Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Bærum

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Bærum i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cycleway (bridge)Frank Sætrangs bro (JOSM)Anna Kreftings veiJohn Strandruds veiFridtjof Nansens vei
cyclewayDønskistien (JOSM)DønskiveienDønskitoppenSkipperstien
cyclewayEyvid Lyches vei (JOSM)Eyvind Lyches veiHenry Lehres veiLeif Larsens vei
cyclewayGjettumstien (JOSM)GjettumveienGjettumtunetGjettumkollen
cyclewayGjettumstien (JOSM)GjettumveienGjettumtunetGjettumkollen
cyclewayKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
cyclewayTrikkestien (JOSM)LøkkestienBekkestuveienSverrestien
footwayAndersStien (JOSM)SandsstienAngerstveienMarstranderveien
footwayBergerstien (JOSM)BakerstienBringebærstienBergersletta
footwayBlåbærstien (JOSM)TeiebærstienEinerbærstienKirsebærstien
footway (bridge)Fåbro (JOSM)ÅskrokenFaret
footwayBråtastien (JOSM)BråtenveienStaverbråtanBakerstien
footwayBråtastien (JOSM)BråtenveienStaverbråtanBakerstien
footwayBråtastien (JOSM)BråtenveienStaverbråtanBakerstien
footwayBråtastien (JOSM)BråtenveienStaverbråtanBakerstien
footwayDønskistien (JOSM)DønskiveienDønskitoppenSkipperstien
footwayFangeveien (JOSM)FolangerveienFalkeveienAngerstveien
footwayFestplassen (JOSM)BaksteplassenLøkkafossenVeritasveien
footwayKultursmuget (JOSM)GullbergetGjettumtunetUlvestuveien
footwayKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
footwayKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
footwayKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
footwayKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
footwayMakedonien (JOSM)MaarveienHorniveienOddenveien
footwayTerrassetrappa (JOSM)TerrasseveienMaria terrasseEvje terrasse
footwayTerrassetrappa (JOSM)TerrasseveienMaria terrasseEvje terrasse
living_streetBlåbærstien (JOSM)TeiebærstienEinerbærstienKirsebærstien
pathBjørnestien (JOSM)BjørnebærstienBjørnemyrsveienBjørnsvikveien
pathBjørnestien (JOSM)BjørnebærstienBjørnemyrsveienBjørnsvikveien
pathBjørnestien (JOSM)BjørnebærstienBjørnemyrsveienBjørnsvikveien
path (bridge)Øverland bro (JOSM)Hans Øverlands veiØsteråskrokenØkeriholmen
pathBuråskleiva (JOSM)ÅskleivaBriskeveienBurudveien
pathDritarkleiva (JOSM)KirkerudkleivaVeritasveienSandtakveien
pathFurumoen (JOSM)FuruholmenFuruveienFururabben
pathHagakleiva (JOSM)HestekleivaHagaliveienÅskleiva
pathHaugskleiva (JOSM)HestekleivaHauger SkoleveiÅskleiva
pathHornigata (JOSM)HoslegataHorniveienSkolegata
pathKalkstien (JOSM)KalvestienEiksstienLøkkestien
pathKalkstien (JOSM)KalvestienEiksstienLøkkestien
pathKalkstien (JOSM)KalvestienEiksstienLøkkestien
pathKalkstien (JOSM)KalvestienEiksstienLøkkestien
pathKvienleina (JOSM)VinkelveienKilenveienKleivveien
pathKvienleina (JOSM)VinkelveienKilenveienKleivveien
pathKvienleina (JOSM)VinkelveienKilenveienKleivveien
pathKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
pathKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
pathKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
pathKyststien (JOSM)SkytterstienOksenøystienEiksstien
pathPilegrimsleden (JOSM)GrinilundenRingeriksveienLillehagveien
pathPilegrimsleden (JOSM)GrinilundenRingeriksveienLillehagveien
pathPilegrimsleden (JOSM)GrinilundenRingeriksveienLillehagveien
pathPilegrimsleden (JOSM)GrinilundenRingeriksveienLillehagveien
pathRingi setervei (JOSM)RingeriksveienSeterstuveienJens Rings vei
pathSaltveien (JOSM)BasaltveienSagtomtveienMalurtveien
pathSkoslitern (JOSM)SkytterstienSkogveienSolvikveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathSløyfeveien (JOSM)VesleveienLilløyveienÅsløkkveien
pathTokerudkleiva (JOSM)KirkerudkleivaTokerudkollenLesterudkroken
pathTokerudkleiva (JOSM)KirkerudkleivaTokerudkollenLesterudkroken
pathTokerudkleiva (JOSM)KirkerudkleivaTokerudkollenLesterudkroken
pathØksenkustien (JOSM)OksenøystienLøkkestienHøvikstien
pedestrianLysaker torg (JOSM)Lysaker TorgLars Jongs veiBakerovnsberget
pedestrianTårnplassen (JOSM)BaksteplassenPreståsenLøkkafossen
platformB (JOSM)
platformC (JOSM)
platformD (JOSM)
platformE (JOSM)
platformF (JOSM)
platformG (JOSM)
primaryMulvikaveien (JOSM)PelvikveienSolvikveienKalderaveien
primary (tunnel)Bekkestuatunnelen (JOSM)BekkestuveienBjerkelundsveienBerta Bråtens vei
primary (tunnel)Løkkeåstunnelen (JOSM)LøkkeåsveienLøkkestienLøkebergtunet
primary (tunnel)Sandviksåstunnelen (JOSM)SandviksveienStian Kristensens veiFagerstrandveien
primary (tunnel)Sandviksåstunnelen (JOSM)SandviksveienStian Kristensens veiFagerstrandveien
primary (tunnel)Sandviksåstunnelen (JOSM)SandviksveienStian Kristensens veiFagerstrandveien
residentialAndrine Trulsruds vei (JOSM)John Strandruds veiCaroline Øverlands veiArne Ulstrups vei
residentialBakkaunvegen (JOSM)BakkeveienGullbakkveienHaugbakken
residentialBallerud alle (JOSM)Ballerud alléPresterud alléButterudveien
residentialBallerud alle (JOSM)Ballerud alléPresterud alléButterudveien
residentialBallerud alle (JOSM)Ballerud alléPresterud alléButterudveien
residentialBjerkealleen (JOSM)BjerkealléenBjerkekrokenBjerkehaugen
residentialBjerkealleen (JOSM)BjerkealléenBjerkekrokenBjerkehaugen
residentialBjerkealleen (JOSM)BjerkealléenBjerkekrokenBjerkehaugen
residentialBjerkealleen (JOSM)BjerkealléenBjerkekrokenBjerkehaugen
residentialBjerkealleen (JOSM)BjerkealléenBjerkekrokenBjerkehaugen
residentialBjørnenga (JOSM)BjørnekrokenArnesengaBorgenhaug
residential (bridge)Vangsbrua (JOSM)JongsbruveienVallerengaGruvemyra
residentialBryn skolevei (JOSM)Bryn SkoleveiGrav SkoleveiLevre Skolevei
residentialClaude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
residentialClaude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
residentialClaude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
residentialClaude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
residentialConrad Clausons vei (JOSM)Ellen Gulbransons veiClaude Monéts veiConradis vei
residentialDragonveien (JOSM)DragveienEdelgranveienDrammensveien
residentialDragonveien (JOSM)DragveienEdelgranveienDrammensveien
residentialDr. Barths vei (JOSM)Dr. BarthsveiSt. Halvards veiDr. Høstsvei
residentialDr. Høsts vei (JOSM)Dr. HøstsveiDr. SchmidtsveiDr. Barthsvei
residentialDr. Høsts vei (JOSM)Dr. HøstsveiDr. SchmidtsveiDr. Barthsvei
residentialDr. Jenssens vei (JOSM)Dr. JenssensveiHans Hanssens veiCarl Johnsens vei
residentialDr. Schmidts vei (JOSM)Dr. SchmidtsveiChr. Skredsvigs veiDr. Høstsvei
residentialEkern (JOSM)EkrekrokenNyveienÅbakken
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEmma Hjorths vei (JOSM)Emma HjorthsveiElias Smiths veiEgne Hjems vei
residentialEyvid Lyches vei (JOSM)Eyvind Lyches veiHenry Lehres veiLeif Larsens vei
residentialGommerudstien (JOSM)GommerudveienÅsterudstienLubberudstien
residentialGranalleen (JOSM)GranalléenStrandalleenGrøndalen
residentialGrav skolevei (JOSM)Grav SkoleveiBryn SkoleveiHauger Skolevei
residentialGrav skolevei (JOSM)Grav SkoleveiBryn SkoleveiHauger Skolevei
residentialGrav skolevei (JOSM)Grav SkoleveiBryn SkoleveiHauger Skolevei
residentialGrevgården (JOSM)GrevegårdenGrevlingåsenGrensefaret
residentialGriddalsvegen (JOSM)KjaglidalsveienGopledalsveienKirkedalsveien
residentialGuderuds vei (JOSM)SleiverudveienUrds veiSkulds vei
residentialHauger skolevei (JOSM)Hauger SkoleveiLevre SkoleveiHøvik Skolevei
residentialHauger skolevei (JOSM)Hauger SkoleveiLevre SkoleveiHøvik Skolevei
residentialHauger skolevei (JOSM)Hauger SkoleveiLevre SkoleveiHøvik Skolevei
residentialHusarveien (JOSM)UtgarveienVertshusveienSykehusveien
residentialHøvik skolevei (JOSM)Høvik SkoleveiHauger SkoleveiLevre Skolevei
residentialIdrettskroken (JOSM)IdrettsveienØsteråskrokenSmestadkroken
residentialIdrettskroken (JOSM)IdrettsveienØsteråskrokenSmestadkroken
residentialIdrettskroken (JOSM)IdrettsveienØsteråskrokenSmestadkroken
residentialIdrettskroken (JOSM)IdrettsveienØsteråskrokenSmestadkroken
residentialIng. Hoels vei (JOSM)Ing. HoelsveiJens Holes veiO.H. Bangs vei
residentialIng. Hols vei (JOSM)Ing. HoelsveiJens Holes veiO.H. Bangs vei
residentialJ.A. Lippestads vei (JOSM)J. A. Lippestads veiSt. Halvards veiMagnus Blikstads vei
residentialJohs Faales vei (JOSM)Johs. Faales veiJens Holes veiAnthon Walles vei
residentialJohs Faales vei (JOSM)Johs. Faales veiJens Holes veiAnthon Walles vei
residentialJohs Faales vei (JOSM)Johs. Faales veiJens Holes veiAnthon Walles vei
residentialJohs Faales vei (JOSM)Johs. Faales veiJens Holes veiAnthon Walles vei
residentialJohs Faales vei (JOSM)Johs. Faales veiJens Holes veiAnthon Walles vei
residentialKapt. Gløersens vei (JOSM)Konsul Iversens veiEilif Peterssens veiMaisen Pedersens vei
residentialKapt. Gløersens vei (JOSM)Konsul Iversens veiEilif Peterssens veiMaisen Pedersens vei
residentialKapt. Gløersens vei (JOSM)Konsul Iversens veiEilif Peterssens veiMaisen Pedersens vei
residentialKureveien (JOSM)MurenveienKirkeveienLevreveien
residentialKviptevegen (JOSM)PelvikveienVeritasveienDønskiveien
residentialLauvåsen Hovedvei (JOSM)OksehovedveienLøvenskiolds veiClaude Monéts vei
residentialLevre skolevei (JOSM)Levre SkoleveiHauger SkoleveiHøvik Skolevei
residentialLundveien (JOSM)AspelundveienSkoglundveienHundsundveien
residentialLysaker brygge (JOSM)Lysaker BryggeBaker Østbys veiLindebergveien
residentialLysaker brygge (JOSM)Lysaker BryggeBaker Østbys veiLindebergveien
residentialLysaker brygge (JOSM)Lysaker BryggeBaker Østbys veiLindebergveien
residentialNiskinnveien (JOSM)RykkinnveienSkansenveienKilenveien
residentialNiskinnveien (JOSM)RykkinnveienSkansenveienKilenveien
residentialNordengkollen (JOSM)NordengveienJongskollenTokerudkollen
residentialOle B Munchs vei (JOSM)Ole B. Munchs veiNiels Leuchs veiLars Muhles vei
residentialOle Olsens vei (JOSM)Jens Holes veiNicolaysens veiLeif Larsens vei
residentialOle Olsens vei (JOSM)Jens Holes veiNicolaysens veiLeif Larsens vei
residentialOle Olsens vei (JOSM)Jens Holes veiNicolaysens veiLeif Larsens vei
residentialOrkideveien (JOSM)OrkidèveienRideveienBorkenveien
residentialOrkideveien (JOSM)OrkidèveienRideveienBorkenveien
residentialOtto Rykkinds vei (JOSM)Otto RykkindsveiOtto Sverdrups veiOtto Ruges vei
residentialPresterud alle (JOSM)Presterud alléBallerud alléLesterudveien
residentialPresterud alle (JOSM)Presterud alléBallerud alléLesterudveien
residentialPutten (JOSM)KnottenSkyttenPreståsen
residentialReverud (JOSM)ReverudåsenØrneveienGruvemyra
residentialRolfsbuktalléen (JOSM)RolfsbuktalleénRolfsbuktveienGyssestadkollen
residentialRolfsbuktalléen (JOSM)RolfsbuktalleénRolfsbuktveienGyssestadkollen
residentialRolfsbuktalléen (JOSM)RolfsbuktalleénRolfsbuktveienGyssestadkollen
residentialRosenborg gate (JOSM)BrodtkorbsgateOtto Ruges veiVestfjordgaten
residentialSakseveien (JOSM)SandtakveienSandviksveienSkansenveien
residentialSkustadgata (JOSM)SkolegataJohnsrudgataStaverhagan
residentialTanumkroken (JOSM)SmestadkrokenBaunekrokenVangkroken
residentialTanumstien (JOSM)TanumveienSandsstienÅsterudstien
residentialTanumstien (JOSM)TanumveienSandsstienÅsterudstien
residentialTrudvangkroken (JOSM)TrudvangveienVangkrokenNadderudkroken
residentialTrudvangkroken (JOSM)TrudvangveienVangkrokenNadderudkroken
residentialWedels vei (JOSM)Wilses veiElen Weeas veiEilins vei
residentialØkriholmen (JOSM)ØkeriholmenKjeholmenFuruholmen
residentialØsternvannvegen (JOSM)ØsternvannveienEngervannsveienStrømstangveien
secondary (bridge)Sogneprest Munthe-Kaas vei (JOSM)Sogneprest Munthe-Kaas’ veiGerhard Munthes veiArnold Haukelands plass
secondaryFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
secondaryFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
secondaryFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
secondaryMarkalleen (JOSM)MarkalléenVallerkrokenMaarveien
secondaryMarkalleen (JOSM)MarkalléenVallerkrokenMaarveien
secondaryMarkalleen (JOSM)MarkalléenVallerkrokenMaarveien
secondaryMarkalleen (JOSM)MarkalléenVallerkrokenMaarveien
secondaryNypefoss bro (JOSM)FossebergetFossumbakkenGranfossbakken
secondarySogneprest Munthe-Kaas vei (JOSM)Sogneprest Munthe-Kaas’ veiGerhard Munthes veiArnold Haukelands plass
secondarySogneprest Munthe-Kaas vei (JOSM)Sogneprest Munthe-Kaas’ veiGerhard Munthes veiArnold Haukelands plass
secondarySogneprest Munthe-Kaas vei (JOSM)Sogneprest Munthe-Kaas’ veiGerhard Munthes veiArnold Haukelands plass
secondaryStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondaryStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondaryStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondaryStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondary (tunnel)Strandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondary (tunnel)Strandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondary (tunnel)Strandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
secondary (tunnel)Vesttunnelen (JOSM)UlvestuveienVestbrenneVestliveien
serviceCisco (JOSM)
serviceFornebu fjordpark (JOSM)ForneburingenFossbergjordetFrantzefossveien
serviceFornebu fjordpark (JOSM)ForneburingenFossbergjordetFrantzefossveien
serviceFornebu fjordpark (JOSM)ForneburingenFossbergjordetFrantzefossveien
serviceFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
serviceGesselsvingen (JOSM)GesellsvingenBelsetsvingenHellesvingen
serviceJongsalleen (JOSM)JongsalléenJongskollenJongssvingen
serviceMustads vei (JOSM)Møystads veiMunins veiUrds vei
servicePresterud alle (JOSM)Presterud alléBallerud alléLesterudveien
serviceStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
serviceStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
serviceStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
serviceStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
serviceStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
serviceStrandveitunnelen (JOSM)FagerstrandveienStrandveienMarstranderveien
serviceWilhelm Wilhelmsens vei (JOSM)Wilh. Wilhelmsens veiGeneral Fleischers veiStian Kristensens vei
stepsTerrassetrappa (JOSM)TerrasseveienMaria terrasseEvje terrasse
tertiaryLangviksveien (JOSM)SandviksveienRingeriksveienLangoddveien
tertiaryMjøsvegen (JOSM)GjønnesveienJansveienMaarveien
tertiaryNordgrenda (JOSM)OreligrendaMorkelgrendaHaugergrenda
track (bridge)Amtsbrua (JOSM)ÅsbråtanDamtråkkaTiriltunga
track (bridge)Bakke bro (JOSM)BombakkenBaunekrokenMobakken
trackFleskumkleivene (JOSM)LeirfivelveienKleivveienHauger Skolevei
trackFleskumkleivene (JOSM)LeirfivelveienKleivveienHauger Skolevei
trackJonsrudkleivene (JOSM)SleiverudveienTjernsrudveienSkollerudveien
trackLangbakken (JOSM)RuglandbakkenGrevlingbakkenSagbakken
trackLangbakken (JOSM)RuglandbakkenGrevlingbakkenSagbakken
trackLundveien (JOSM)AspelundveienSkoglundveienHundsundveien
trackOstsundveien (JOSM)HundsundveienSkoglundveienStrandveien
trackSeterleet (JOSM)SeterstuveienStaverslettaTerneveien
trackSørsløyfa (JOSM)SørskarvaStaverslettaSkolegata
trackTigerbakken (JOSM)StigerbakkenStaverbakkenHammerbakken
trackTokerudkleiva (JOSM)KirkerudkleivaTokerudkollenLesterudkroken
trackTokerudkleiva (JOSM)KirkerudkleivaTokerudkollenLesterudkroken
trackTokerudkleiva (JOSM)KirkerudkleivaTokerudkollenLesterudkroken
trackVensåsseterveien (JOSM)VensåsveienSeterstuveienTerrasseveien
trackVensåsseterveien (JOSM)VensåsveienSeterstuveienTerrasseveien
trackVensåsseterveien (JOSM)VensåsveienSeterstuveienTerrasseveien
trackØstsløyfa (JOSM)ØstenåsliaØstbrenneØstenåsveien
trunk_link (tunnel)Lysakerlokket (JOSM)Lysaker TorgBakerovnsbergetHellerudjordet
trunk_link (tunnel)Lysakerlokket (JOSM)Lysaker TorgBakerovnsbergetHellerudjordet
trunk (tunnel)Brennetunnelen (JOSM)BrennejordetBrenneveienBrekketunet
trunk (tunnel)Brennetunnelen (JOSM)BrennejordetBrenneveienBrekketunet
trunk (tunnel)Granfosstunnelen (JOSM)GranfossbakkenFrantzefossveienGyssestadkollen
trunk (tunnel)Granfosstunnelen (JOSM)GranfossbakkenFrantzefossveienGyssestadkollen
trunk (tunnel)Hamangtunnelen (JOSM)HamangskogenHaugtunveienHamang terrasse
trunk (tunnel)Kjørbotunnelen (JOSM)KjørbokollenKjørboveienBjørnekollen
trunk (tunnel)Kjørbotunnelen (JOSM)KjørbokollenKjørboveienBjørnekollen
trunk (tunnel)Kjørbotunnelen (JOSM)KjørbokollenKjørboveienBjørnekollen
trunk (tunnel)Kjørbotunnelen (JOSM)KjørbokollenKjørboveienBjørnekollen
trunk (tunnel)Kjørbotunnelen (JOSM)KjørbokollenKjørboveienBjørnekollen
trunk (tunnel)Kjørbotunnelen (JOSM)KjørbokollenKjørboveienBjørnekollen
trunk (tunnel)Lysakerlokket (JOSM)Lysaker TorgBakerovnsbergetHellerudjordet
trunk (tunnel)Lysakerlokket (JOSM)Lysaker TorgBakerovnsbergetHellerudjordet
trunk (tunnel)Lysakerlokket (JOSM)Lysaker TorgBakerovnsbergetHellerudjordet
trunk (tunnel)Lysakerlokket (JOSM)Lysaker TorgBakerovnsbergetHellerudjordet
trunk (tunnel)Skuitunnelen (JOSM)SkuiveienSkytterstienStrandveien
trunk (tunnel)Skuitunnelen (JOSM)SkuiveienSkytterstienStrandveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAbborvannsveien (JOSM)EngervannsveienVanningsveienØsternvannveien
unclassifiedAT-veien (JOSM)Faret-veienBrattveienFlatveien
unclassified (bridge)Claude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
unclassified (bridge)Franzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
unclassified (bridge)Sandvika bru (JOSM)SandviksveienSandtakveienSandsbakkene
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedBrunkollveien (JOSM)SarbuvollveienSkollerudveienBlunkerudveien
unclassifiedClaude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
unclassifiedClaude Monets alle (JOSM)Claude Monéts alléClaude Monéts veiCarl Johnsens vei
unclassifiedEuropavegen (JOSM)RopernveienHubroveienLevretoppen
unclassifiedFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
unclassifiedFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
unclassifiedFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
unclassifiedFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
unclassifiedFranzefossveien (JOSM)FrantzefossveienFramnesveienFossveien
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedGrønlandsveien (JOSM)MarielundsveienRuglandveienGrøndahls vei
unclassifiedHaslumseterveien (JOSM)Hans Haslums veiHaslum terrasseMalmskriverveien
unclassifiedHaslumseterveien (JOSM)Hans Haslums veiHaslum terrasseMalmskriverveien
unclassifiedHaslumseterveien (JOSM)Hans Haslums veiHaslum terrasseMalmskriverveien
unclassifiedHaslumseterveien (JOSM)Hans Haslums veiHaslum terrasseMalmskriverveien
unclassifiedHauger skolevei (JOSM)Hauger SkoleveiLevre SkoleveiHøvik Skolevei
unclassifiedJongsalleen (JOSM)JongsalléenJongskollenJongssvingen
unclassifiedJongsalleen (JOSM)JongsalléenJongskollenJongssvingen
unclassifiedJonsrudkleivene (JOSM)SleiverudveienTjernsrudveienSkollerudveien
unclassifiedJørgen Kranitz gate (JOSM)Johan Grauers gateGerhard Munthes veiØvre Kolsberggrend
unclassifiedJørgen Kranitz gate (JOSM)Johan Grauers gateGerhard Munthes veiØvre Kolsberggrend
unclassifiedJørgen Kranitz gate (JOSM)Johan Grauers gateGerhard Munthes veiØvre Kolsberggrend
unclassifiedLundveien (JOSM)AspelundveienSkoglundveienHundsundveien
unclassifiedLundveien (JOSM)AspelundveienSkoglundveienHundsundveien
unclassifiedOlderlykkjevegen (JOSM)KlokkersvingenHaldenskogveienSkollerudveien
unclassifiedRekustadveien (JOSM)HammerstadveienGyssestadveienRamstadåsveien
unclassifiedRostadveien (JOSM)TrosteveienGyssestadveienStrandveien
unclassifiedSakseveien (JOSM)SandtakveienSandviksveienSkansenveien
unclassifiedSeterbekken bro (JOSM)SolbergbekkenBlomsterkrokenPeterhofveien
unclassifiedWedels vei (JOSM)Wilses veiElen Weeas veiEilins vei