekkvegenBjørkelivegenEkornvegen