Mogleg feilskrivne veg- og gatenamn i Ålesund

Her er ei oversikt over veg- og gatenamna i Ålesund i OpenStreetMap som ikkje finst i Elektronisk postadressebok (EPAB), samt forslag til rett skrivemåte for desse.

Merk at EPAB inneheld enkelte feil, og nokre veg- og gatenamn manglar. Spesielt kan det vera feil med manglande apostrofar, aksentar og store bokstavar der det skal vera små. Hugs derfor å dobbeltsjekka skrivemåten før du «rettar» eit namn i OpenStreetMap.

Lenkjene under fører til sider med meir informasjon om kvar veg, og vegen teikna opp på eit kart. Du kan òg enkelt redigera vegane frå desse sidene. Merk at nokre vegar og gater er delte opp i fleire delar, og desse vil då komma fleire gongar i oversikta nedanfor. Sjølv om namneinformasjon er lik, fører lenkjene til ulike «vegar» i OpenStreetMap.

Denne oversikta vart sist oppdatert fredag 28. august 2015.

Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
Namn Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3
footwayTrimløypa (JOSM)GrimmergataKringlerøysaTrippevegen
path4H-stien (JOSM)ÅsestienStigenRatvikstien
path4H-stien (JOSM)ÅsestienStigenRatvikstien
path4H-stien (JOSM)ÅsestienStigenRatvikstien
path4H-stien (JOSM)ÅsestienStigenRatvikstien
pathBøvegen (JOSM)StøvegenSjøvegenEbbevegen
pathBøvegen (JOSM)StøvegenSjøvegenEbbevegen
pathBøvegen (JOSM)StøvegenSjøvegenEbbevegen
pathDalevegen (JOSM)DaaevegenSvalevegenGamlevegen
pathFjellvegen (JOSM)FjelltunvegenHjellevegenSeljevegen
pathKyrkjevegen (JOSM)KyrkjehaugenLykkjevegenStykkjevegen
pathKøyrevegar til myrene (JOSM)Søstrene Ratviks vegKeiser Wilhelms gateSorenskriver Bulls gate
pathKøyrevegar til myrene (JOSM)Søstrene Ratviks vegKeiser Wilhelms gateSorenskriver Bulls gate
pathKøyrevegar til myrene (JOSM)Søstrene Ratviks vegKeiser Wilhelms gateSorenskriver Bulls gate
pathKøyrevegar til myrene (JOSM)Søstrene Ratviks vegKeiser Wilhelms gateSorenskriver Bulls gate
pathKøyrevegar til myrene (JOSM)Søstrene Ratviks vegKeiser Wilhelms gateSorenskriver Bulls gate
pathNesvegen (JOSM)TuenesvegenSørnesvegenBognesvegen
pathVeg frå Bjørge (JOSM)FredsbergvegenVegsundrabbenVestre Furmyrveg
pedestrianKongens Gate (JOSM)Kongens gateTonningsgateMogensvegen
primaryIstadvegen (JOSM)LerstadvegenRørstadvegenStavnesvegen
residentialAustrem (JOSM)SkaremyraNaustvegenVestmoa
residentialAustrem (JOSM)SkaremyraNaustvegenVestmoa
residentialAustrem (JOSM)SkaremyraNaustvegenVestmoa
residentialAustrem (JOSM)SkaremyraNaustvegenVestmoa
residentialAustrem (JOSM)SkaremyraNaustvegenVestmoa
residentialBakegata (JOSM)BakkegataKirkegataGiskegata
residentialBerge Barmens veg (JOSM)Sperre Nakkens vegGeilebergvegenFredsbergvegen
residentialBernmarka (JOSM)NybømarkaHansmarkaBerntvegen
residentialBernmarka (JOSM)NybømarkaHansmarkaBerntvegen
residentialBlindheimneset (JOSM)BlindheimsnesetBlindheimsnesvegenBlindheimsgjerdet
residentialBlindheimnesvegen (JOSM)BlindheimsnesvegenBlindheimsvegenBlindheimsgeilane
residentialBogeneskroken (JOSM)BogneskrokenBårnesskogenBognesvegen
residentialBogenesvegen (JOSM)BognesvegenSnopenesvegenMogensvegen
residentialBogenesvegen (JOSM)BognesvegenSnopenesvegenMogensvegen
residential (bridge)Furholmveien (JOSM)FurholmvegenFlatholmvegenTorvteigen
residentialBrudeholmveien (JOSM)BrudeholmvegenFurholmvegenBlindheimsvegen
residentialDyftavegen (JOSM)StavnesvegenDaaevegenVågavegen
residentialEikenosveien (JOSM)EikenosvegenKneikenLeirajordet
residentialEikenosvågen (JOSM)EikenosvegenSteinvågvegenStorevågen
residentialFord Lindholms veg (JOSM)Fogd Lindholms vegGamle BlindheimsvegFridtjof Nansens veg
residentialFurholmveien (JOSM)FurholmvegenFlatholmvegenTorvteigen
residentialFurholmveien (JOSM)FurholmvegenFlatholmvegenTorvteigen
residentialFurholmveien (JOSM)FurholmvegenFlatholmvegenTorvteigen
residentialFurholmveien (JOSM)FurholmvegenFlatholmvegenTorvteigen
residentialFurumyrgjerdet (JOSM)FurmyrgjerdetSyvergjerdetMartingjerdet
residentialFurumyrgjerdet (JOSM)FurmyrgjerdetSyvergjerdetMartingjerdet
residentialFurumyrhatlen (JOSM)FurmyrhatlenFurmyrhagenFurmyrvegen
residentialFurumyrhatlen (JOSM)FurmyrhatlenFurmyrhagenFurmyrvegen
residentialFurumyrhatlen (JOSM)FurmyrhatlenFurmyrhagenFurmyrvegen
residentialFurumyrhatlen (JOSM)FurmyrhatlenFurmyrhagenFurmyrvegen
residentialFurumyrvegen (JOSM)FurmyrvegenFurutunvegenDjupmyrvegen
residentialFurumyrvegen (JOSM)FurmyrvegenFurutunvegenDjupmyrvegen
residentialGaltungs veg (JOSM)Gamle vegsundvegKarl-Jons vegKarnelesveg
residentialGamle Vegsundveg (JOSM)Gamle vegsundvegGamle SkolevegGamle Skoleplass
residentialGamle Vegsundveg (JOSM)Gamle vegsundvegGamle SkolevegGamle Skoleplass
residentialGamle Vegsundveg (JOSM)Gamle vegsundvegGamle SkolevegGamle Skoleplass
residentialGeilebergveien (JOSM)GeilebergvegenFredsbergvegenBergvegen
residentialGjerdsvegen (JOSM)GjærdsvegenÅsegardsvegenNedregårdsvegen
residentialGrytavegen (JOSM)GrasvegenGravlundvegenStavnesvegen
residentialHallvardgarden (JOSM)LarsgårdalleenSmedgardenHjellhaugvegen
residentialHallvardgarden (JOSM)LarsgårdalleenSmedgardenHjellhaugvegen
residentialHallvardgarden (JOSM)LarsgårdalleenSmedgardenHjellhaugvegen
residentialHans Strøm gata (JOSM)Hans Strøms gateNedre StrandgateGange Rolvs gate
residentialHatlasvingen alle (JOSM)Hatlasvingen alléHatlasvingenLillevassvegen
residentialHatlevika' (JOSM)HatlevikaHatlaskaretHatlahaugen
residentialHavnevikvegen (JOSM)SpjelkavikvegenGangstøvikvegenRamsvikvegen
residentialHjellhaug Veien (JOSM)HjellhaugvegenHjellenhagenHjellevegen
residentialHolmeskjærvegen (JOSM)HolmeskjærsvegenSkolemestervegenHestholmvegen
residentialHolmeskjærvegen (JOSM)HolmeskjærsvegenSkolemestervegenHestholmvegen
residentialHolmeskjærvegen (JOSM)HolmeskjærsvegenSkolemestervegenHestholmvegen
residentialHolmeskjærvegen (JOSM)HolmeskjærsvegenSkolemestervegenHestholmvegen
residentialHolmeskjærvegen (JOSM)HolmeskjærsvegenSkolemestervegenHestholmvegen
residentialH. W. Friis veg (JOSM)H W Friis vegHessafjordvegenHans Strøms gate
residentialH. W. Friis veg (JOSM)H W Friis vegHessafjordvegenHans Strøms gate
residentialHøgvollvegen (JOSM)HøgvollsvingenVestre HøgvollvegenHøgvollstubben
residentialHøgvollvegen (JOSM)HøgvollsvingenVestre HøgvollvegenHøgvollstubben
residentialIrabakken (JOSM)UrabakkenMyrabakkenRindebakken
residentialJogardshøgda (JOSM)MyrlandshøgdaNordigårdsgateStorhauggata
residentialJohanmarka (JOSM)HansmarkaJomarkaJonsberget
residentialJohanmarka (JOSM)HansmarkaJomarkaJonsberget
residentialJohanmarka (JOSM)HansmarkaJomarkaJonsberget
residentialJohs. Aarflots gate (JOSM)Johs Aarflots gateO. A. Devolds gateTorberg Arnesons gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
residentialKarneles veg (JOSM)KarnelesvegKarl-Jons vegKatnesvegen
residentialKorsvika terasse (JOSM)Korsvika terrasseVika terrasseSyverlia terrasse
residentialKråmyrvegen (JOSM)ÅsemyrvegenElvemyrvegenTorvmyrvegen
residentialKursetvegen (JOSM)RødsetvegenSetrevegenNaustvegen
residentialKursetvegen (JOSM)RødsetvegenSetrevegenNaustvegen
residentialKvalsteinvegen (JOSM)SteinvågvegenKviltunvegenGangstøvikvegen
residentialLangeberggata (JOSM)LangberggataRepslagergataLangrabben
residentialLangårdsringen (JOSM)LarsgårdsringenLarsgårdsvegenLangelandsvegen
residentialLarsgårdvegen (JOSM)LarsgårdsvegenLarsgårdsringenLarsgårdalleen
residentialLarsgårdvegen (JOSM)LarsgårdsvegenLarsgårdsringenLarsgårdalleen
residentialLilleberget (JOSM)GeilebergvegenSandsbergetSkåtaberget
residentialMagdevågsvegen (JOSM)MagdevågvegenÅsegardsvegenSjømannsvegen
residentialMartesvingen (JOSM)OlamyrsvingenHatlasvingenÅsesvingen
residentialNakkevika (JOSM)NakkevegenNakkeliaNakkenga
residentialNausavegen (JOSM)NaustvegenHessavegenLisavegen
residentialNaustberget (JOSM)SandsbergetNaustvegenSkåtaberget
residentialNaustberget (JOSM)SandsbergetNaustvegenSkåtaberget
residentialNedre Bogeneset (JOSM)Nedre BognesetNedre GeilegrendNedre Åsemulvegen
residentialNedre Furumyrhatlen (JOSM)Nedre FurmyrhatlenNedre HatleholenFurmyrhatlen
residentialNedre Furumyrhatlen (JOSM)Nedre FurmyrhatlenNedre HatleholenFurmyrhatlen
residentialNedre Furumyrvegen (JOSM)Nedre FurmyrhatlenNedre ÅsemulvegenVestre Furmyrveg
residentialNedre Klokkersundvegen (JOSM)KlokkersundvegenNedre ÅsemulvegenNedre Klasgarden
residentialNedre Klokkersundvegen (JOSM)KlokkersundvegenNedre ÅsemulvegenNedre Klasgarden
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNergårdsveien (JOSM)NedregårdsvegenVindgårdsvegenLarsgårdsvegen
residentialNesvegen (JOSM)TuenesvegenSørnesvegenBognesvegen
residentialNiklavegen (JOSM)NillevegenLisavegenKlipevegen
residentialNils Winds Veg (JOSM)Nils Winds vegLangelandsvegenEmanuel Mohns veg
residentialNiovegen (JOSM)NillevegenMolovegenEinevegen
residentialNyelvmyrvegen (JOSM)ElvemyrvegenTorvmyrvegenHolsmyrvegen
residentialNyelvmyrvegen (JOSM)ElvemyrvegenTorvmyrvegenHolsmyrvegen
residentialNørvevika (JOSM)NørvegataRemvikliaNørvegjerdet
residentialO. A. Devold gata (JOSM)O. A. Devolds gateJohs Aarflots gateOle Thoresens gate
residentialOle Brudes agte (JOSM)Ole Brudes gateOle Thoresens gateOle Dyrøys veg
residentialP. A. Musæus veg (JOSM)P A Musæus vegRoald Amundsens vegEmanuel Mohns veg
residentialP. A. Musæus veg (JOSM)P A Musæus vegRoald Amundsens vegEmanuel Mohns veg
residentialRaffelvegen (JOSM)ElvemyrvegenFagerlivegenFergevegen
residentialRaffelvegen (JOSM)ElvemyrvegenFagerlivegenFergevegen
residentialRamshaugen (JOSM)RamsvegenFjøshaugenStorhaugen
residentialRatvikvegen (JOSM)RamsvikvegenRemvikvegenRatvikstien
residentialRatvikvegen (JOSM)RamsvikvegenRemvikvegenRatvikstien
residentialRatvikvegen (JOSM)RamsvikvegenRemvikvegenRatvikstien
residentialRemviksvingen (JOSM)RemvikvegenRemvikhagenVerpingsviksvegen
residentialR. P. Morks veg (JOSM)R P Morks vegPer Bolstads vegFogd Greves veg
residentialSamundsplassen (JOSM)SamundplassenKarolusplassenLangelandsvegen
residentialSamundsplassen (JOSM)SamundplassenKarolusplassenLangelandsvegen
residentialSandsberghet (JOSM)SandsbergetJonsbergetSkåtaberget
residentialSekkenvegen (JOSM)EikenosvegenNakkevegenStykkjevegen
residentialSekkenvegen (JOSM)EikenosvegenNakkevegenStykkjevegen
residentialSkaretoppen (JOSM)SkarpetegvegenStorskaretLerstadtoppen
residentialSolsidevegen (JOSM)SolsvingenNilsjordvegenHovdevegen
residentialStavnesvgen (JOSM)StavnesvegenKatnesvegenTuenesvegen
residentialStorskjervavegen (JOSM)SvartskjervegenStorfjordvegenStor-Olavegen
residentialStorskjervavegen (JOSM)SvartskjervegenStorfjordvegenStor-Olavegen
residentialStøavegen (JOSM)StøvegenStavnesvegenStrandavegen
residentialStøavegen (JOSM)StøvegenStavnesvegenStrandavegen
residentialStøavegen (JOSM)StøvegenStavnesvegenStrandavegen
residentialTangklev (JOSM)KleivaneTunvegenTuevegen
residentialTangskjærvegen (JOSM)SvartskjervegenHolmeskjærsvegenGangstøvikvegen
residentialTorvmyrvgen (JOSM)TorvmyrvegenTorvteigenElvemyrvegen
residentialTriokaivegen (JOSM)GartnerivegenTrippevegenFargerivegen
residentialVestre Furumyrvegen (JOSM)Vestre FurmyrvegVestre HøgvollvegenVestre vegsundrabben
residentialWidth Endresens Veg (JOSM)Width Endresens vegFridtjof Nansens vegRoald Amundsens veg
residentialØstre Hovdenesvegen (JOSM)Vestre HøgvollvegenØstre vegsundhaugenØstre vegsundrabben
residentialØstre Svinøyvegen (JOSM)Østre OlsvikvegØstre vegsundhaugenSvinøyvegen
residentialØstre Svinøyvegen (JOSM)Østre OlsvikvegØstre vegsundhaugenSvinøyvegen
residentialØstre Vegsundhaugen (JOSM)Østre vegsundhaugenØstre vegsundrabbenVestre vegsundrabben
residentialØstre Vegsundhaugen (JOSM)Østre vegsundhaugenØstre vegsundrabbenVestre vegsundrabben
residentialØvre Tangskjærvegen (JOSM)SvartskjervegenGangstøvikvegenØstre Gangstøvika
residentialØvrevolllen (JOSM)ØvrevollenØvre HolenBjørkavollen
residentialÅkåvegen (JOSM)VågavegenParkvegenÅkredalen
residentialÅrsetvegen (JOSM)RødsetvegenSetrevegenPorsevegen
residentialÅselia (JOSM)MuleliaÅseslettaÅsemarka
residentialÅttringvegen (JOSM)SteinvågvegenKringsjåvegenTorevågvegen
secondaryAlvikvegen (JOSM)RamsvikvegenRemvikvegenBreivikvegen
secondaryAlvikveien (JOSM)BreivikvegenKolvikbakkenLudvikdalen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondaryBorgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondary (bridge)Borgundbrua (JOSM)BorgundgavlenBorgundvegenBogneskroken
secondary (bridge)Borgundfjordveien (JOSM)BorgundfjordvegenBorgundvegenBorgundgavlen
secondary (bridge)Tjørsundbrua (JOSM)VegsundstrandaVegsundrabbenBjørkhaugen
secondaryGulakbakken (JOSM)KolvikbakkenHatlabakkenUrabakken
secondaryIvan Aasen gata (JOSM)Ivar Aasens gateGange Rolvs gateHans Strøms gate
secondaryLangelandsveien (JOSM)LangelandsvegenMyrlandsvegenLarsgårdsvegen
secondary (tunnel)Arm Flatholmen (JOSM)FlatholmenFlatholmvegenØvre Hatleholen
secondary (tunnel)Arm Flatholmen (JOSM)FlatholmenFlatholmvegenØvre Hatleholen
secondary (tunnel)Arm Flatholmen (JOSM)FlatholmenFlatholmvegenØvre Hatleholen
serviceLyngholmvegen (JOSM)HestholmvegenFlatholmvegenFurholmvegen
serviceLyngholmvegen (JOSM)HestholmvegenFlatholmvegenFurholmvegen
serviceLyngholmvegen (JOSM)HestholmvegenFlatholmvegenFurholmvegen
track4H-stien (JOSM)ÅsestienStigenRatvikstien
trackJarleveien (JOSM)TørlevegenTorvteigenTurheisvegen
trackJarleveien (JOSM)TørlevegenTorvteigenTurheisvegen
trackJarleveien (JOSM)TørlevegenTorvteigenTurheisvegen
trackKleivavegen (JOSM)KlipevegenKlimpenvegenKleivane
trackKleivavegen (JOSM)KlipevegenKlimpenvegenKleivane
trackKøyrevegar til myrene (JOSM)Søstrene Ratviks vegKeiser Wilhelms gateSorenskriver Bulls gate
trackMoldveien (JOSM)MolovegenTorvteigenLeirajordet
trunkBorgundveien (JOSM)BorgundvegenBorgundfjordvegenBorgundgavlen
trunk (bridge)Nørvasundbrua (JOSM)VegsundrabbenNørvegjerdetValderhauggata
trunkKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
trunkKaiser Wilhelms Gate (JOSM)Keiser Wilhelms gateKlaus Nilsens gataSorenskriver Bulls gate
trunk_link (bridge)Skuggebrua (JOSM)SkuggenhaugenSkusetmarkaSkåthaugen
trunk (tunnel)Ellingsøytunnelen (JOSM)SlinningsvegenVerpingsviksvegenHellig Olavs gate
trunk (tunnel)Hatlaåstunnelen (JOSM)Vestre HatlaåsenHatlahaugenHatlahagen
trunk (tunnel)Skuggetunnelen (JOSM)SkuggenhaugenTuenesvegenSkarpetegvegen
trunk (tunnel)Sørnestunnelen (JOSM)SørnesvegenØvre HatleholenSkarpetegvegen
trunk (tunnel)Valderøytunnelen (JOSM)ValderhauggataSildegarnsholmenVannspringdalen
unclassifiedBreivika industriveg (JOSM)Breivika IndustrivegBlindheim IndustrivegRichard Eidsvigs veg
unclassifiedBreivika industriveg (JOSM)Breivika IndustrivegBlindheim IndustrivegRichard Eidsvigs veg
unclassifiedBreivika industriveg (JOSM)Breivika IndustrivegBlindheim IndustrivegRichard Eidsvigs veg
unclassified (bridge)Gåseidnesbrua (JOSM)GåseidmarkaGåseidstienGåseidvika
unclassifiedBulholmgata (JOSM)BuholmgataBrunholmgataHolmegata
unclassifiedBulholmgata (JOSM)BuholmgataBrunholmgataHolmegata
unclassifiedFerjevegen (JOSM)FergevegenSeljevegenFargerivegen
unclassifiedFløttmannsgata (JOSM)FløttmanngataKjøpmannsgataSjømannsvegen
unclassifiedGåseidnesvegen (JOSM)ÅsegardsvegenNedregårdsvegenVindgårdsvegen
unclassifiedGåseidnesvegen (JOSM)ÅsegardsvegenNedregårdsvegenVindgårdsvegen
unclassifiedGåseidnesvegen (JOSM)ÅsegardsvegenNedregårdsvegenVindgårdsvegen
unclassifiedGåseidnesvegen (JOSM)ÅsegardsvegenNedregårdsvegenVindgårdsvegen
unclassifiedGåseidnesvegen (JOSM)ÅsegardsvegenNedregårdsvegenVindgårdsvegen
unclassifiedHovdevikvegen (JOSM)HovdevegenNordvikvegenRemvikvegen
unclassifiedKarl Eriksens plass (JOSM)KarolusplassenHarald Torsviks plassStatsråd Daaes plass
unclassifiedKongens Gate (JOSM)Kongens gateTonningsgateMogensvegen
unclassifiedKongens Gate (JOSM)Kongens gateTonningsgateMogensvegen
unclassifiedLihaugata (JOSM)LihauggataHarhauggataRaumagata
unclassifiedOlav Sundes veg (JOSM)Gamle vegsundvegOle Brudes gateOle Dyrøys veg
unclassifiedOlav Sundes veg (JOSM)Gamle vegsundvegOle Brudes gateOle Dyrøys veg
unclassifiedPer Bolstads plass (JOSM)Per Bolstads vegStatsråd Daaes plassSt Olavs plass
unclassifiedRatvika (JOSM)RamsvikaVikagataKorsvika
unclassifiedSkutevikskaret (JOSM)SkutvikskaretOlsvikskaretStorskaret
unclassifiedSorenskriver Bulls Gate (JOSM)Sorenskriver Bulls gateBiskop Birkelands gateGustav Puntervolds gate
unclassifiedVasstrandveien (JOSM)VasstrandvegenÅsestrandvegenStrandavegen
unclassifiedVestre Bingsa Industriveg (JOSM)Vestre Bingsa industrivegØstre Bingsa industrivegKristoffer Randers veg
unclassifiedØstre Bingsa Industriveg (JOSM)Østre Bingsa industrivegVestre Bingsa industrivegBlindheim Industriveg