Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Arendal

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Arendal i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
cyclewayJokerbakken (JOSM)KirkebakkenBatteribakkenMoribakken
cyclewayMarineveien (JOSM)MyreneveienRidebaneveienRykeneveien
cyclewayNedre Baisit (JOSM)Nedre SkibberheiIndustrivei IIVestre gate
cyclewaySkolevei (JOSM)KongleveienSolumveienSolåsveien
cyclewaySvarteport (JOSM)SvalestienStorhaugenTorvgaten
cyclewaySykkel og gangvei (JOSM)LykkensborgveienSven Oftedals veiGamle Songevei
cyclewaySykkel og gangvei (JOSM)LykkensborgveienSven Oftedals veiGamle Songevei
footwayGamle Kirkevei (JOSM)Gamle BieveiGamle SongeveiGamle Malmvei
footwayThe stair of flowers (JOSM)Fredrik Roschers BakkePeder Thomassons gateSven Oftedals vei
living_streetMunkegjordet (JOSM)MunkejordetMunkegatenMolandsveien
living_streetVrengen (JOSM)EngehavenGrensenVollene
path (bridge)Trebru (JOSM)TreaveienTorvetToppen
pathSti (JOSM)Stea
pathsti (JOSM)Stea
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
pathTursti (JOSM)MårstienTorvetTiurveien
pedestrianHavnegata (JOSM)HavnegatenEngehavenHavstadlia
pedestrianSam Eydes plass (JOSM)TeaterplassenStinta terrasseStensås terrasse
primary (bridge)Neskil bro (JOSM)VeslekrokenØrnekrokenRevekroken
primary (bridge)Strømbroa (JOSM)StrømsbuslettaStrømsbuåsenStoaveien
primary (bridge)Tromøy bru (JOSM)TromøyveienTorbjørnsbuTorsbuåsen
primaryJernbaneveien (JOSM)RidebaneveienSyvstjerneveienTaubaneveien
primaryMesselveien (JOSM)KastellveienVesterveienBamseveien
primarySkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
primarySkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
primarySkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
primarySkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
primarySkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
primarySkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
primaryUtøyvegen (JOSM)TromøyveienFløyveienTorvgaten
primaryØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
primaryØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
proposed (bridge)Dalenveien (JOSM)OddenveienBraddenveienGårdalsveien
proposedDalenveien (JOSM)OddenveienBraddenveienGårdalsveien
proposedDalenveien (JOSM)OddenveienBraddenveienGårdalsveien
proposedMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
proposedMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
proposedMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residential* (JOSM)
residentialAdamshaven (JOSM)SolåshavenHavstadvervenEngehaven
residentialAlf Dannevigsvei (JOSM)Sven Oftedals veiHans Thornes veiKarl Reichelts vei
residentialAlveveien (JOSM)AndeveienAkeveienSvaneveien
residentialAlveveien (JOSM)AndeveienAkeveienSvaneveien
residentialAlveveien (JOSM)AndeveienAkeveienSvaneveien
residentialAlvigveien (JOSM)KuvigveienGårdalsveienLomviveien
residentialAnders Henriksens vei (JOSM)Elevine Heedes veiRagnvald Blakstads veiKarl Reichelts vei
residentialAndres Haugmoens vei (JOSM)Hans Thornes veiSven Oftedals veiElevine Heedes vei
residentialAnton Bies vei (JOSM)Hans Thornes veiVestre BieveiGamle Songevei
residentialAnton Aanonsens vei (JOSM)Hans Thornes veiSven Oftedals veiNedre Tyholmsvei
residentialAnton Aanonsens vei (JOSM)Hans Thornes veiSven Oftedals veiNedre Tyholmsvei
residentialArnt B. Andersens vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiKarl Reichelts veiElevine Heedes vei
residentialArnt B. Andersens vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiKarl Reichelts veiElevine Heedes vei
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdal (JOSM)RosendalSteaHeidalen
residentialAsdalkollen (JOSM)SolkollenSkyttervollenRømmekollen
residentialBakken (JOSM)NesbakkenBakkeveienSolbakken
residentialBarkveien (JOSM)ParkveienArkenveienBakkeveien
residentialBausplassveien (JOSM)TorsplassveienTaubaneveienVenusveien
residentialBausplassveien (JOSM)TorsplassveienTaubaneveienVenusveien
residentialBausplassveien (JOSM)TorsplassveienTaubaneveienVenusveien
residentialBausplassveien (JOSM)TorsplassveienTaubaneveienVenusveien
residentialBendikskleiv (JOSM)BendiksklevEikeliveienBedriftsveien
residentialBendikskleiv (JOSM)BendiksklevEikeliveienBedriftsveien
residentialBergfletteveien (JOSM)BotteråsveienBatteriveienWaltersborgveien
residentialBergitte Ruuds vei (JOSM)Gamle KittelsbuktveiElevine Heedes veiVestre Strømsbuvei
residentialBetrumveien (JOSM)TrimveienGrubeveienStrømsbuveien
residentialBeverveien (JOSM)VesterveienVibeveienGrubeveien
residentialBjellandveien (JOSM)BirkenlundveienEgelundveienMolandsveien
residentialBjellandveien (JOSM)BirkenlundveienEgelundveienMolandsveien
residentialBjørkeliveien (JOSM)EikeliveienBjørkealleenBjønnesveien
residentialBjørkeveien (JOSM)BjørkealleenBjønnesveienLerkeveien
residentialBjørklymoen (JOSM)BjørkealleenØrnekrokenBjørnebo
residentialBlomstereng (JOSM)RomstølenBotterkjerrBotteråsveien
residentialBlåknappveien (JOSM)FrydentoppveienKrøgenesveienBjønnesveien
residentialBomsholmen (JOSM)HolmenSolumveienStore Solåsen
residentialBrattåsen (JOSM)BratthengetBaskjæråsenRibberåsen
residentialBrattåsen (JOSM)BratthengetBaskjæråsenRibberåsen
residentialBrattåsen (JOSM)BratthengetBaskjæråsenRibberåsen
residential (bridge)Gjervoldsøyveien (JOSM)SyvstjerneveienLøvoldveienGunhildsboveien
residential (bridge)Gjervoldsøyveien (JOSM)SyvstjerneveienLøvoldveienGunhildsboveien
residential (bridge)Postveien (JOSM)KystveienStoheiveienStoaveien
residential (bridge)Sperrevigveien (JOSM)StøperiveienSolbergveienStigerveien
residential (bridge)Tybakken (JOSM)NesbakkenElvebakkenBakkeveien
residentialBriggveien (JOSM)BryggeriveienBregneveienSolbergveien
residentialBrones (JOSM)BrinkenBjørneboVollene
residentialBryggeveien (JOSM)BryggeriveienBregneveienRykeneveien
residentialBryggeveien (JOSM)BryggeriveienBregneveienRykeneveien
residentialBrødkerbukt (JOSM)BotterkjerrKirkebakkenTorbjørnsbu
residentialBudalen (JOSM)BarbudalenBuveienHeidalen
residentialBørge Trolles vei (JOSM)Lille StrømsbuveiØvre TyholmsveiNedre Tyholmsvei
residentialBørge Trolles vei (JOSM)Lille StrømsbuveiØvre TyholmsveiNedre Tyholmsvei
residentialBørge Trolles vei (JOSM)Lille StrømsbuveiØvre TyholmsveiNedre Tyholmsvei
residentialBørjeheiveien (JOSM)StoheiveienHeiveienBjønnesveien
residentialChr Gøyes vei (JOSM)Holthes veiKrøgenesveienHans Thornes vei
residentialChr Gøyes vei (JOSM)Holthes veiKrøgenesveienHans Thornes vei
residentialDalen (JOSM)HeidalenDamgatenKilen
residentialDammveien (JOSM)BamseveienTrimveienAndeveien
residentialDirektør Hammonds vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiPeder Thomassons gateElevine Heedes vei
residentialDirektør Helgesens vei (JOSM)Elevine Heedes veiRagnvald Blakstads veiGamle Kittelsbuktvei
residentialDr. Samuelsens vei (JOSM)Sven Oftedals veiElevine Heedes veiKarl Reichelts vei
residentialDybdalsveien (JOSM)HeimdalsveienGårdalsveienHøgedalsveien
residentialEigesvingen (JOSM)LøvoldsvingenBlåbærsvingenKrøgenesveien
residentialEikeveien (JOSM)EikeliveienAkeveienLerkeveien
residentialEikeveien (JOSM)EikeliveienAkeveienLerkeveien
residentialEinerstien (JOSM)StigerveienStinteveienBergstien
residentialEinerveien (JOSM)VesterveienTerneveienStigerveien
residentialEinerveien (JOSM)VesterveienTerneveienStigerveien
residentialEkornveien (JOSM)ArkenveienOrmevikveienTårnveien
residentialEkornveien (JOSM)ArkenveienOrmevikveienTårnveien
residentialElveveien (JOSM)EikeliveienFjellveienUgleveien
residentialElveveien (JOSM)EikeliveienFjellveienUgleveien
residentialElveveien (JOSM)EikeliveienFjellveienUgleveien
residentialElveveien (JOSM)EikeliveienFjellveienUgleveien
residentialElveveien (JOSM)EikeliveienFjellveienUgleveien
residentialElveveien (JOSM)EikeliveienFjellveienUgleveien
residentialEngeneveien (JOSM)EngekjærveienBregneveienMyreneveien
residentialEngeneveien (JOSM)EngekjærveienBregneveienMyreneveien
residentialEngveien (JOSM)KuvigveienVenusveienBieveien
residentialErik Munchs vei (JOSM)Karl Reichelts veiElevine Heedes veiNedre Tyholmsvei
residentialFabakkveien (JOSM)BakkeveienParkveienAkeveien
residentialFabakkveien (JOSM)BakkeveienParkveienAkeveien
residentialFabakkveien (JOSM)BakkeveienParkveienAkeveien
residentialFabakkveien (JOSM)BakkeveienParkveienAkeveien
residentialFabakkveien (JOSM)BakkeveienParkveienAkeveien
residentialFagerheim (JOSM)FeierheiaGranheiaSkibberheia
residentialFergemannveien (JOSM)FriergangenSørsvannsveienFrydentoppveien
residentialFestningsveien (JOSM)SingsliveienStensåsveienSagmesterveien
residentialFestningsveien (JOSM)SingsliveienStensåsveienSagmesterveien
residentialFiolveien (JOSM)FjellveienFrivoldveienMoldveien
residentialFlageborgveien (JOSM)WaltersborgveienLykkensborgveienSolbergveien
residentialFlageborgveien (JOSM)WaltersborgveienLykkensborgveienSolbergveien
residentialFlageborgveien (JOSM)WaltersborgveienLykkensborgveienSolbergveien
residentialFlageborgveien (JOSM)WaltersborgveienLykkensborgveienSolbergveien
residentialFlødevigveien (JOSM)FløyveienKuvigveienLøvoldveien
residentialFlødevigveien (JOSM)FløyveienKuvigveienLøvoldveien
residentialFredens Vei (JOSM)Fredens veiFredlyveienDydens vei
residentialFredrik Roschers bakke (JOSM)Fredrik Roschers BakkePeder Thomassons gateStrømsbu terrasse Vest
residentialFregattveien (JOSM)BatteriveienFredlyveienBregneveien
residentialFrikirken (JOSM)KirkebakkenKirkegatenFriergangen
residentialFrisørveien (JOSM)FrivoldveienSørsvannsveienVesterveien
residentialFrisørveien (JOSM)FrivoldveienSørsvannsveienVesterveien
residentialFullriggerveien (JOSM)BryggeriveienStigerveienÆrfuglveien
residentialFurukollen (JOSM)FurulundenSolkollenFurutoppen
residentialFuruliveien (JOSM)ÆrfuglveienEikeliveienFurulunden
residentialFuruveien (JOSM)TiurveienÆrfuglveienGrubeveien
residentialFuruåsen (JOSM)FurulundenMariåsenTorsbuåsen
residentialFyrforvalter Knudsens Vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiFredrik Roschers BakkeStrømsbu terrasse Vest
residentialFyrforvalter Knudsens Vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiFredrik Roschers BakkeStrømsbu terrasse Vest
residentialGabriel Scotts vei (JOSM)Karl Reichelts veiSven Oftedals veiHans Thornes vei
residentialGabriel Scotts vei (JOSM)Karl Reichelts veiSven Oftedals veiHans Thornes vei
residentialGabriel Scotts vei (JOSM)Karl Reichelts veiSven Oftedals veiHans Thornes vei
residentialGalliåsen (JOSM)GåseliaMariåsenGaupeveien
residentialGamle Kirkevei (JOSM)Gamle BieveiGamle SongeveiGamle Malmvei
residentialGamle Risevei (JOSM)Gamle SongeveiGamle BieveiGamle Malmvei
residentialGamle Risevei (JOSM)Gamle SongeveiGamle BieveiGamle Malmvei
residentialGamle songevei (JOSM)Gamle SongeveiGamle SaltrødveiGamle Bievei
residentialGamlevei (JOSM)Gamle BieveiGamle MalmveiGamle Songevei
residentialGartaveien (JOSM)TreaveienGaupeveienArkenveien
residentialGartaveien (JOSM)TreaveienGaupeveienArkenveien
residentialGartaveien (JOSM)TreaveienGaupeveienArkenveien
residentialGartaveien (JOSM)TreaveienGaupeveienArkenveien
residentialGeologveien (JOSM)TeknologiveienSolbergveienKongleveien
residentialGjervoldsøyveien (JOSM)SyvstjerneveienLøvoldveienGunhildsboveien
residentialGjervoldsøyveien (JOSM)SyvstjerneveienLøvoldveienGunhildsboveien
residentialGjervoldsøyveien (JOSM)SyvstjerneveienLøvoldveienGunhildsboveien
residentialGlimmerveien (JOSM)SagmesterveienStigerveienVesterveien
residentialGneisveien (JOSM)VenusveienKrøgenesveienBregneveien
residentialGranittveien (JOSM)BatteriveienRytterveienGrubeveien
residentialGranliveien (JOSM)EikeliveienSingsliveienGrubeveien
residentialGranveien (JOSM)ArkenveienGrubeveienBraddenveien
residentialGranåsen (JOSM)GrasåsenGrensenGåsåsen
residentialGrevlingveien (JOSM)SingsliveienNyli RingveiBregneveien
residentialGrevlingveien (JOSM)SingsliveienNyli RingveiBregneveien
residentialGunnar Knudsens vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiGamle KittelsbuktveiElevine Heedes vei
residentialGuttom Fløistads vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiSven Oftedals veiGamle Kittelsbuktvei
residentialGuttorm Fløistads vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiGamle KittelsbuktveiVestre Strømsbuvei
residentialHammmerheia (JOSM)Hammens veiFeierheiaSkibberheia
residentialHammmerheia (JOSM)Hammens veiFeierheiaSkibberheia
residentialHammmerheia (JOSM)Hammens veiFeierheiaSkibberheia
residentialHammmerheia (JOSM)Hammens veiFeierheiaSkibberheia
residentialHammmerheia (JOSM)Hammens veiFeierheiaSkibberheia
residentialHammmerheia (JOSM)Hammens veiFeierheiaSkibberheia
residentialHampemyrveien (JOSM)MyreneveienHammens veiHeimdalsveien
residentialHans Bakkes vei (JOSM)Hans Thornes veiHammens veiHansnesveien
residentialHans Bævers vei (JOSM)Hans Thornes veiHammens veiBalders vei
residentialHans Bævers vei (JOSM)Hans Thornes veiHammens veiBalders vei
residentialHans Bævers vei (JOSM)Hans Thornes veiHammens veiBalders vei
residentialHareveien (JOSM)OrreveienHarestienArkenveien
residentialHarstenveien (JOSM)StensåsveienArkenveienHansnesveien
residentialHasselbakken (JOSM)SeljebakkenHasselhaugenHasselåsen
residentialHasseldalen (JOSM)HasselhaugenHasselåsenHeidalen
residentialHasselveien (JOSM)HasselåsenHasselhaugenKastellveien
residentialHavodden (JOSM)HavstadoddenOddenveienTamburodden
residentialHavoddveien (JOSM)SvinoddveienOddenveienHavstadodden
residentialHavoddveien (JOSM)SvinoddveienOddenveienHavstadodden
residentialHavsøyveien (JOSM)HøyveienHansnesveienFløyveien
residentialHavsøyveien (JOSM)HøyveienHansnesveienFløyveien
residentialHegreveien (JOSM)BregneveienGrubeveienHeiveien
residentialHeidalsplatået (JOSM)HeimdalsveienHeimdalsbakkenHøgedalsveien
residentialHeidalsplatået (JOSM)HeimdalsveienHeimdalsbakkenHøgedalsveien
residentialHeidalsveien (JOSM)HeimdalsveienHøgedalsveienGårdalsveien
residentialHelle (JOSM)BellevueHeidalenHolmen
residentialHis allè (JOSM)HeidalenHåveheiaHavstadlia
residentialHollender-Jonas vei (JOSM)Terneholmen-Jonas veiHolthes vei-Jonas veiSolkollen-Jonas vei
residentialHolmenveien (JOSM)OddenveienMoldveienSolumveien
residentialHuldrevei (JOSM)HulveienHylleveienHolthes vei
residentialHusefjellvein (JOSM)FjellveienHeimdalsveienKastellveien
residentialHuttaheiti (JOSM)HutaheitiSletteheiaHolthes vei
residentialHuttaheiti (JOSM)HutaheitiSletteheiaHolthes vei
residentialHøydebakken (JOSM)KirkebakkenElvebakkenNesbakken
residentialHøydebakken (JOSM)KirkebakkenElvebakkenNesbakken
residentialHøyåshei (JOSM)HøyåsenHøyveienHåveheia
residentialHøyåshei (JOSM)HøyåsenHøyveienHåveheia
residentialHøyåshei (JOSM)HøyåsenHøyveienHåveheia
residentialHøyåshei (JOSM)HøyåsenHøyveienHåveheia
residentialHøyåshei (JOSM)HøyåsenHøyveienHåveheia
residentialHøyåshei (JOSM)HøyåsenHøyveienHåveheia
residentialIuellsvei (JOSM)IuellsklevFjellveienTiurveien
residentialJodaveien (JOSM)OddenveienJoåsveienStoaveien
residentialJohan Landmarks vei (JOSM)Hans Thornes veiSven Oftedals veiNedre Tyholmsvei
residentialJon Skjeies vei (JOSM)Jens Gjerløws veiHans Thornes veiKarl Reichelts vei
residentialJonsvoll (JOSM)VolleneSolkollenJoåsveien
residentialJonsvoll (JOSM)VolleneSolkollenJoåsveien
residentialJulius Smiths vei (JOSM)Lille StrømsbuveiHans Thornes veiElevine Heedes vei
residentialJulius Smiths vei (JOSM)Lille StrømsbuveiHans Thornes veiElevine Heedes vei
residentialJuvelveien (JOSM)FjellveienJupiterveienHulveien
residentialKaffijordet (JOSM)MunkejordetFrivoldveienKorketrekkeren
residentialKaffijordet (JOSM)MunkejordetFrivoldveienKorketrekkeren
residentialKaffijordet (JOSM)MunkejordetFrivoldveienKorketrekkeren
residentialKaffijordet (JOSM)MunkejordetFrivoldveienKorketrekkeren
residentialKaffijordet (JOSM)MunkejordetFrivoldveienKorketrekkeren
residentialKaffijordet (JOSM)MunkejordetFrivoldveienKorketrekkeren
residentialKampevoll (JOSM)VolleneSolkollenRømmekollen
residentialKarisheiveien (JOSM)StoheiveienKastellveienHeimdalsveien
residentialKarisheiveien (JOSM)StoheiveienKastellveienHeimdalsveien
residentialKarisheiveien (JOSM)StoheiveienKastellveienHeimdalsveien
residentialKastanjeveien (JOSM)KastellveienSkytebaneveienTaubaneveien
residentialKastanjeveien (JOSM)KastellveienSkytebaneveienTaubaneveien
residentialKastanjeveien (JOSM)KastellveienSkytebaneveienTaubaneveien
residentialKastet (JOSM)SteaTorvetKystveien
residentialKastet (JOSM)SteaTorvetKystveien
residentialKirkeflell (JOSM)KirkefjellKirkebakkenKringkollen
residentialKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
residentialKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
residentialKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
residentialKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
residentialKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
residentialKjelkeveien (JOSM)EikeliveienLøkkeveienLerkeveien
residentialKjelkeveien (JOSM)EikeliveienLøkkeveienLerkeveien
residentialK.K. Lien vei (JOSM)EikeliveienKrøgenesveienGamle Malmvei
residentialK.K. Lien vei (JOSM)EikeliveienKrøgenesveienGamle Malmvei
residentialKlinkelveien (JOSM)EikeliveienKastellveienStenklevveien
residentialKnekken (JOSM)NesbakkenØrnekrokenUtkikken
residentialKnekken (JOSM)NesbakkenØrnekrokenUtkikken
residentialKnekken (JOSM)NesbakkenØrnekrokenUtkikken
residentialKongshavnveien (JOSM)KongleveienSingsliveienSkomakerveien
residentialKongshavnveien (JOSM)KongleveienSingsliveienSkomakerveien
residentialKongshavnveien (JOSM)KongleveienSingsliveienSkomakerveien
residentialKonvallveien (JOSM)KongleveienKastellveienFjellveien
residentialkornveien (JOSM)TårnveienKongleveienOrreveien
residentialKorvettveien (JOSM)RytterveienVesterveienOrmevikveien
residentialKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
residentialKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
residentialKrystallveien (JOSM)KastellveienStenklevveienKystveien
residentialKulltangen (JOSM)LangbryggenKuvigveienLynghaugen
residentialKvartsveien (JOSM)UtsiktsveienKrøgenesveienSørsvannsveien
residentialKvassebergveien (JOSM)SolbergveienWaltersborgveienLykkensborgveien
residentialKvernhusveien (JOSM)SykehusveienVenusveienKrøgenesveien
residentialKvernhusveien (JOSM)SykehusveienVenusveienKrøgenesveien
residentialKvernhusveien (JOSM)SykehusveienVenusveienKrøgenesveien
residentialKvernhusveien (JOSM)SykehusveienVenusveienKrøgenesveien
residentialLangangsveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
residentialLangevollveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
residentialLangevollveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
residentialLangevollveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
residentialLangevollveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
residentialLatkilåsen (JOSM)HasselåsenLonaåsenSkauveiåsen
residentialLatkilåsen (JOSM)HasselåsenLonaåsenSkauveiåsen
residentialLenas bakke (JOSM)SneglebakkenLillebakkenSeljebakken
residentialLenas bakke (JOSM)SneglebakkenLillebakkenSeljebakken
residentialLensmann Bakkes vei (JOSM)Seelanders BakkeElevine Heedes veiRagnvald Blakstads vei
residentialLensmannsbakken (JOSM)HeimdalsbakkenMortenstøbakkenRødmollsbakken
residentialLensmannsgården (JOSM)WaglesgårdveienSpringvannsdammenBarbugårdsveien
residentialLensmannsjordet (JOSM)BarbugårdsjordetLykkensborgveienHans Thornes vei
residentialLensmannsveien (JOSM)KjøpmannsveienSørsvannsveienHansnesveien
residentialLensmannsveien (JOSM)KjøpmannsveienSørsvannsveienHansnesveien
residentialLensmannsveien (JOSM)KjøpmannsveienSørsvannsveienHansnesveien
residentialLensmannsveien (JOSM)KjøpmannsveienSørsvannsveienHansnesveien
residentialLiatunet (JOSM)NeptunveienBratthengetLangsæveien
residentialLiaveien (JOSM)HeiaveienEikeliveienTreaveien
residentialLiaveien (JOSM)HeiaveienEikeliveienTreaveien
residentialLiljeveien (JOSM)EikeliveienFjellveienLerkeveien
residentialLillevei (JOSM)Lille HeiveiHylleveienBieveien
residentialLisabakken (JOSM)LillebakkenSollibakkenSeljebakken
residentialLofstadåsen (JOSM)LonaåsenJovannsåsenNordåsveien
residentialLofstadåsen (JOSM)LonaåsenJovannsåsenNordåsveien
residentialLofstadåsen (JOSM)LonaåsenJovannsåsenNordåsveien
residentialLosveien (JOSM)SolåsveienLomviveienLøvåsveien
residentialLunderødneset (JOSM)StrømsbunesetKrøgenesveienMunkejordet
residentialLunderødneset (JOSM)StrømsbunesetKrøgenesveienMunkejordet
residentialLyngheiveien (JOSM)SingsliveienStoheiveienHeiveien
residentialLyngheiveien (JOSM)SingsliveienStoheiveienHeiveien
residentialLystheia (JOSM)ØstheiaSletteheiaStoheia
residentialLøvetanntoppen (JOSM)VollenetoppenStintetoppenFrydentoppveien
residentialMadshaven (JOSM)EngehavenMariåsenSolåshaven
residentialMadshaven (JOSM)EngehavenMariåsenSolåshaven
residentialMadshaven (JOSM)EngehavenMariåsenSolåshaven
residentialMarens vei (JOSM)Hammens veiFredens veiDydens vei
residentialMarens vei (JOSM)Hammens veiFredens veiDydens vei
residentialMarens vei (JOSM)Hammens veiFredens veiDydens vei
residentialMarkblomstveien (JOSM)MåltrostveienSkomakerveienStrømsbuveien
residentialMarkblomstveien (JOSM)MåltrostveienSkomakerveienStrømsbuveien
residentialMarkus-veien (JOSM)MauråsveienArkenveienSkomakerveien
residentialMarmorveien (JOSM)SkomakerveienOrmevikveienMauråsveien
residentialMoserabben (JOSM)KrabbegatenMoribakkenMolandsveien
residentialMunkestø (JOSM)MunkegatenMunkejordetMårstien
residentialMunkestø (JOSM)MunkegatenMunkejordetMårstien
residentialMunkestø (JOSM)MunkegatenMunkejordetMårstien
residentialMyra (JOSM)Rolfsmyra
residentialMyrudveien (JOSM)MyreneveienMoldveienVenusveien
residentialMyrudveien (JOSM)MyreneveienMoldveienVenusveien
residentialMørchs bakke (JOSM)Mørchs BakkeArrestbakkenMoribakken
residentialMørchs bakke (JOSM)Mørchs BakkeArrestbakkenMoribakken
residentialMørfjærveien (JOSM)EngekjærveienÆrfuglveienSommerfrydveien
residentialMårveien (JOSM)MågeveienTårnveienMårstien
residentialNarestø (JOSM)HarestienNesheiaNeset
residentialNatvigveien (JOSM)KuvigveienStigerveienBatteriveien
residentialNatvigveien (JOSM)KuvigveienStigerveienBatteriveien
residentialNaudebroveien (JOSM)BraddenveienRidebaneveienBregneveien
residentialNaudebroveien (JOSM)BraddenveienRidebaneveienBregneveien
residentialNaudebroveien (JOSM)BraddenveienRidebaneveienBregneveien
residentialNaudebroveien (JOSM)BraddenveienRidebaneveienBregneveien
residentialNaudebroveien (JOSM)BraddenveienRidebaneveienBregneveien
residentialNaudebroveien (JOSM)BraddenveienRidebaneveienBregneveien
residentialNebbeliveien (JOSM)EikeliveienSingsliveienRidebaneveien
residentialNedenes treasse (JOSM)Bjønnes terrasseStensås terrasseSonge terrasse
residentialNedre Baisit (JOSM)Nedre SkibberheiIndustrivei IIVestre gate
residentialNedre Gartavei (JOSM)Nedre TyholmsveiNedre SkibberheiNye Stenklevvei
residentialNedre Gartavei (JOSM)Nedre TyholmsveiNedre SkibberheiNye Stenklevvei
residentialNedre Haugerød (JOSM)Nedre SkibberheiVestre SolbakkenNordre Kirkefjell
residentialNedre Haugerød (JOSM)Nedre SkibberheiVestre SolbakkenNordre Kirkefjell
residentialNedre Lykka (JOSM)Nedre SkibberheiVestre gateNesbakken
residentialNedre Neskilen (JOSM)Nedre SkibberheiKrøgenesveienVestre Solbakken
residentialNedre skibberhei (JOSM)Nedre SkibberheiNedre TyholmsveiSkrubbekjærveien
residentialNedre Skibvig (JOSM)Nedre SkibberheiIndustrivei IINye Stenklevvei
residentialNedre Skilsø (JOSM)Nedre SkibberheiStore SolåsenIndustrivei II
residentialNergården (JOSM)GårdsveienNygårdsveienNesbakken
residentialNesgata (JOSM)NygatenNesheiaNeset
residentialNeskilveien (JOSM)KrøgenesveienSkiveienKastellveien
residentialNeskilveien (JOSM)KrøgenesveienSkiveienKastellveien
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNidelvåsen (JOSM)LøvåsenÅsenveienHasselåsen
residentialNordheimveien (JOSM)NordåsveienHeimdalsveienOrmevikveien
residentialNordheimveien (JOSM)NordåsveienHeimdalsveienOrmevikveien
residentialNordheimveien (JOSM)NordåsveienHeimdalsveienOrmevikveien
residentialNordheimveien (JOSM)NordåsveienHeimdalsveienOrmevikveien
residentialNordskog (JOSM)NordbøNordåsveienSolkollen
residentialNordåsen ringvei (JOSM)NordåsveienNyli RingveiHans Thornes vei
residentialNoroddveien (JOSM)SvinoddveienNordåsveienOddenveien
residentialNye Stenkleivvei (JOSM)Nye StenklevveiStenklevveienKastellveien
residentialNygata (JOSM)NygatenDamgatenNesheia
residentialNygata (JOSM)NygatenDamgatenNesheia
residentialNyhaven (JOSM)EngehavenNygatenHøyveien
residentialNyhaven (JOSM)EngehavenNygatenHøyveien
residentialNyperoseveien (JOSM)SyvstjerneveienStøperiveienNygårdsveien
residentialOpalveien (JOSM)ParkveienHulveienLomviveien
residentialOrdfører Nielsensvei (JOSM)Sven Oftedals veiGamle KittelsbuktveiKarl Reichelts vei
residentialOrdfører Nielsensvei (JOSM)Sven Oftedals veiGamle KittelsbuktveiKarl Reichelts vei
residentialOterveien (JOSM)VesterveienRytterveienTerneveien
residentialOve Skades vei (JOSM)Lokes veiSven Oftedals veiGamle Songevei
residentialPeders vei (JOSM)Balders veiFredens veiDydens vei
residentialPeter Grubbes vei (JOSM)Jens Gjerløws veiElevine Heedes veiSkrubbedalsveien
residentialPider Ro veien (JOSM)FrydentoppveienGunhildsboveienSommerfrydveien
residentialPorfyrveien (JOSM)OrreveienMyreneveienHjorteveien
residentialPostveien (JOSM)KystveienStoheiveienStoaveien
residentialPostveien (JOSM)KystveienStoheiveienStoaveien
residentialPostveien (JOSM)KystveienStoheiveienStoaveien
residentialPostveien (JOSM)KystveienStoheiveienStoaveien
residentialPrestegårdsveien (JOSM)KirkegårdsveienBarbugårdsveienNygårdsveien
residentialPrestegårdsveien (JOSM)KirkegårdsveienBarbugårdsveienNygårdsveien
residentialPrestegårdsveien (JOSM)KirkegårdsveienBarbugårdsveienNygårdsveien
residentialPrestehaugen (JOSM)StorhaugenHasselhaugenHesthagen
residentialPrestehaugen (JOSM)StorhaugenHasselhaugenHesthagen
residentialPåskeveien (JOSM)ÅsbieveienÅsenveienSkøyteveien
residentialRannekleiv terrasse (JOSM)Bjønnes terrasseStensås terrasseStinta terrasse
residentialRannekleiv terrasse (JOSM)Bjønnes terrasseStensås terrasseStinta terrasse
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
residentialRingveien (JOSM)Nyli RingveiTrimveienKuvigveien
residentialRyllikveien (JOSM)RykeneveienEikeliveienHylleveien
residentialRyllikveien (JOSM)RykeneveienEikeliveienHylleveien
residentialRøed (JOSM)Nordbø
residentialRøed (JOSM)Nordbø
residentialRøed (JOSM)Nordbø
residentialRøed (JOSM)Nordbø
residentialRøed (JOSM)Nordbø
residentialRøedstien (JOSM)RugdestienKrokstienSvalestien
residentialRådyrveien (JOSM)RytterveienMyreneveienNygårdsveien
residentialSagveien (JOSM)SvaneveienSkauveienStoaveien
residentialSagveien (JOSM)SvaneveienSkauveienStoaveien
residentialSandnesøyren (JOSM)SørsvannsveienHansnesveienHansnesåsen
residentialSandnesøyren (JOSM)SørsvannsveienHansnesveienHansnesåsen
residentialSandnesøyren (JOSM)SørsvannsveienHansnesveienHansnesåsen
residentialSandstø (JOSM)StrandgatenSagåsenSjølyst
residentialSandstø (JOSM)StrandgatenSagåsenSjølyst
residentialSandstø (JOSM)StrandgatenSagåsenSjølyst
residentialSandstøheia (JOSM)HauglandsheiaSt. HansheiaØstheia
residentialSandstøåsen (JOSM)StrandgatenJovannsåsenHansnesåsen
residentialSandstøåsen (JOSM)StrandgatenJovannsåsenHansnesåsen
residentialSandstøåsen (JOSM)StrandgatenJovannsåsenHansnesåsen
residentialSandvigheia (JOSM)KuvigheiaHauglandsheiaSt. Hansheia
residentialSandvigheia (JOSM)KuvigheiaHauglandsheiaSt. Hansheia
residentialSandvigheia (JOSM)KuvigheiaHauglandsheiaSt. Hansheia
residentialSandvigsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienSvinoddveien
residentialSandvigsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienSvinoddveien
residentialSandvigsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienSvinoddveien
residentialSandvigsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienSvinoddveien
residentialSandvigsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienSvinoddveien
residentialSandvigveien (JOSM)KuvigveienSvinoddveienMolandsveien
residentialSeelanders bakke (JOSM)Seelanders BakkeVestre SolbakkenGibraltarbakken
residentialSeljelia (JOSM)GåseliaOspeliaSeljebakken
residentialSeljelia (JOSM)GåseliaOspeliaSeljebakken
residentialSeljelia (JOSM)GåseliaOspeliaSeljebakken
residentialSelåsveien (JOSM)SolåsveienStensåsveienLøvåsveien
residentialSelåsveien (JOSM)SolåsveienStensåsveienLøvåsveien
residentialSelåsveien (JOSM)SolåsveienStensåsveienLøvåsveien
residentialSelåsveien (JOSM)SolåsveienStensåsveienLøvåsveien
residentialSildevikveien (JOSM)OrmevikveienStenklevveienSingsliveien
residentialSiris Myr (JOSM)RolfsmyraSkibberheiaStigerveien
residentialSiris Myr (JOSM)RolfsmyraSkibberheiaStigerveien
residentialSkarestrand (JOSM)StrandgatenSkauveiåsenArrestbakken
residentialSkarestrand (JOSM)StrandgatenSkauveiåsenArrestbakken
residentialSkaresvingen (JOSM)KveldrosvingenKrøgenesveienSkauveiåsen
residentialSkaresvingen (JOSM)KveldrosvingenKrøgenesveienSkauveiåsen
residentialSkareveien (JOSM)SkauveienArkenveienSkøyteveien
residentialSkareveien (JOSM)SkauveienArkenveienSkøyteveien
residentialSkarpenestangen (JOSM)ArrestbakkenMortenstøbakkenKloppenebakken
residentialSkarpenesveien (JOSM)KrøgenesveienHansnesveienSkytebaneveien
residentialSkarpenesveien (JOSM)KrøgenesveienHansnesveienSkytebaneveien
residentialSkarpenesveien (JOSM)KrøgenesveienHansnesveienSkytebaneveien
residentialSkarpnes terrasse (JOSM)Bjønnes terrasseStensås terrasseStinta terrasse
residentialSkarvedalsveien (JOSM)SkrubbedalsveienHøgedalsveienHeimdalsveien
residentialSkarvedalsveien (JOSM)SkrubbedalsveienHøgedalsveienHeimdalsveien
residentialSkaveien (JOSM)SkauveienSkiveienStoaveien
residentialSkaveløkka (JOSM)SkauveienSkauveiåsenSkibberheia
residentialSkaveløkka (JOSM)SkauveienSkauveiåsenSkibberheia
residentialSkibberhei (JOSM)SkibberheiaNedre SkibberheiStigerveien
residentialSkibberhei (JOSM)SkibberheiaNedre SkibberheiStigerveien
residentialSkibberhei (JOSM)SkibberheiaNedre SkibberheiStigerveien
residentialSkibberhei (JOSM)SkibberheiaNedre SkibberheiStigerveien
residentialSkibberheitunet (JOSM)Nedre SkibberheiSkibberheiaSkrubbekjærveien
residentialSkibberheiveien (JOSM)Nedre SkibberheiSkibberheiaSkrubbekjærveien
residentialSkibberheiveien (JOSM)Nedre SkibberheiSkibberheiaSkrubbekjærveien
residentialSkibberheiveien (JOSM)Nedre SkibberheiSkibberheiaSkrubbekjærveien
residentialSkiferveien (JOSM)SkomakerveienVesterveienStigerveien
residentialSkilsøtoppen (JOSM)StintetoppenIndustritoppenSkyttervollen
residentialSkilsøtoppen (JOSM)StintetoppenIndustritoppenSkyttervollen
residentialSkilsøtoppen (JOSM)StintetoppenIndustritoppenSkyttervollen
residentialSkilsøtoppen (JOSM)StintetoppenIndustritoppenSkyttervollen
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
residentialSkogstjerneveien (JOSM)SyvstjerneveienStemkjerrveienSkytebaneveien
residentialSkogveien (JOSM)SkiveienKongleveienSkomakerveien
residentialSkolebakken (JOSM)SneglebakkenSollibakkenSolbakken
residentialSkolebakken (JOSM)SneglebakkenSollibakkenSolbakken
residentialSkonnertveien (JOSM)SkomakerveienSkytebaneveienStemkjerrveien
residentialSkovlyst (JOSM)SjølystSolsidenSolkollen
residentialSkredderplassen (JOSM)TeaterplassenSkrubbedalsveienSkrubbekjærveien
residentialSletta (JOSM)SletteheiaStoheiaNesheia
residentialSlotteveien (JOSM)StinteveienBotteråsveienStenklevveien
residentialSlotteveien (JOSM)StinteveienBotteråsveienStenklevveien
residentialSlotteveien (JOSM)StinteveienBotteråsveienStenklevveien
residentialSlottheia (JOSM)SletteheiaStoheiaØstheia
residentialSlottheia (JOSM)SletteheiaStoheiaØstheia
residentialSlaabervig (JOSM)SolbergveienStigerveienSolåshaven
residentialSlaabervig (JOSM)SolbergveienStigerveienSolåshaven
residentialSlaabervig (JOSM)SolbergveienStigerveienSolåshaven
residentialSmedplassveien (JOSM)TorsplassveienMolandsveienHeimdalsveien
residentialSmedplassveien (JOSM)TorsplassveienMolandsveienHeimdalsveien
residentialSmedplassveien (JOSM)TorsplassveienMolandsveienHeimdalsveien
residentialSmørblomstenga (JOSM)FriholmsgatenMåltrostveienStore Solåsen
residentialSnappekleiv (JOSM)SpringklevStenklevveienStinteveien
residentialSnarveien (JOSM)VesterveienArkenveienStigerveien
residentialSogneprest heffermehls Vei (JOSM)Elevine Heedes vei
residentialSogneprest heffermehls Vei (JOSM)Elevine Heedes vei
residentialSolbergdalen (JOSM)SolbergveienIngeborgdalenSollibakken
residentialSolfjell (JOSM)EngefjellSolkollenSolsiden
residentialSolheimveien (JOSM)SolumveienHeimdalsveienSolbergveien
residentialSolliåsen (JOSM)SollibakkenSolåsveienSolkollen
residentialSparkveien (JOSM)ParkveienArkenveienSkauveien
residentialSperrevigveien (JOSM)StøperiveienSolbergveienStigerveien
residentialSperrevigveien (JOSM)StøperiveienSolbergveienStigerveien
residentialSteindalen (JOSM)BrentedalenHeidalenStinteveien
residentialStenkleivveien (JOSM)StenklevveienNye StenklevveiStensåsveien
residentialStenkleivveien (JOSM)StenklevveienNye StenklevveiStensåsveien
residentialStenkleivveien (JOSM)StenklevveienNye StenklevveiStensåsveien
residentialStenkleivveien (JOSM)StenklevveienNye StenklevveiStensåsveien
residentialStenkleivveien (JOSM)StenklevveienNye StenklevveiStensåsveien
residentialSt. Hansveien (JOSM)St. HansheiaHansnesveienStensåsveien
residentialStinta terasse (JOSM)Stinta terrasseStensås terrasseMyra terrasse
residentialStinta terasse (JOSM)Stinta terrasseStensås terrasseMyra terrasse
residentialStinta terasse (JOSM)Stinta terrasseStensås terrasseMyra terrasse
residentialStrengereidveien (JOSM)StigerveienSagmesterveienSyvstjerneveien
residentialStrengereidveien (JOSM)StigerveienSagmesterveienSyvstjerneveien
residentialStrengereidveien (JOSM)StigerveienSagmesterveienSyvstjerneveien
residentialStrømsbu terrasse vest (JOSM)Strømsbu terrasse VestRagnvald Blakstads veiFredrik Roschers Bakke
residentialStrømsbu terrasse vest (JOSM)Strømsbu terrasse VestRagnvald Blakstads veiFredrik Roschers Bakke
residentialStuenesveien (JOSM)StensåsveienHansnesveienKrøgenesveien
residentialStuenesveien (JOSM)StensåsveienHansnesveienKrøgenesveien
residentialStærveien (JOSM)VesterveienStigerveienStinteveien
residentialSukkertoppen (JOSM)FurutoppenStintetoppenSkyttervollen
residentialSukkertoppen (JOSM)FurutoppenStintetoppenSkyttervollen
residentialSukkertoppen (JOSM)FurutoppenStintetoppenSkyttervollen
residentialSvartfossveien (JOSM)TorsplassveienSørsvannsveienFrolandsveien
residentialSyrdalsveien (JOSM)GårdalsveienHeimdalsveienHøgedalsveien
residentialSølvfaksveien (JOSM)SørsvannsveienKastellveienLøvåsveien
residentialTangen allé (JOSM)LangbryggenFriergangenStorhaugen
residentialTante Poses vei (JOSM)Hans Thornes veiSven Oftedals veiNedre Tyholmsvei
residentialTante Poses vei (JOSM)Hans Thornes veiSven Oftedals veiNedre Tyholmsvei
residentialTimberstrand (JOSM)StrandgatenTeaterplassenStrømsbuneset
residentialTimberstrand (JOSM)StrandgatenTeaterplassenStrømsbuneset
residentialTivoliveien (JOSM)EikeliveienFrivoldveienTeknologiveien
residentialTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
residentialTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
residentialTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
residentialTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
residentialTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
residentialTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
residentialTollef Omholts vei (JOSM)Holthes veiSven Oftedals veiNedre Tyholmsvei
residentialToppveien (JOSM)FrydentoppveienStoheiveienStoaveien
residentialTorjusholmen (JOSM)TerneholmenStore SolåsenTorsplassveien
residentialTrommestadveien (JOSM)SommerfrydveienSagmesterveienMåltrostveien
residentialTrommestadveien (JOSM)SommerfrydveienSagmesterveienMåltrostveien
residentialTromøy kirkevei (JOSM)TromøyveienHans Thornes veiWaltersborgveien
residentialTromøy kirkevei (JOSM)TromøyveienHans Thornes veiWaltersborgveien
residentialTromøy kirkevei (JOSM)TromøyveienHans Thornes veiWaltersborgveien
residential (tunnel)Langevollveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
residentialTybakken (JOSM)NesbakkenElvebakkenBakkeveien
residentialTybakken (JOSM)NesbakkenElvebakkenBakkeveien
residentialTybakken (JOSM)NesbakkenElvebakkenBakkeveien
residentialTybakken (JOSM)NesbakkenElvebakkenBakkeveien
residentialTybakken (JOSM)NesbakkenElvebakkenBakkeveien
residentialUtnesveien (JOSM)UtsiktsveienHansnesveienVenusveien
residentialUtsikten (JOSM)UtsiktsveienUtkikkenHulveien
residentialUtsikten (JOSM)UtsiktsveienUtkikkenHulveien
residentialUtsikten (JOSM)UtsiktsveienUtkikkenHulveien
residentialValsolveien (JOSM)SolåsveienSolumveienSolbergveien
residentialValsolveien (JOSM)SolåsveienSolumveienSolbergveien
residentialValsolveien (JOSM)SolåsveienSolumveienSolbergveien
residentialValsolveien (JOSM)SolåsveienSolumveienSolbergveien
residentialVestheia (JOSM)ØstheiaStoheiaHåveheia
residentialVestheia (JOSM)ØstheiaStoheiaHåveheia
residentialVestheibakken (JOSM)Vestre SolbakkenBatteribakkenHeimdalsbakken
residentialVestheibakken (JOSM)Vestre SolbakkenBatteribakkenHeimdalsbakken
residentialVestre Botnevei (JOSM)Vestre BieveiVestre StrømsbuveiBotteråsveien
residentialVikaveien (JOSM)HeiaveienVibeveienEikeliveien
residentialVikaveien (JOSM)HeiaveienVibeveienEikeliveien
residentialVillaveien (JOSM)LomviveienHeiaveienLangsæveien
residentialVillaveien (JOSM)LomviveienHeiaveienLangsæveien
residentialVillaveien (JOSM)LomviveienHeiaveienLangsæveien
residentialVillaveien (JOSM)LomviveienHeiaveienLangsæveien
residentialVrengen (JOSM)EngehavenGrensenVollene
residentialVrengen (JOSM)EngehavenGrensenVollene
residentialVrengen (JOSM)EngehavenGrensenVollene
residentialVrengen (JOSM)EngehavenGrensenVollene
residentialVrengenveien (JOSM)EngekjærveienBregneveienKrøgenesveien
residentialWillumstad terasse (JOSM)Strømsbu terrasseStinta terrasseStensås terrasse
residentialYtre Revesandvei (JOSM)Vestre BieveiGamle SaltrødveiVestre Strømsbuvei
residentialYtre Revesandvei (JOSM)Vestre BieveiGamle SaltrødveiVestre Strømsbuvei
residentialYtre Revesandvei (JOSM)Vestre BieveiGamle SaltrødveiVestre Strømsbuvei
residentialYtre Revesandvei (JOSM)Vestre BieveiGamle SaltrødveiVestre Strømsbuvei
residentialØstre Gate (JOSM)Østre gateVestre gateMunkegaten
residentialØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
residentialØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
residentialØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
residentialØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
residentialØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
residentialØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
residentialØvre Haugerød (JOSM)Øvre TyholmsveiVestre gateHauglandsheia
residentialØvre Haugerød (JOSM)Øvre TyholmsveiVestre gateHauglandsheia
residentialØvre Haugerød (JOSM)Øvre TyholmsveiVestre gateHauglandsheia
residentialØvre Lykka (JOSM)Øvre TyholmsveiØrnekrokenVestre gate
residentialØvre Sandstø (JOSM)Øvre TyholmsveiVestre gateSørsvannsveien
residentialÅsveien (JOSM)ÅsenveienJoåsveienSolåsveien
secondaryAlveveien (JOSM)AndeveienAkeveienSvaneveien
secondaryBjornesveien (JOSM)BjønnesveienKrøgenesveienHansnesveien
secondaryBjornesveien (JOSM)BjønnesveienKrøgenesveienHansnesveien
secondaryBjornesveien (JOSM)BjønnesveienKrøgenesveienHansnesveien
secondaryBjornesveien (JOSM)BjønnesveienKrøgenesveienHansnesveien
secondaryBreivikveien (JOSM)OrmevikveienBregneveienBryggeriveien
secondary (bridge)Fantoddbroa (JOSM)TamburoddenTollbodgatenNordbødalen
secondary (bridge)Vigelandsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienEgelundveien
secondary (bridge)Vikaveien (JOSM)HeiaveienVibeveienEikeliveien
secondaryDalenveien (JOSM)OddenveienBraddenveienGårdalsveien
secondaryDalenveien (JOSM)OddenveienBraddenveienGårdalsveien
secondaryEikestøveien (JOSM)EikeliveienStøperiveienVesterveien
secondaryEikestøveien (JOSM)EikeliveienStøperiveienVesterveien
secondaryElgveien (JOSM)EikeliveienFjellveienKuvigveien
secondaryEskestølveien (JOSM)KastellveienVesterveienStenklevveien
secondaryEskestølveien (JOSM)KastellveienVesterveienStenklevveien
secondaryEskestølveien (JOSM)KastellveienVesterveienStenklevveien
secondaryEskestølveien (JOSM)KastellveienVesterveienStenklevveien
secondaryEskestølveien (JOSM)KastellveienVesterveienStenklevveien
secondaryFlødevigveien (JOSM)FløyveienKuvigveienLøvoldveien
secondaryFormannsgata (JOSM)FriholmsgatenFrolandsveienJovannsåsen
secondaryGabriel Scotts vei (JOSM)Karl Reichelts veiSven Oftedals veiHans Thornes vei
secondaryGjennestadveien (JOSM)SyvstjerneveienSagmesterveienBjønnesveien
secondaryGunnarsboveien (JOSM)GunhildsboveienWaltersborgveienLykkensborgveien
secondaryGunnarsboveien (JOSM)GunhildsboveienWaltersborgveienLykkensborgveien
secondaryHaugerødveien (JOSM)EgelundveienBarbugårdsveienHauglandsheia
secondaryHavstadbakken (JOSM)HavstadvervenHavstadoddenStintebakken
secondaryHavsøyveien (JOSM)HøyveienHansnesveienFløyveien
secondaryHolmesund (JOSM)HolmenHolthes veiTerneholmen
secondaryHoveveien (JOSM)HjorteveienOrreveienHeiveien
secondaryKalvøysundveien (JOSM)BirkenlundveienEgelundveienKastellveien
secondaryKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
secondaryKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
secondaryKirkeveien (JOSM)LerkeveienKirkegårdsveienRykeneveien
secondaryKloppenbakken (JOSM)KloppenebakkenKloppeneLillebakken
secondaryKnekken (JOSM)NesbakkenØrnekrokenUtkikken
secondaryKristen Staksnes vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiSven Oftedals veiKarl Reichelts vei
secondaryLangangsveien (JOSM)LangsæveienMolandsveienFrolandsveien
secondaryLindtveit (JOSM)VeitveitStinteveienMoldveien
secondaryLøddesølveien (JOSM)LøvoldveienLøvåsveienLøkkeveien
secondaryLøvliveien (JOSM)LøvoldveienLøvåsveienEikeliveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryMyraveien (JOSM)MyreneveienRavnåsveienTreaveien
secondaryNatvigveien (JOSM)KuvigveienStigerveienBatteriveien
secondaryNedre Garta (JOSM)Vestre gateDyrefaretMunkegaten
secondaryNesveien (JOSM)HansnesveienVenusveienSvaneveien
secondaryNordheimveien (JOSM)NordåsveienHeimdalsveienOrmevikveien
secondaryNye Stenkleivvei (JOSM)Nye StenklevveiStenklevveienKastellveien
secondaryNyli ringvei (JOSM)Nyli RingveiNygårdsveienNye Stenklevvei
secondaryOtterslandveien (JOSM)BotteråsveienFrolandsveienWaltersborgveien
secondaryPresteveien (JOSM)VesterveienStinteveienStenklevveien
secondaryReiersølveien (JOSM)SørsvannsveienVesterveienKrøgenesveien
secondaryRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
secondaryRevesandveien (JOSM)RidebaneveienFrolandsveienBirkenlundveien
secondarySandvigveien (JOSM)KuvigveienSvinoddveienMolandsveien
secondarySkarestrand (JOSM)StrandgatenSkauveiåsenArrestbakken
secondarySkareveien (JOSM)SkauveienArkenveienSkøyteveien
secondarySkarpenesveien (JOSM)KrøgenesveienHansnesveienSkytebaneveien
secondarySkibvik ringvei (JOSM)Nyli RingveiSkrubbekjærveienSyvstjerneveien
secondarySkoleveien (JOSM)KongleveienStenklevveienSkøyteveien
secondarySmith-Sørensens vei (JOSM)Østheia-Sørensens veiStea-Sørensens veiSjølyst-Sørensens vei
secondaryTangen allé (JOSM)LangbryggenFriergangenStorhaugen
secondaryTjennaveien (JOSM)TreaveienStoaveienHeiaveien
secondaryTrommestadveien (JOSM)SommerfrydveienSagmesterveienMåltrostveien
secondaryTrommestadveien (JOSM)SommerfrydveienSagmesterveienMåltrostveien
secondaryTromøy Kirkevei (JOSM)TromøyveienHans Thornes veiWaltersborgveien
secondaryTromøy Kirkevei (JOSM)TromøyveienHans Thornes veiWaltersborgveien
secondaryTveiteveien (JOSM)StinteveienTerneveienVesterveien
secondaryTveiteveien (JOSM)StinteveienTerneveienVesterveien
secondaryUtnesveien (JOSM)UtsiktsveienHansnesveienVenusveien
secondaryVatnebuveien (JOSM)TaubaneveienBatteriveienSvaneveien
secondaryVigelandsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienEgelundveien
secondaryVigelandsveien (JOSM)MolandsveienFrolandsveienEgelundveien
secondaryVikaveien (JOSM)HeiaveienVibeveienEikeliveien
secondaryVikaveien (JOSM)HeiaveienVibeveienEikeliveien
secondaryVågsnesveien (JOSM)HansnesveienKrøgenesveienBjønnesveien
secondaryVåjeveien (JOSM)ÅsbieveienVibeveienMågeveien
secondaryØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei
secondaryØstre Vessøya (JOSM)Østre gateVestre gateStore Solåsen
serviceBiltilsynet (JOSM)SvalestienBratthengetStintetoppen
serviceHarebakken (JOSM)ArrestbakkenKirkebakkenElvebakken
serviceHarebakken (JOSM)ArrestbakkenKirkebakkenElvebakken
serviceHarebakken (JOSM)ArrestbakkenKirkebakkenElvebakken
serviceIndustriveien (JOSM)Industrivei IIndustritoppenStøperiveien
serviceSkilsøveien (JOSM)SkiveienSkøyteveienLøvåsveien
stepsSnappekleiv (JOSM)SpringklevStenklevveienStinteveien
stepsTretrapp (JOSM)1880-trappenTreaveienTorvet
tertiaryGamle Sandvigvei (JOSM)Gamle SaltrødveiGamle SongeveiGamle Malmvei
tertiaryGartaveien (JOSM)TreaveienGaupeveienArkenveien
tertiaryJovannsveien (JOSM)SørsvannsveienJovannsåsenKjøpmannsveien
tertiaryKristen Staksnes vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiSven Oftedals veiKarl Reichelts vei
tertiaryLunderød (JOSM)FurulundenMunkejordetLonaåsen
tertiaryTykkerisveien (JOSM)SykehusveienLykkensborgveienRykeneveien
trackGamle hovedvei (JOSM)Gamle SongeveiGamle SaltrødveiGamle Malmvei
trackLysløype (JOSM)SjølystFløyveienLonaåsen
trackLysløype (JOSM)SjølystFløyveienLonaåsen
trackLysløype (JOSM)SjølystFløyveienLonaåsen
trackTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
trackTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
trackTungvekteren (JOSM)KorketrekkerenTeaterplassenNygårdsveien
trunkHovedvegen (JOSM)EgelundveienEngehavenHjorteveien
unclassifiedAssæveien (JOSM)LangsæveienSvaneveienVenusveien
unclassifiedAssæveien (JOSM)LangsæveienSvaneveienVenusveien
unclassifiedAssæveien (JOSM)LangsæveienSvaneveienVenusveien
unclassifiedBjellandveien (JOSM)BirkenlundveienEgelundveienMolandsveien
unclassifiedBjørneboveien (JOSM)BjønnesveienBjørneboRidebaneveien
unclassifiedBotneveien (JOSM)BotteråsveienTerneveienBregneveien
unclassified (bridge)Buøybroa (JOSM)BarbuBjørneboRosendal
unclassifiedBukkevika (JOSM)BakkeveienLøkkeveienTorsbuklev
unclassifiedClaes Gills vei (JOSM)Jens Gjerløws veiHans Thornes veiKarl Reichelts vei
unclassifiedClaes Gills vei (JOSM)Jens Gjerløws veiHans Thornes veiKarl Reichelts vei
unclassifiedClaes Gills vei (JOSM)Jens Gjerløws veiHans Thornes veiKarl Reichelts vei
unclassifiedDybdalsveien (JOSM)HeimdalsveienGårdalsveienHøgedalsveien
unclassifiedDybdalsveien (JOSM)HeimdalsveienGårdalsveienHøgedalsveien
unclassifiedElly Eydes vei (JOSM)Elevine Heedes veiDydens veiØvre Tyholmsvei
unclassifiedElse Hagens vei (JOSM)Elevine Heedes veiHans Thornes veiHammens vei
unclassifiedGamle Risevei (JOSM)Gamle SongeveiGamle BieveiGamle Malmvei
unclassifiedGjerstadveien (JOSM)HavstadvervenSyvstjerneveienStemkjerrveien
unclassifiedHandverktunet (JOSM)HavstadvervenHansnesveienHauglandsheia
unclassifiedHavsøyveien (JOSM)HøyveienHansnesveienFløyveien
unclassifiedHavsøyveien (JOSM)HøyveienHansnesveienFløyveien
unclassifiedHeggedalveien (JOSM)HøgedalsveienHeimdalsveienEgelundveien
unclassifiedHelleskogen (JOSM)SolkollenVeslekrokenTollbodgaten
unclassifiedHelleskogen (JOSM)SolkollenVeslekrokenTollbodgaten
unclassifiedHelleskogen (JOSM)SolkollenVeslekrokenTollbodgaten
unclassifiedHelletoppveien (JOSM)FrydentoppveienVollenetoppenHylleveien
unclassifiedHelletoppveien (JOSM)FrydentoppveienVollenetoppenHylleveien
unclassifiedHollaveien (JOSM)HeiaveienHylleveienMolandsveien
unclassifiedHoveveien (JOSM)HjorteveienOrreveienHeiveien
unclassifiedHoveveien (JOSM)HjorteveienOrreveienHeiveien
unclassifiedIndustriveien (JOSM)Industrivei IIndustritoppenStøperiveien
unclassifiedKalvesund festning (JOSM)Sven Oftedals veiElevine Heedes veiGamle Kittelsbuktvei
unclassifiedKarl Hansens vei (JOSM)Karl Reichelts veiHans Thornes veiHammens vei
unclassifiedKloppedalsveien (JOSM)SkrubbedalsveienHøgedalsveienHeimdalsveien
unclassifiedKornveien (JOSM)TårnveienKongleveienOrreveien
unclassifiedKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
unclassifiedKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
unclassifiedKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
unclassifiedKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
unclassifiedKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
unclassifiedKrossen (JOSM)KrokstienRosendalRomstølen
unclassifiedKveheiveien (JOSM)HeiveienStoheiveienEikeliveien
unclassifiedLindkloppveien (JOSM)EikeliveienFrydentoppveienTeknologiveien
unclassifiedLindkloppveien (JOSM)EikeliveienFrydentoppveienTeknologiveien
unclassifiedLindkloppveien (JOSM)EikeliveienFrydentoppveienTeknologiveien
unclassifiedLyngveien (JOSM)LangsæveienKongleveienFredlyveien
unclassifiedMaris vei (JOSM)Friggs veiBalders veiTors vei
unclassifiedNedre Sandåstien (JOSM)Nedre SkibberheiNedre TyholmsveiVestre Solbakken
unclassifiedNils Hjelmtveits vei (JOSM)Elevine Heedes veiKarl Reichelts veiJens Gjerløws vei
unclassifiedNitridveien (JOSM)TrimveienRidebaneveienFrivoldveien
unclassifiedOmdalsveien (JOSM)HeimdalsveienGårdalsveienHøgedalsveien
unclassifiedOmdalsveien (JOSM)HeimdalsveienGårdalsveienHøgedalsveien
unclassifiedRisehaven (JOSM)EngehavenSolåshavenRibberåsen
unclassifiedSandbekkveien (JOSM)SkytebaneveienBakkeveienAndeveien
unclassifiedSandvika (JOSM)AndeveienRosendalSkauveien
unclassifiedSandåveien (JOSM)AndeveienSvaneveienMolandsveien
unclassifiedSandåveien (JOSM)AndeveienSvaneveienMolandsveien
unclassifiedSkareveien (JOSM)SkauveienArkenveienSkøyteveien
unclassifiedSkareveien (JOSM)SkauveienArkenveienSkøyteveien
unclassifiedSkareveien (JOSM)SkauveienArkenveienSkøyteveien
unclassifiedSkogliveien (JOSM)SingsliveienKongleveienEikeliveien
unclassifiedSkoleveien (JOSM)KongleveienStenklevveienSkøyteveien
unclassifiedSpornesveien (JOSM)KrøgenesveienHansnesveienTorsplassveien
unclassifiedSpornesveien (JOSM)KrøgenesveienHansnesveienTorsplassveien
unclassifiedStrengereid brygge (JOSM)BryggeriveienSven Oftedals veiElevine Heedes vei
unclassifiedSvartnesbuveien (JOSM)StrømsbuveienBarbugårdsveienSørsvannsveien
unclassifiedSyver Kristiansens vei (JOSM)Ragnvald Blakstads veiGamle KittelsbuktveiStrømsbu terrasse Vest
unclassifiedTorvgata (JOSM)TorvgatenTorvetTors vei
unclassifiedTrollnes (JOSM)VolleneTromøyveienTerneholmen
unclassifiedTromøy Kirkevei (JOSM)TromøyveienHans Thornes veiWaltersborgveien
unclassifiedTrondalsbyen (JOSM)RosendalTromøyveienTollbodgaten
unclassifiedTrygve Næss vei (JOSM)Hans Thornes veiVestre StrømsbuveiSyvstjerneveien
unclassifiedUlleråsveien (JOSM)MauråsveienBotteråsveienSolåsveien
unclassifiedVessøyneset (JOSM)StrømsbunesetVenusveienSkøyteveien
unclassifiedVessøyneset (JOSM)StrømsbunesetVenusveienSkøyteveien
unclassifiedVestre Saltrødvei (JOSM)Gamle SaltrødveiVestre StrømsbuveiVestre Bievei
unclassifiedVindåsveien (JOSM)NordåsveienSvinoddveienStensåsveien
unclassifiedVrålsmyrveien (JOSM)MyreneveienVesterveienMauråsveien
unclassifiedØstre Tromøyvei (JOSM)TromøyveienVestre StrømsbuveiØvre Tyholmsvei